Viděl jsem, četl jsem, přeložil jsem.......

Ostatní

Ortel - ranč Šídlovák 18.5.2012

19. května 2012 v 10:18 | paulito
Tak jsme jen tak vyrazili do lesa na procházku s tím, že si dáme na Šídlováku nějaký drink a chvilu posedíme a nakonec tam hrál Ortel, výborná muzika a seděli jsme do desíti :-)

Convoy of Liberty Plzeň 05.05.2012

6. května 2012 v 9:48 | paulito
Tenhle rok byla účast slabší, žádné tanky, ale i tak to bylo hezké pokoukání na pár šťastných dědečků, co se vrátili na místo činu a sbírku bojové techniky..

Autosalon v pivovaru v Plzni + pár dalších aut z náměstí

6. května 2012 v 9:35 | paulito
Autosalon nic moc, spousta automobilek scházelo, takže u nových nebylo moc co fotit, tak aspoň pár veteránů, nový brouk a dva krásné kousky z náměstí.
Viktoria Plzeň - Slavia Praha 3-0

30. dubna 2012 v 21:26 | paulito
Pěkný fotbálek, Slavia byla tragická v prvním poločase, Viktorka zase v druhém zahazovala šanci za šancí, výborný brankář Plzně Pavlík, škoda jen, že už to Plzni může být při současné ztrrátě celkem jedno a na titul už to není...:-(


Zřícenina hradu Petrohrad 29.4.2012

29. dubna 2012 v 20:22 | paulito
Zakladatelem někdejšího hradu Petrohradu, zdvíhajícího se nad vsí Petrohradem, byl nejspíše Petr z Janovic, který vlastnil zdejší panství v l. 1358-1371. Jeho pozdější majitelé Purkart, Jenec, Jetřich a Petr se v r. 1374 o hrad a ostatní příslušenství rozdělili. Od r. 1378 je uváděn jako majitel Petrohradu Jenec z Janovic. Po Jencovi, který zemřel těsně před husitskými válkami, zde seděl syn Jan, po otci nazývaný také Jenec, který se připomíná až do r. 1450. Jeho syn, v pořadí už třetí Jenec z Janovic († 1503), prodal v r. 1483 hrad Petrohrad Buriánovi z Gutštejna.
Za Buriána patřily k panství trhové městečko Jesenice, městečko Kryry s pustou tvrzí, vsi Lubenec, Stebno, Oráčov, Bílenec, Chotěšov, Chlumčany, Kosobody, Klečetné, Řeřichy, Mukoděly, Hořovičky, Bukov, Černčice, Lužec, Hokov, osada Tři Dvory, lesy, rybníky, vinice a chmelnice. Po Buriánovi z Gutštejna vládl nad tímto panstvím syn Jindřich, o němž je poslední zpráva z r. 1507, kdy poskytl městu Jesenici jisté svobody. Jindřicha vystřídal bratr Jetřich. Když byli Gutštejnové v l. 1509-1510 odsouzeni pro odpor proti králi Vladislavu II., ztratili nejprve petrohradské panství, ale ještě v r. 1510 je král vrátil nejmladšímu bratru Volfovi. Volf zemřel v r. 1545 a zanechal po sobě tři syny, z nichž prostřední Viktorín zdědil po otci Petrohrad. V r. 1554 však náhle zemřel a zanechal pouze jedinou dceru, která se o majetek rozdělila se čtyřmi otcovými sestrami Markanou, Maruší, Zikunou a Kateřinou. Zikuna se provdala za Jaroslava Libštejnského z Kolovrat a přinesla mu věnem Petrohrad.
V r. 1559 se uvádí, že hrad Petrohrad je pustý, a proto si Jaroslav Kolovrat začal stavět zámek. Příčina náhlého zpustnutí hradu Petrohradu je neznáma. Je možno se domnívat, že vyhořel.
Hrad Petrohrad stával na vršku jižně nad nynějším zámkem Petrohradem. Heřman Černín z Chudenic začal v r. 1656 stavět na základech okrouhlé věže kapli, kterou dokončil v r. 1657 syn Humprecht. Hrad byl značně rozlehlý. Měl velké předhradí, jehož areál je dodnes patrný. Do r. 1846 zde stály ještě značně vysoké zdi hradních budov. Poněvadž o hradu kolovala pověst, že v jeho sklepeních zůstaly poklady, pustila se Černínská vrchnost i někteří soukromí hledači pokladů do vykopávek, přičemž byla většina zdi srovnána se zemí. V současné době se zachovaly na návrší nad kaplí jen zbytky zdiva.


Zámek Krásný Dvůr 29.4.2012

29. dubna 2012 v 20:12 | paulito
Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Postupně se na tomto panství vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové, Šimon Karel Oudrcký, Václav Michna z Vacínova). Největší měrou se však do historie Krásného Dvora zapsal šlechtický rod Černínů, který (Heřman Černín z Chudenic) zakoupil panství v Krásném Dvoře v polovině 17. století. Z nich se pak František Josef Černín rozhodl k rozsáhlé přestavbě renesanční vily (postaven na místě původní tvrz koncem 16. století Janem ml. Maštovským z Kolovrat).
Projekt přestavby vypracoval známý český architekt František Maxmilián Kaňka. Práce byly zahájeny v lednu roku 1720 a ukončeny v roce 1724. Z archivních materiálů vyplívá, že původní projekt přestavby byl na žádost F. J. Černína zhruba v polovině prací radikálně změněn.
Koncem 18. století byly provedeny některé úpravy budov zámku (v roce 1783 zřízena kaple, v letech 1791-92 byla postavena dvouramenná schodiště v nádvoří a na severní zahradě a současně zazděny přízemní arkády). Objekt zámku Krásný Dvůr nese výrazný vliv francouzského stavitelství. Stavba je přirozeným a citlivým způsobem začleněna do okolní krajiny a je jejlí dominantou. V současné době je v zámku zpřístupněno pro veřejnost 18 místností a chodbová galerie. Původně renesanční tvrz, kterou nechal v letech 1720 - 1724 tehdejší majitel František Josef Černín přestavět na barokní zámek. Autorem projektu je pražský architekt F. M. Kaňka. Zámek má trojkřídlou dispozici, je jednopatrový s dvoupatrovým hlavním traktem a hlubokým čestným dvorem obklopeným přízemními křídly hospodářských budov. V letech 1788 - 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý anglický park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy. Přírodně krajinářský park v Krásném Dovře, jehož rozloha činí 100 ha, byl založen v letech 1783 - 1793 Janem Černínem z Chudenic. Tuto skutečnost ovlivnily jednak jeho botanické záliby a potom také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v roce 1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový sadovnický směr, podle kterého měla být přirozená krajina přivedena až k nejbližšímu okolí budov. Právě na podmínce přirozené, lidskou rukou uměle nemodelované krajiny je založena podstata přírodně krajinářského parku. Zámecký park v Krásném Dvoře je toho pádným důkazem. Podle tehdejší módy byl oživen řadou romantických staveb, které zkrášlují volné plochy nebo ukončují různé průhledy parkových partií. Z hlediska dendrologického najdeme v parku přes 100 druhů dřevin, a to výhradně původní domácí nebo zdomácnělé druhy. Roste zde řada prastarých dubů, buků, lip, jírovců, platanů, javorů a olší. Nejvýznamnější je tzv. Goethův dub (dnes již torzo), jehož věk se odhaduje na 1000 let a patří tudíž mezi nejstarší stromy v Čechách. Za zmínku stojí také tzv. francouzská zahrada, umístěná za východní částí zámku. Parter je řešen vodní nádrží a travnatými plochami, které zdobí velké tisy a menší buxusy. Zámecký park v Krásném Dvoře si bezesporu svou jedinečností a nádherou, kterou poskytuje celý rok, získává stále více nadšených návštěvníků.

Mariánská Týnice 29.4.2012

29. dubna 2012 v 20:01 | paulito
Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska.

Naučná stezka Zlatý kůň u Koněprus - 22.4.2012

22. dubna 2012 v 20:46 | paulito
Naučná stezka Zlatý kůň začíná u východu z Koněpruských jeskyní a provede návštěvníky po zajímavostech v blízkém okolí jeskyní. Naučná stezka prochází národními přírodními památkami Zlatý kůň a Lom na Kobyle. Všem návštěvníkům lze vřele doporučit projít si alespoň část stezky. Stezka jako taková je dlouhá necelé 3 kilometry (včetně návratu k parkovišti). Není však nutné ji absolvovat celou - je možné navštívit jen část trasy (například stezku opustit po 200 metrech na vrcholu Zlatého koně či po návštěvě Houbova lomu - viz. dále). Kromě východu z jeskyní je možné na stezku nastoupit před budovou správy Koněpruských jeskyní. První panel naučné stezky totiž kromě východu z jeskyně naleznete i před správní budovou, další alternativní začátek stezky se nachází u parkoviště. První úsek stezky vede na vrchol Zlatého koně, odkud je nádherný rozhled do širokého okolí. Ačkoliv je to pouhých 100 metrů od cesty, po které se návštěvníci vrací z jeskyně, přichází na vrchol jen malá část turistů (není to ani skoro vůbec do kopce, převýšení činí sotva pár metrů). Z vrcholu Zlatého koně je to jen pár kroků a dostanete se na horní hranu tzv. Císařského lomu, který se od západu zařízl do masivu Zlatého koně. Dnes je tento lom součástí velkolomu Čertovy schody západ, na který je z tohoto místa pěkný výhled. V lomové stěně přímo pod tímto stanovištěm je odkryto jádro prvohorního zkamenělého útesu, nicméně geologických zajímavostí odkrývají lomy mnohem více. Zdejší světově proslulá lokalita by měla být v budoucnu zpřístupněna veřejnosti v rámci připravovaného geoparku. Z vrcholové části Zlatého koně pak vede naučná stezka do opuštěného Houbova lomu přímo pod jeskyněmi. Cesta je náročnější než doposud a pozor musíme dávat hlavně po dešti. V lomu je možné v suti sbírat zkaměněliny, které se zde v hojném množství vyskytují. Ze dna lomu je vidět i otvor, kterým byly v roce 1950 objeveny Koněpruské jeskyně. Z Houbova lomu pokračuje naučná stezka východním směrem podél dalších opuštěných lomů na jižním úpatí Zlatého koně až ke stanovišti č. 7. Na tomto místě můžete stezku po cca 1 200 metrech od východu z jeskyní opustit a po dalších 300 metrech dojít k parkovišti. Pokud se rozhodnete v putování po naučné stezce pokračovat, dovede vás do jámového lomu na Kobyle. Těžba v tomto lomu skončila již v roce 1929 a můžeme zde pozorovat, jak se příroda vyrovnává s následky těžby vápence. Jámový lom má své zvláštní kouzlo, všichni vnímaví návštěvníci zde mohou využít klidu, poznání či jen potěšení z pohledu na krásnou přírodu. Z lomu na Kobyle se odchází cca 60 metrů dlouhým tunelem v jeho severní stěně (můžete si vzít sebou baterku, ale dá se projít i bez světla). Po východu z tunelu se stezka stáčí opět na západ a dovede vás zpět k parkovišti u Koněpruských jeskyní.


Koněpruské jeskyně 22.4.2012

22. dubna 2012 v 20:26 | paulito
Koněpruské jeskyně se nalézají uvnitř návrší Zlatý kůň nad obcí Koněprusy v CHKO Český kras asi 5 km jižně od okresního města Beroun. Koněpruské jeskyně jsou nejdelší jeskynní systém v Čechách. Jedná se o rozsáhlý třípatrový jeskynní systém budovaný v devonských vápencích s výškovým rozdílem mezi jednotlivými patry asi 70 m. Nejdříve bylo objeveno v roce 1950 střední patro jeskyní, a to zcela náhodou, při odstřelu v místním lomu. Koněpruské jeskyně byly z větší části zpřístupněny v roce 1959. Rozlohou nejmenší je horní patro a nejrozsáhlejší je střední patro. Spodní, nezpřístupněné patro leží v hloubce asi 70 m pod povrchem a má charakter chodbovitého systému. Bylo vytvořeno dešťovou vodou, která do něj proniká komíny a puklinami a postupně rozpouští vápencovou horninu, čímž dává vzniku krasu a krasových jevů. Zvláštností jsou zde tzv. Koněpruské růžice, které obsahují opál. Minulý rok se tam počítali netopýři a ukázalo se, že jich tam je okolo tří set. V systému Koněpruských jeskyní bylo nalezeno velké množství zvířecích kostí z doby před 600 000 - 13 000 lety a také lidské kosti patřící druhu Homo sapiens sapiens staré asi 13 000 let. Někdy v letech 1469 - 1472 byla v horním patře v činnosti penězokazecká dílna, ve které se vyráběly falešné mince. Vchod do jeskyní se nachází asi 50 m nade dnem bývalého Houbova lomu a vstupuje se jím do středního patra jeskyní. Po vstupu se prochází Spallanzaniho jeskyní, jeskyní u Varhan, kde stalaktity vydávají různé tóny a Kuklovým dómem. Návštěvníci projdou kolem Letošníkovy propasti (byla tak pojmenována po Vlastimilu Letošníkovi, který se v ní během výzkumů po objevu jeskyně zřítil z výšky 12 metrů a zlomil si nohu) hluboké 27 m, navštíví Staré chodby a dojdou do Proškova dómu, který je nejkrásnější jeskynní prostorou se sintrovým jezírkem a Koněpruskými růžicemi. Dále následuje Pustý dóm s kopiemi některých kosterních nálezů zvířat a několika kosterních pozůstatků pravěké ženy a Petrův dóm se vstupem do Petrbokovy jeskyně pojmenované po speleologovi J. Petrbokovi. Právě v Petrbokově jeskyni byla v únoru 2007 objevena nová jeskyně, v níž byly navíc objeveny kosterní pozůstatky jeskynního medvěda, starého 800 tisíc let. Prohlídka končí stoupáním po točitém schodišti do svrchního patra jeskyní - Mincovny, odkud se vychází ven. Koněpruské jeskyně mají mimořádný význam pro poznání geologického vývoje středních Čech v období čtvrtohor.
Katedrála v Passau 22.3.2012

23. března 2012 v 20:08 | paulito
Návštěva Passau 22.3.2012

23. března 2012 v 19:58 | paulito
Naučná stezka F.X. France - Šťáhlavy (2)

18. března 2012 v 18:31 | paulito


Naučná stezka F.X. France - Šťáhlavy

18. března 2012 v 18:28 | paulito
Naučná stezka Františka Xavera France se nalézá východně od Šťáhlav, kde prochází romantickým Hádeckým polesím a na východě i přírodním parkem Kamínky. NS otevřená v srpnu r. 1995 prochází krajinou s pestrou historickou minulostí a přírodní oázou bohatou na rostlinné a živočišné klenoty. Význačnými zastávkami jsou zřícenina a přírodní rezervace Lopata, mohylové pohřebiště na Hájku, tvrziště Zámeček, zaniklý středověký komplex Dolní Neslívy a Javor či přírodní památka Hádky.

K významným lokalitám NS:
- Rozcestí pod Lopatou - Východiště NS, informační tabule věnovaná osobě, životu a dílu Františka Xavera France. F.X.F. (1838-1910) byl všestranným encyklopedistou a nadšeným amatérským historikem. Jako zahradní architekt na zámku Kozel byl majitelem hrabětem Arnoštem Karlem Valdštejnem pověřen, aby prozkoumal rozsáhlá historická pohřebiště v blízkém okolí.
- Zřícenina hradu Lopata - pravěké osídlení lokality, historie hradu, přírodní rezervace. Nejstarší zjištěné osídlení lopatské skály je z období neolitu (mladší doba kamenná, tj. cca 5000 let př.n.l.) lidem lineární keramiky. F.X.F. prováděl archeologický průzkum nejen na hradu samém, ale i v těsném podhradí. Při průzkumu byla nalezena řada zajímavých předmětů - kamenné klíny, části pracovních nástrojů, hospodářské i zdobené keramické nádoby. Samotný hrad byl postaven mnohem později - v pol. 14. století. Hrad na strmé a členité buližníkové skále byl kdysi přístupný po padacím mostu. Dodnes je patrná částečně zasypaná cisterna ve skále a základ kruhové věže. Bohužel, původní kamenicky opracované části gotického portálu, který byl ještě na poč. 90. let minulého století charakteristickou dominantou Lopaty, dnes leží zřícené a zarostlé trávou, mimo zájem příslušného památkového odboru. Na úpatí vrchu se zříceninou lze zaznamenat zřetelný násep bývalé lesní železnice, která dále pokračovala přes Kornatický potok. Nad potokem je násep poškozený velkou vodou.
- mohylové pohřebiště na Hájku ze střední doby bronzové a železné se zachovalým úsekem středověké formanské cesty
- pozůstatky středověké obce Horní a Dolní Neslívy po obou stranách Hádeckého potoka.
- pozůstatky zaniklé středověké vsi Javor se soustavou vodního hospodářství
- přírodní rezervace Zvoníčkovna s převážně listnatým porostem a výskytem mnoha cenných vlhkomilných rostlinných druhů a hájových společenstev
- tvrziště Zámeček nad močálovitým údolím se zbytky vodní nádrže. Tvrziště se nalézá na okraji terasy chráněné ze tří stran hlubokým podkovovitým příkopem s valem a od západu vysokým strmým srázem nad potokem. Vlastní objekt tvrze stával na pahorku o Æ 8 m uprostřed tvrziště. Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel tvrze bývaly obranné valy vybavené obvyklými fortifikačními doplňky - hrotitými kůlovými palisádami a padacím mostem na přístupu k objektu.
- zlatonosné rýžoviště na pravém břehu Kornatického potoka. Na informační tabuli je graficky velmi zajímavě znázorněno několik způsobů získávání zlatých zrnek a zlatinek z písečných náplavů a usazenin. Nepřehlédnutelné jsou zde četné pahorky z navršeného vytěženého písku tzv. sejpy (v Pootaví zv. též hrůbata).


Naučná stezka Pod Zelenou horou (Nepomuk) 22.1.2012

22. ledna 2012 v 18:57 | paulito
Naučná stezka Pod Zelenou horou obchází vrch se zámkem Zelená Hora a začíná v Nepomuku na náměstí Augustina Němejce. Pokračuje kolem studánky Na Knárovce, kde je barokní socha světce Jana Nepomuckého. Poté pokračuje do obce Klášter, kde jsou zbytky mužského cisterciáckého kláštera z 15. století, jimi založený Klášterský tybník a po cstě zpět do Nepomuku Červený most a kaplička svatého Vojtěcha. Celá stezka měří 4,5 km, vzhledem k minimálním převýšením je to příjemná procházka po mnoha zajímavých památkách.


Pardubice 14.1.2012

15. ledna 2012 v 11:26 | paulito
Před koncertem Tarji v místní ČEZ aréně (v malé hale) jsme si udělali procházku po historickém centru Pardubic, které je naštěstí nedaleko, i tak byla pořádná zima. Kvalita fotek není nijak vynikající, přece jen by to chtělo asi profesionálnější foťák (do budoucna), ale určitě se bylo ve městě na co dívat a pardubický zámek, nasvícený ve tmě, je vyloženě krásný..


ČSOB pojišťovna

Dům hudby

Kostel sv. Bartoloměje

Zelená brána

Divadlo Antonína Balšánka


Pernštýnské náměstí

Morový sloup se sochou Panny Marie


Pardubická radnice


Dům U JonášeLoď-restaurace na suchu :-)

Pardubický zámek


Jeřišno-Heřmaň 13.1. - 14.1.2012

15. ledna 2012 v 11:09 | paulito
V téhle maličké vesničce na Vysočině jsme v pátek nocovali, pár domečků, místní kostelík, netopýři a mistr malíř, jako vystřižené z detektivek od Erbena.. :-)Naučná stezka Údolím Úslavy 2. polovina 8.1.2012

8. ledna 2012 v 13:40 | paulito
Počasím výšlapům moc nepřeje a tak jsme zvolili jednu trochu více městskou stezku, ale stejně jsme se nakonec brodili bahnem, divočinou (to protože jsme si ji zkrátili), ale byla to fajn procházka před nedělním obědem a dostali jsme se do končin Plzně, kam asi nikdy normálně nepřijdeme.


Statek na Božkově, historická památka.


Pohled na Úslavu z Božkovského mostu.Chrám sv. Bartoloměje v Barákově ulici na Slovanech.

Veselý domeček kousek od kruháku u Penny na Slovanech.

Naučná stezka Kokotské rybníky 25.12.2011 (Dýšina, 9 km)

25. prosince 2011 v 16:46 | paulito
Příjemná procházka probouzející se jarní přírodou zdravými lesy, kolem Ostrého (Čertova) kamene, kolem romantických
lesních rybníků, za krásnými výhledy do přírodního parku Horní Berounka. Jen 20 minut od Plzně / 11 zastavení se zajímavými informačními tabulemi s tématikou Dýšina - Nová Huť, pramen Čůráček, středověká ves Kokot, Dolní a Horní kokotský rybník, vrch Kokotsko, obec a krajina v okolí Bušovic, Myší Újezd. Naučnou stezku dlouhou 9 km lze pohodlně projít za 4 hodiny. Východiště i konec NS je v Dýšině - Nové Huti u můstku přes Klabavu nedaleko koupaliště.

Protože řízek tížil značně naše bříška, rozhodli jsme se přestat lenošit a vyťápnout na nějakou blízkou naučnou stezku, využili jsme tip z neti a pustili se se do obce Dýšina - Nová Huť, kolem které vede stezka s malebným názvem Kokotské rybníky. Počasí nic moc, sníh s deštěm, ale pár kopečků nás ihned zahřálo, takže jsme bahnitými cestami nakonec úspěšně doklopýtali zpět k autu.Pramen s poetickým názvem a pak už pořád jen do kopce a do kopce...


Kolem Čertova kamene vládla poněkud ponurá atmosféra, že by bylo něco na tajemných silách?

Po vesnici Kokot již nebyla v okolních lesích ani stopa.
Těžké cesty dobrodruhů, hlavně bahnem :-)

Příroda je prostě nádherná...


Barevný podzim cestou z vrchu Kokotsko.

Bušovický zámek, vypadá spíše jako škola, která tam ostatně také v pozdějších dobách byla.


Socha Jana NepomuckéhoModelářská výstava Plzeň Doubravka 10.12.2011

10. prosince 2011 v 16:43 | paulito
Modelářská výstava, konaná v DMS Doubravka byla sice malá, ale pár pěkných věcí se tam našlo a tak jsem neodolal a také si dva modýlky koupil, na dlouhé zimní večery se budou hodit :-)
Rozsvěcení vánočního stromečku Plzeň 27.11.2011 18:00

27. listopadu 2011 v 20:12 | paulito
Vyrazili jsem s přáteli na rozsvěcení vánočního stromečku, ale musím přiznat, že po tom, co jsme viděl třeba v telce bz Prahy, bylo tohle trochu zklamání, ale lidí tam bylo, i díky příjemnému počasí, strašně...Pár obrázků z centra Plzně - 20.11.2011

20. listopadu 2011 v 17:34 | paulitoMalá skoro zimní procházka Domažlicemi 12.11.2011

13. listopadu 2011 v 10:07 | paulito
Po dobrém obídku u taťky a Zdeňky jsme se pod zimním sluníčkem, které ale vůbec nehřálo, vydali na procházku Domažlicemi, bylo tam krásně, oproti letním měsícům skoro žádní Němci a minimum Vietnamců, kteří by narušovali kolorit tohoto střediska Chodska.


Kostel U Svatých


Dolejší bránaDomažlické náměstí

Radnice


Kostel Narození Panny Marie
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny MarieChodský hrad


Call Of Duty 2

6. listopadu 2011 v 20:31 | paulito
Dohrána další hra, tentokráte střílečka z války, ve které jsme bojoval postupně jako sovětský, britský a americký voják na východní frontě, v Africe, na západní frontě a nakonec přímo v Německu, ale nakonec jsem vždy stejně raději sebral a používal německé zbraně, samopal MP40 a útočnou pušku StG 4. Prima odreagovačka, ale po čase už trochu nuda.

Hru Call of Duty 2, která je pokračováním cenami ověnčeného titulu Call of Duty, pohání nový proprietární engine, přinášející úchvatnou grafiku, pokročilou technologii umělé inteligence, nejrealističtější týmové boje a zběsilou akci, které se zúčastníte v nových historických kampaních. V Call of Duty 2 hráče čekají příběhy čtyř různých vojáků, jež se musejí dostat z téměř beznadějných situací. Hráči buď mohou sledovat osudy těchto jednotlivců postupně a vžít se tak naplno do jejich rolí, nebo mají možnost procházet boji chronologicky tak, jak šly ve skutečnosti po sobě. Infinity Ward, tvůrci původního hitu Call of Duty, se také rozhodli zpracovat bojiště ve větším měřítku, díky čemuž je herní zážitek mnohem realističtější. Vaše družstvo bude plnit velké množství různých úkolů v rozsáhlých lokacích, jimiž vede pokaždé několik různých cest. Samozřejmostí je možnost používání klasických bojových taktik, jako jsou různé obchvaty a další manévry. Nový engine hry Call of Duty 2 se společně s vylepšenou technologií umělé inteligence starají o to, aby byly týmové boje co nejautentičtější a nejzábavnější. Velký důraz je kladen na nepozorovaný postup ? využití zde najdou jak kouřové granáty, tak i například prach zvířený nad bojištěm. Na chování vojáků budou mít vliv i povětrnostní podmínky, což se projeví například při písečných bouřích v severní Africe nebo sněhových vánicích v Rusku ? jen blázen by v takovém počasí vylézal z bunkru. Váš tým je navíc vybaven unikátním komunikačním systémem - boje oživují zprávy od vašich kolegů, kteří vás díky pokročilé umělé inteligenci v reálném čase informují o dění ve svém okolí. ?Náš tým Infinity Ward dělá vše pro to, abychom hráčům nabídli takový pohled na bojiště, jak se to ještě nikomu nepodařilo. Rádi bychom, aby to pro hráče bylo jako pekelná adrenalinová jízda, která jim doslova vyrazí dech,? říká Grant Collier, ředitel Infinity Ward. ?Call of Duty 2 bude nejintenzivnější a nejrealističtější akční hrou, jaká byla dosud k vidění, s ohromující grafikou, atmosférou a věrohodností, kterou bude zajišťovat velice pokročilá technologie.?Naučná stezka Údolím Úslavy 30.10.2011 (1. část stezky)

30. října 2011 v 14:55 | paulito
Příjemná procházka podzimní Plzní kolem řeky Úslavy od kostela sv. Jiří na Doubravce až k mostu v Lobzích, je to zhruba první polovina stezky, více na:

Sousoší Nejsvětější Trojice

Kostel sv. JiříApsida kostela

Márnice


Železný křížek na Lopatárně

Socha mistra jana Husa v Husově parku.


Železniční most na Prahu a most na Doubravku.Čočkova vilaLouka před Lobezským parkem


Lobezský most

Lobezská boží muka

The Treasures Of Montezuma 3

27. října 2011 v 17:33 | paulito
Tak tahle hra se dá hrát pořád dokolečka, vzdal jsme to poté, co mi po po odehrání tří úrovní posunulo opět do vyšší, pak už se to trochu přejí, když stále v dohlednu není žádný konec, ale je to prima odreagovačka od čehokoliv, prostě jen pořád posunujete symboly a sbíráte hvězdičky, za které jsou bonusy, nádhera :-)
Treasures of Montezuma je klasickým re-makem logické arkády na základu pravidla spoj-tři. Podobně jako v sérii her Bejeweled máte spojovat krystaly a ty poté mizí a objevují se nové. Čím rychleji spojujete - tím větší máte skóre. A co víc, tím se více posouváte v příběhu. Montezuma navíc přináší řadu logických úloh a vylepšení než jeho konkurence.
Puzzle, Arkáda


 
 

Reklama