Viděl jsem, četl jsem, přeložil jsem.......

Historie

Konteradmiral Karl-Jesko von Puttkamer

26. prosince 2017 v 20:52 | paulito

24.3.1900, Frankfurt am Oder
4.3.1981, München

Puttkamer byl zraněn 20.7.1944 při explozi bomby při atentátu na Hitlera. 20.4.1945 dostali Puttkamer, Dr. Theodor Morell, Dr. Hugo Blaschke, Albert Bormann, sekretářky Johanna Wolf, Christa Schroeder a několik dalších Hitlerův rozkaz opustit Berlín a odletět letadlem do Obersalzbergu. Skupina odletěla z Berlína několika lety strojem z Fliegerstaffel des Führers v následujících třech dnech. Puttkamer opustil Berlín 21.4. Puttkamer měl v Berghofu zničit Hitlerovy dokumenty.

Adjutant Kriegsmarine u Führera a v Říšském kancléřství 1.7.1935 - 3.7.1938
Vedoucí stavby lodí v loděnici Germania Kiel 4.7.1938 - 16.9.1938
Velitel torpédoborce Hans Lody a vlajkový kapitán 4. flotily torpédoborců 17.9.1938 - 22.8.1939
Námořní styčný důstojník ve Führerově štábu 23.8.1939 - 30.9.1939
Adjutant Kriegsmarine u Führera a v OKW 1.10.1939 - 8.5.1945
V zajetí 8.5.1945 - 12.5.1947

Železný kříž (1914) 2. třídy, 11.9.1919
Baltský kříž 2. a 1. třídy
Čestný kříž 1914/1918 s Meči, 20.10.1934
Slezský orel 2. třídy
Námořní odznak za zranění v černé (1918)
Německý sportovní odznak
Vyznamenání za dlouhou službu ve Wehrmacht 4. až 2. třídy, 2.10.1936
Bulharský Důstojnický kříž řádu sv. Alexandra, 17.12.1936
Velitelský kříž Řádu italské koruny, 29.9.1937
Maďarský Důstojnický kříž Řádu za zásluhy, 12.8.1938
Rytířský velkokříž Řádu italské koruny, 19.1.1939
Španělský Kříž Řádu za námořní zásluhy s Bílou dekorací
Válečný kříž za zásluhy (1939) 1. třídy s Meči
Válečný kříž za zásluhy (1939) 2. třídy s Meči
Finský Řád Kříže svobody 2. třídy s Meči, 11.6.1942
Zlatý stranický odznak NSDAP, 1944
Odznak za zranění 20.7.1944 v černé


Konteradmiral Heinrich Ruhfus

26. prosince 2017 v 20:02 | paulito

14.4.1895, Berlín-Charlottenburg
26.5.1955, Flensburg-Mürwik

Sloužil na plachetní výcvikové lodi Niobe od září 1930, nejdříve jako výcvikový důstojník a od února 1932 jako kapitán. Kvůli potopení Niobe 26.7.1932 za bílé bouře byl souzen, ale 3.11.1932 byl osvobozen z odpovědnosti za ztrátu lodi a 69 členů posádky. Během tažení v Norsku byla jeho loď, křižník Königsberg, potopena 10.4.1940 britskými bombardéry u Bergenu.

Důstojník ve štábu Námořní školy Mürwik 5.10.1937 - 15.9.1939
Velitel lehkého křižníku Königsberg 16.9.1939 - 10.4.1940
Námořní velitel Bergen 11.4.1940 - 20.8.1940
Velitel námořního opevnění Oslo 21.8.1940 - 1.4.1941
Velitel námořního opevnění Oslofjord 1.4.1941 - 17.9.1942
Velitel Námořní školy Mürwik 1.10.1942 - 16.4.1944
Velitel námořního opevnění Francouzská Riviéra, Toulon 4.5.1944 - 28.8.1944
V zajetí 28.8.1944 - 20.6.1947

Železný kříž (1914) 1. třídy
Železný kříž (1914) 2. třídy
Spona (1939) k Železnému kříži 1. třídy
Spona (1939) k Železnému kříži 2. třídy
Čestný kříž 1914/1918 s Meči
Vyznamenání za dlouhou službu ve Wehrmacht 4. až 1. třídy
Válečný kříž za zásluhy (1939) 1. třídy s Meči
Válečný kříž za zásluhy (1939) 2. třídy s Meči
Odznak oceánské flotily


Waffen-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Bronislav Kaminski

25. prosince 2017 v 19:47 | paulito

Bronislav Vladislavovič Kaminski se narodil 16.6.1899 ve Vitebsku, který byl v té době součástí Ruského impéria a dnes je součástí Běloruska. Jeho otec byl etnický Polák a matka Němka. Kaminski se považoval za Rusa. Během občanské války v Rusku sloužil v Rudé armádě. Po demobilizaci pracoval v chemickém závodě. V roce 1935 byl propuštěn z Komunistické strany a v roce 1937, během Velké čistky, byl zatčen za kritiky Stalinovy politiky kolektivizace a za to, že pracoval s Němci a Poláky. Byl odsouzen za příslušnost ke kontrarevoluční skupině. V roce 1941 byl propuštěn z vězení a usadil se v Brjansku, kde pracoval jako inženýr v místním lihovaru. V říjnu 1941 Němci dosáhli oblast Lokot nedaleko Brjanska, který byl obsazen 6.10.1941. V listopadu 1941 Bronislav Kaminski, spolu se svým přítelem, Konstantinem Voskobojnikem, nabídli německé vojenské administrativě ustavení místní civilní administrativy a policie. Voskobojnik byl Němci jmenován starostou Lokotě a velitelem místní milice. Kaminski se stal jeho zástupcem. Díky spolupráci s Heinzem Guderianem ustavili milici o 10.000 mužích, která bojovala se sovětskými partyzány. Poté, co Voskobojnik padl v boji 8.1.1942, převzal Kaminski pozici starosty a velitele milice. V roce 1942 byla milice pojmenována Ruská osvobozenecká národní armáda (R.O.N.A., Русская Освободительная Народная Армия) a měla desítky tisíc mužů. Během té doby byl Kaminski vůdcem Lokotské republiky, která měla půl milionu obyvatel. V březnu 1942 hlásil Kaminského zmocněnec u německé 2. Panzer Armee v Orlu, že Kaminského jednotka je připraveny k aktivnímu boji proti partyzánům a vést propagandu proti žido-bolševismu. Brzy poté jmenoval velitel 2. Armee, Generaloberst Rudolf Schmidt, Kaminského velitelem Týlové armádní oblasti 532 s centrem v Lokoti. 19.7.1942, po jednání s velitelem Armee Gruppe Mitte, Feldmarschallem Güntherem von Kluge, získal Kaminski značný stupeň samostatnosti pod dohledem Majora von Veltheima a Obersta Rübsama. Kaminski byl jmenován hlavním starostou Republiky Lokot a brigádním velitelem místní milice. Vedl vlastní vládu a ustavil vlastní soudy, vězení a noviny. Bylo zrušeno společné farmaření. V červnu 1942 se Kaminského milice zúčastnila operace Vogelsang jako část Kampfgruppe Gilsa II Generalleutnant Wernera Freiherr von und zu Gilsa. Na podzim 1942 přikázal Kaminski rekrutovat do milice všechny muže schopné nosit zbraň. Jednotky tak byly posíleny o "dobrovolníky" ze zajateckých táborů. Kaminski přikázal soustředit opuštěné sovětské tanky a obrněná auta. Protože neměl dostatek vojenských uniforem a bot, poskytli Němci Kaminského brigádě dost uniforem pro vybavení čtyř praporů. Koncem roku 1942 měla milice Lokotské republiky sílu brigády se 14 prapory, celkem 8.000 mužů ve zbrani. V květnu a červnu 1943 se brigáda zúčastnila operace Zigeunerbaron a poté dalších protipartyzánských operací, Freischütz a Tannhäuser. V létě 1943 začala brigáda díky sovětským vítězstvím a snaze partyzánů značně trpět dezercemi. Vyskytlo se také několik pokusů o atentát na Kaminského. Pokaždé se Kaminskému podařilo uniknout smrti a zajatí konspirátoři byli popraveni. K jeho brigádě byl přidělen německý styčný štáb, aby stabilizoval jednotku. Po selhání operace Zitadelle přinutil sovětský postup brigádu k ústupu. 29.7.1943 vydal Kaminski rozkaz k evakuaci majetku a rodin brigády RONA a úřadů v Lokoti. Přes 30.000 osob přepravili Němci do Lepelu v Bělorusku do konce srpna 1943. Zde byli aktivní partyzáni a brigáda se zapojila do těžkých bojů s nimi. Během ústupu rostly dezerce a celá jednotka neměla daleko k rozpadu. Do října 1943 ztratila brigáda dvě třetiny mužů. Na konci roku 1943 byla z místní běloruské policie, sovětských válečných zajatců a propuštěných vězňů, začleněných do brigády, vytvořena jako součást Waffen-SS Sturmbrigade Kaminski. 27.1.1944 vyznamenal Himmler Kaminského Železným křížem 2. a 1. třídy. 15.2.1944 přikázal Kaminski brigádě další ústup na západ k Dzjatlavě. Zde byla brigáda posílena dalšími běloruskými policejními jednotkami. V březnu 1944 byla brigáda přejmenována na Volksheer-Brigade Kaminski. 11.4.1944 byla přidělena k SS-Kampfgruppe von Gottberg a zúčastnila se protipartyzánských operací Regenschauer, Frühlingsfest a Kormoran. V červnu 1944 byla brigáda začleněna do Waffen-SS a přejmenována na Waffen-Sturm-Brigade RONA, Kaminski obdržel hodnost Waffen-Brigadeführer der SS. Po sovětské ofenzívě Bagration byl boj proti partyzánům zastaven a brigáda byla soustředěna v prostoru SS Neuhammer. Zde byla ustavena 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr.1). 1.8.1944 obdržel Kaminski novou hodnost, Waffen-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS. V srpnu 1944 se Kaminského jednotka zúčastnila potlačení Varšavského povstání, kde spáchala mnoho zločinů. Kaminski uznával jen autoritu Heinricha Himmlera a nepřijímal rozkazy velitele německých sil ve Varšavě, generála SS Ericha von dem Bach-Zelewski. 4.8.1944 byl jeden pluk brigády nasazen proti povstání. SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth se stal velitelem Kampfgruppe Reinfarth, která se skládala z Kaminského a Dirlewangerovy jednotky a dalších týlových jednotek Ordnungspolizei a SS. Himmler osobně požadoval Kaminského nasazení a ten soustředil 1.700 mužů a poslal je do Varšavy pod velením Kaminského náčelníka štábu, SS-Sturmbannführer Jurije Frolova. Tato jednotky brzy ztratila jakoukoliv bojovou hodnotu a věnovala se jen vraždění, rabování a znásilňování. Zabila asi 10.000 obyvatel čtvrtě Ochota. Heinrich Himmler to použil jako důvod ke Kaminského popravě po jeho odsouzení válečným soudem v Lodži. Byl popraven 28.8.1944 za rozkrádání majetku Říše a spolu s ním jeho náčelník štábu, Waffen-Obersturmbannführer Ilja Šavykin. Muži z R.O.N.A. obdrželi vysvětlení, že Kaminského zabili polští partyzáni. Když to jeho muži odmítli, Gestapo jim ukázalo Kaminského zakrvavené a prostřílené auto. Demoralizovaná jednotka byla odsunuta z města a podřízena velení SS-Brigadeführer and Generalmajor der Polizei Christopha Diehma.

Konteradmiral Friedrich Schmidt

24. prosince 2017 v 18:25 | paulito

19.4.1899, Schwerin
21.2.1944, letecká nehoda, Egejské moře

Byl posmrtně povýšen do hodnosti Konteradmiral 1.3.1944.

Poradce v OKM 9.11.1938 - 20.7.1940
Námořní styčný důstojník u Arme Gruppe A 21.7.1940 - 25.11.1940
Poradce v OKM 26.11.1940 - 11.5.1941
Náčelník Oddělení pro nábor nových rekrutů, OKM 12.5.1941 - 19.7.1942
Velitel lehkého křižníku Emden 20.7.1942 - 9.9.1943
Zastupující velitel lehkého křižníku Leipzig 30.8.1942 - 25.9.1942
Velitel námořních opevnění Istrie 10.9.1943 - 20.2.1944
Zabil se při letu k převzetí postu velitele námořních opevnění Attica 21.2.1944

Železný kříž (1914) 2. třídy
Mecklenburský Vojenský kříž za zásluhy 2. třídy
Turecká Hvězda Gallipoli
Čestný kříž 1914/1918 s Meči
Vyznamenání za dlouhou službu ve Wehrmacht 4. až 2. třídy
Chorvatský Řád koruny krále Zvonimira 1. třídy s Dubovými listy

Konteradmiral Otto Schulz

23. prosince 2017 v 21:57 | paulito

12.3.1900, Darmstadt
28.3.1974, Bad Wildungen

Důstojník ve štábu Námořní stanice Severní moře 30.9.1937 - 16.3.1943
Náčelník štábu Námořní stanice Severní moře 11.3.1940 - 16.3.1943
Velitel námořního opevnění Krym 1.4.1943 - 12.5.1944
K dispozici velícímu admirálovi Černé moře 13.5.1944 - 27.6.1944
Náčelník oddělení pro cizí námořnictva, OKM 28.6.1944 - 14.7.1945
V zajetí 14.7.1945 - 11.6.1947

Rytířský kříž 17.5.1944 jako Konteradmiral a Seekommandant Krim, za evakuaci 17. Armee z Krymu
Železný kříž (1914) 2. třídy
Spona (1939) k Železnému kříži 2. třídy 15.4.1940
Železný kříž (1939) 1. třídy 15.4.1940
Slezský orel 1. třídy
Slezský orel 2. třídy
Čestný kříž 1914/1918 s Meči
Španělský kříž v bronzu bez Mečů 6.6.1939
Vyznamenání za dlouhou službu ve Wehrmacht 4. až 2. třídy 2.10.1936
Sudetskáý medaile se sponou Prager Burg 1939
Memelská medaile 1939
Velkokříž důstojnický Řádu rumunské hvězdy
Chorvatský Řád koruny krále Zvonimira 1. třídy s Meči
Válečný kříž za zásluhy (1939) 1. třídy s Meči 30.1.1942
Válečný kříž za zásluhy (1939) 2. třídy s Meči
Krymský štít 1943
Námořní dělostřelecký odznak 1944


Unteroffizier Richard Schramm

23. prosince 2017 v 17:32 | paulito

Richard Schramm se narodil 8.7.1913 v Langburkersdorfu. 28.3.1933 zahájil svoji kariéru poddůstojníka z povolání u 7. Batterie, Artillerie-Regiment 4 v Drážďanech. 1.8.1938 byl povýšen do hodnosti Wachtmeister. 15.8.1940 byl převelen k Artillerie-Lehr-Regiment Jüterbog a 1.10.1940 povýšen do hodnosti Oberwachtmeister. S ustavením Sturmgeschütz-Abteilung 202 byl 19.9.1941 převelen k této jednotce a zúčastnil se s ní tažení v Rusku. 12.12.1942 se Schramm vyznamenal v bojích u Kalininu. 23.12.1942 byl Richard Schramm jako Oberwachtmeister a velitel děla v 1. Batterie, Sturmgeschütz-Abteilung 202 po zničení 30 nepřátelských tanků vyznamenán Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. V bojích u Rževa zničil Schramm za jeden den 12 tanků. Po zranění 15.3.1943 a uzdravení v lazaretu byl poslán k Sturmgeschütz-Ersatz-und-Ausbildungs-Abteilung 500. 17.6.1944 se vrátil zpět k Sturmgeschütz-Brigade 202. Během 2. Kurlandské bitvy 27.10. až 15.12.1944 bylo Schrammovo útočné dělo zasaženo, on sám těžce zraněn a k 17.6.1944 prohlášen za padlého.

Wehrmacht-Dienstauszeichnung, IV. Klasse
Eisernes Kreuz (1939), 2. und 1. Klasse
2. Klasse 30.11.1941
1. Klasse 17.7.1942
Allgemeines Sturmabzeichen
Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/42"
Verwundetenabzeichen (1939) in Schwarz (pravděpodobně také v Silber)
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 23.12.1942 jako Oberwachtmeister v 1. Batterie/Sturmgeschütz-Abteilung 202, 5. Panzer-Division

Major Johann Engelhardt

22. prosince 2017 v 20:49 | paulito

1.12.1916, Erlangen
4.3.2001, Erlangen

Engelhardt navštěvoval Luftkriegsschule Berlin-Gatow od dubna 1937, v dubnu 1938 byl převelen k Fallschirm-Jäger-Regiment 1 ve Stendalu. 1.1.1939 byl povýšen do hodnosti Leutnant a navštěvoval Fallschirmschule 2. V květnu 1940 byl převelen k Sturm-Abteilung Koch a zúčastnil se útoku na pevnost Eben-Emael a v září 1940 se stal velitelem čety v 13. Kompanie/Luftlande-Sturm-Regiment 1. V květnu 1941 byl jako Oberleutnant adjutantem IV. Bataillonu. Od července 1942 byl velitelem 8. Kompanie/Fallschirmjäger-Regiment 6, od 1.6.1944 jako Hauptmann velitel II. Bataillon/Fallschirmjäger-Regiment 11. 20.4.1945 byl povýšen do hodnosti Major.

Fallschirmschützenabzeichen der Luftwaffe
Eisernes Kreuz (1939) 2. und 1. Klasse
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 29.2.1944 jako Oberleutnant a velitel 8. Kompanie/II. Bataillon, Fallschirmjäger-Regiment 6, 2. Fallschirmjäger-Division

Oberst der Reserve / SA-Gruppenführer Bernhard Hofmann

22. prosince 2017 v 20:26 | paulito

22.11.1896, Jahnsbach
19.11.1982, Crailsheim

14.2.1915 válečný dobrovolník v 2. Sächsische Fußartillerie-Regiment Nr. 19 (Dresden), Leutnant der Reserve, zpravodajský, spojovací a ordonanční důstojník praporu a pluku, Hilfsoffizier IIb divize
1919 Gruppenführer v Zeitfreiwilligen-Kompanie Reutlingen, Freikorps Württemberg
21.1.1920 propuštěn z Vorläufigen Reichswehr
1.5.1930 vstup do NSDAP (Nr. 244.096)
1.5.1930 vstup do SA jako SA-Mann u SA-Sturm 4/1 (Chemnitz)
1.5.1930 SA-Scharführer
20.5.1930 - 30.6.1931 velitel SA-Schar Thum
1930 organizační vedoucí Ortsgruppe Chemnitz v NSDAP
10.7.1931 SA-Truppführer
1.7.1931 - 30.6.1932 velitel SA-Trupp Thum
1.7.1932 SA-Sturmführer
1.7. - 31.12.1932 velitel SA-Sturm 3/244
1.1. - 31.3.1933 pověřen velením SA-Sturmbann IV/244 (Annaberg-Buchholz)
1.4.1933 SA-Sturmbannführer
1.4. - 14.10.1933 velitel SA-Sturmbann IV/244
15.10.1933 - 15.9.1935 pověřen velením SA-Standarte 351 (Annaberg/Erzgeb.)
29.10.1933 SA-Obersturmbannführer
9.11.1934 SA-Standartenführer
15.9.1935 - 30.11.1936 velitel SA-Standarte 244 (Annaberg-Buchholz)
1.10.1935 převzat jako Oberleutnant d. R. do důstojnického sboru
1.12.1936 přeložen z SA-Gruppe Sachsen do SA-Gruppe Pommern
1.12.1936 - 30.4.1937 pověřen velením SA-Brigade 8 Grenzland-Süd (Schneidemühl)
1.5. - 31.12.1937 velitel SA-Brigade 8 Grenzland-Süd (Schneidemühl)
1.11.1937 Hauptmann der Reserve
9.11.1937 SA-Oberführer
1.1.1938 - 31.5.1943 Stabsführer SA-Gruppe Pommern (Stettin)
30.1.1939 SA-Brigadeführer
29.8.1939 povolán do Wehrmacht
Tažení na Západě 1940
Operace Barbarossa
1.1.1942 Major der Reserve
1942 - 31.5.1943 velitel I. Bataillon, Infanterie-Regiment 427
22.10.1942 SA-Gruppenführer
31.5.1943 přeložen do Führerreserve
1.6.1943 Oberstleutnant der Reserve
Oberst der Reserve
1.6.1943 přeložen z SA-Gruppe Pommern do SA-Gruppe Hochland (München)
1.6.1943 - 31.1.1944 pověřen velením SA-Gruppe Hochland
20.6.1943 propuštěn z armády
1.2. - 31.5.1944 pověřen velením SA-Gruppe Hochland
1.6.1944 - 1945 velitel SA-Gruppe Hochland (München)
říjen 1944 - 1945 Gaustabsführer Volkssturmu v Gau München-Oberbayern
25. - 28.4.1945 bojový velitel Mnichova
Na rozkaz Alberta Kesselringa ho vystřídal Generalleutnant Dr. med. dent. Rudolf Hübner

Eisernes Kreuz (1914), II. Klasse
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
SA-Ehrenstreifen
Wiederholungsspange (1939) zum Eisernen Kreuz II. Klasse (1914) 2.7.1941
Infanterie-Sturmabzeichen in Silber
Eisernes Kreuz (1939), 1. Klasse 9.10.1941
Anerkennungsschreiben des Stabschef der SA 10.11.1942
Deutsches Kreuz in Gold 21.8.1942 jako Major der Reserve a velitel I./Infanterie-Regiment 427, 129. Infanterie-Division
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 26.9.1942 jako Major der Reserve a velitel I./Infanterie-Regiment 427

Nacisté na Středním východě (Exil Nazi: la promesse de l'orient)

22. prosince 2017 v 20:23 | paulito
2014

Po skončení 2. světové války se tisíce nacistických válečných zločinců skrývaly před spravedlností a v mnoha případech chtěly Evropu co nejrychleji opustit. Jejich první kroky vedly většinou do Itálie. Odtud se, často za podivného propojení podpůrných organizací bývalých příslušníků SS a německých církevních kruhů v Římě, vydávaly hlavně do Jižní Ameriky. Část "specialistů", hlavně "bezpečnostní a vojenští experti", byla také naverbována do Sýrie a Egypta. Tam se podíleli na výcviku místních armád a policie. Typickým reprezentantem těchto "odborníků" byl SS Standartenführer Walter Rauff, jeden z otců pojízdných plynových komor a příslušník Gestapa s "prokazatelně úspěšnou praxí". Na druhém pólu stál například odborník na "čistou práci", pološílený nacionálně socialistický ideolog Johann von Leers.

Leutnant / SA-Sturmführer Leopold Steinbatz

22. prosince 2017 v 19:34 | paulito

Narodil se 25. října 1918 ve Vídni. V roce 1937 začal pilotní výcvik, který ukončil v roce 1939. V listopadu 1940 přišel k 9./JG 52. Na jaře 1941 se zúčastnil tažení na Balkáně i útoku na Krétu. Útoku na Sovětský svaz se účastnil od prvního dne bojů a často létal s Hermannem Grafem. První vítězství si však mohl připsat až 4. srpna 1941. V listopadu jich měl na svém kontě již 25 a 14. února 1942 dostal po 42 sestřelech Ritterkreuz. V bojových operacích pokračoval až od dubna 1942. Dne 5.května sestřelil svého 50. protivníka a o 15 dní později zdolal v boji svého 75., z toho 8. května sestřelil sedm letadel protivníka. Ve dnech 1. a 2.června 1942 získal po čtyřech vítězstvích. Po tomto výsledku byl dne 2. června 1942 vyznamenán Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (Rytířský kříž s Dubovými ratolestmi). Létal bez přestávky anebylo tedy divu, že už 11. června 1942 měl na kontě 95. vítězství. Dne 15. června.1942 mu do magické stovky chybělo už jen jedno vítězství. Při návratu z akce však byl jeho letoun zasažen palbou ruských protiletadlových baterií a zřítil se do lesa u Volčanska. Pilot našel v troskách svého stroje smrt. Leopold Steinbatz byl posmrtně povýšen na Leutnanta a 23. června 1942 mu byly uděleny Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (Meče k Rytířskému kříži). Odlétal asi 300 bojových letů a dosáhl 99 sestřelů na východní frontě.

Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
Spange zur Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 ("Prager Burg")
Flugzeugführerabzeichen (1939)
Eisernes Kreuz (1939) 2. und 1. Klasse
Verwundetenabzeichen (1939) in Schwarz
Frontflugspange für Jäger in Gold
Anhänger zur goldenen Frontflugspange mit Einsatzzahl "300"
Ehrenpokal für besondere Leistung im Luftkrieg 8.12.1941
Deutsches Kreuz in Gold 27.1.1942
3x namentliche Nennung im Wehrmachtbericht
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
Ritterkreuz 14.2.1942 jako Feldwebel a pilot v 9. Staffel/JG 52
Eichenlaub 2.6.1942 (96.) jako Oberfeldwebel a pilot v 9. Staffel/JG 52
Schwerter 23.6.1942 (14., posmrtně) jako Oberfeldwebel a pilot v 9. Staffel/Jagdgeschwader 52

Oberwachtmeister Fritz Amling

20. prosince 2017 v 21:12 | paulito

Fritz Amling se narodil 16.1.1916 v Preußisch Holland. 1.10.1937 vstoupil do Artillerie-Regiment 24, 10.5.1939 byl povýšen do hodnosti Wachtmeister a zúčastnil se s 24. Infanterie Division tažení v Polsku a Francii. Po zahájení tažení do Sovětského svazu byl 1.10.1941 povýšen do hodnosti Oberwachtmeister a 10.10.1941 převelen k Sturmgeschütz-Abteilung 202 na středním úseku východní fronty, kterému velel Major Dr. Hans Marder. Od podzimu 1942 byl Sturmgeschütz-Abteilung 202 nasazen v rámci XXIX. Panzerkorps v prostoru 78. Infanterie Division a 11.12. a 12.12.1942 nasazen v prostoru Cholmu. Fritz Amling, jako velitel děla v 3. Batterie, spolu se střelcem Bruno Guskowskim, zničili během 48 hodin 42 nepřátelských tanků. Za tyto úspěchy byl Abteilung jmenován ve Wehrmachtsbericht 12.12.1942. Amling z toho zničil 24 tanků, z toho 5 v jedné minutě. V tomto boji byl zraněn. Tak mohla být zastavena sovětská ofenzíva v prostoru Kalinina. Fritz Amling obdržel za tyto boje 11.12.1942 jako Oberwachtmeister a velitel děla v 3. Batterie, Sturmgeschütz-Abteilung 202 po 56 zničených tancích Ritterkreuz. 1.3.1943 byl převelen k Sturmgeschütz-Ersatz-und-Ausbildungs-Abteilung 300 v Neisse a poté velel různým výcvikovým jednotkám. Fritz Amling zemřel 6.3.1994 v Mainzu.

Generalleutnant Carl Becker

20. prosince 2017 v 20:51 | paulito

16.1.1895, Varel
24.3.1966, Heidelberg

Carl Becker vstoupil 9.8.1914 jako Fahnenjunker do Kaiserliche Armee, přišel k Jäger-Ersatz-Bataillon 10. V září 1914 byl převelen k Reserve-Jäger-Bataillon 10, nakonec se stal velitele, čety v Jäger-Bataillon 10. 4.12.1914 byl povýšen do hodnosti Oberjäger. 7.3. až 23.4.1915 byl odvelen do důstojnického kurzu, kde byl 8.5.1915 povýšen do hodnosti Leutnant a stal se velitelem čety v Oldenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 91. 25.6.1915 byl zraněn a poslán do lazaretu a poté opět převzal svoji četu. 25.2.1916 byl odvelen k výcvikovému kurzu pro velitele roty u 19. Infanterie-Division, poté opět převzal svoji četu a 16.6.1916 byl zraněn. Nakonec byl poslán k I. Ersatz-Bataillon, Oldenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 91 a 7.10.1916 se zde stal velitelem roty. 10.10.1917 byl opět zraněn a po pobytu v lazaretu byl poslán k Ersatz-Bataillonu, 20.11.1917 se stal opět velitelem roty v Infanterie-Regiment Nr. 91. 17.4.1918 byl těžce zraněn. Za to obdržel Verwundetenabzeichen in Gold. Kromě toho obdržel během první světové války Ritterkreuz des Königlich Preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern a oba stupně Eiserne Kreuz. Po návratu k Oldenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 91 se stal 10.6.1919 vedoucím Versorgungs-Abteilung. Při rozpuštění pluku v srpnu 1919 byl adjutant pluku. 11.10.1919 byl odvelen k Sicherungspolizei v Mecklenburg-Schwerin a 27.3.1920 byl propuštěn z armády. 15.10.1934 byl jako Hauptmann ve štábu I. Bataillon, Infanterie-Regiment Osnabrück převzat do armády. 15.10.1935 se stal velitelem roty v Infanterie-Regiment 37. 1.11.1935 byl povýšen do hodnosti Major. 1.2.1937 se stal velitelem III. Bataillon, Infanterie-Regiment 37 v Osnabrücku. 1.8.1938 byl povýšen do hodnosti Oberstleutnant. Po vypuknutí druhé světové války převzal se svým praporem postavení na Západě. Na počátku tažení na Západě 10.5.1940 byl přeřazen do Führer-Reserve, 6. Infanterie-Division, 23.6.1940 se stal Offizier z.b.V. ve štábu 6. Infanterie-Division. 20.9.1940 byl opět přeložen do Führerreserve. Mezitím obdržel oba stupně Eiserne Kreuz. 10.12.1940 se stal velitelem Infanterie-Regiment 18. Ten vedl v létě 1941 na východní frontě ve středním Rusku. 1.8.1941 byl povýšen do hodnosti Oberst. 29.9.1941 následovalo jeho jmenování v Ehrenblatt des Heeres. 4.10.1941 obdržel Anerkennungsurkunde des Oberbefehlshabers des Heeres. 18.10.1941 obdržel Deutsches Kreuz in Gold. Jako velitel Infanterie-Regiment 18 obdržel 29.10.1942 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes za prolomení nepřátelských pozic u Rževa 17.8.1942 a obsazení mostů na Volze. 1.1.1943 byl přeložen do Führerreserve a pověřen velením 2. Luftwaffen-Feld-Division. 18.1.1943 převzal velení 253. Infanterie-Division, ale na tuto pozici mohl přijet teprve 9.2.1943. 1.4.1943 byl povýšen do hodnosti Generalmajor a jmenován velitelem 253. Infanterie-Division. V říjnu 1943 následovalo povýšení do hodnosti Generalleutnant. 24.10.1943 byl jmenován ve Wehrmachtsbericht. 10.10.1944 byl opět jmenován ve Wehrmachtsbericht. 14.4.1945 obdržel Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Becker odrazil 10.3.1945 ruský útok podél Schwarzwasser. Carl Becker padl na konci války do sovětského zajetí, propuštěn byl 12.10.1955.

Leutnant (8.5.1915)
Oberleutnant (27.3.1920)
Polizei-Oberleutnant
Polizei-Hauptmann
Hauptmann (15.10.1934)
Major (1.11.1935)
Oberstleutnant (1.8.1938)
Oberst (1.8.1941)
Generalmajor (1.4.1943)
Generalleutnant (1.10.1943)

RK: 1.11.1942, Oberst, velitel Rževa (velitel Infanterie Regiment 18 / 6. Infanterie Division / VI. Armee-Korps / 9. Armee / Heeresgruppe Mitte)
EL (829.): 21.4.1945, Generalleutnant, velitel 253. Infanterie Division / LIX. Armee-Korps / Armeegruppe Heinrici / Heeresgruppe Mitte
Německý kříž ve zlatě: 18.10.1941

Generalleutnant Theodor Groppe

20. prosince 2017 v 19:15 | paulito

Theodor Groppe (1882-1972) z Trieru

Theodor Groppe vstoupil 25.4.1900 jako Fahnenjunker do Kaiserliche Heer. Přišel k 2. Lothringisches Infanterie-Regiment Nr. 131. 18.10.1900 byl povýšen do hodnosti Fähnrich a 18.8.1901 Leutnant. 18.8.1910 byl povýšen do hodnosti Oberleutnant. 1.10.1910 byl odvelen na tři roky na Kriegsakademie. Poté byl jmenován adjutantem 2. Lothringisches Infanterie-Regiment Nr. 131. V srpnu 1914 šel na frontu. 8.10.1914 byl povýšen do hodnosti Hauptmann. Během prvního půlroku bojů obdržel oba stupně Železného kříže. Na počátku roku 1915 byl zraněn. Od jara 1915 byl nasazen v Generalstabu. Na podzim 1915 přišel jako adjutant k 17. Landwehr-Division. V únoru 1918 byl přeložen k 1. Ostpreußisches Grenadier-Regiment "Kronprinz" Nr. 1 a na jaře 1918 jmenován velitelem praporu. 12.10.1918 byl opět zraněn. 6.11.1918 obdržel Pour le Merité. Během první světové války obdržel kromě jiného také Ritterkreuz des Königlich Preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern. Po skončení války byl převzat do Reichsheer, k Reichswehr-Schützen-Regiment 1. Při výstavbě 100.000 Mann-Heeres Reichswehr se stal velitelem roty v 1. (Preuß.) Infanterie-Regiment. 1.10.1922 byl převelen do štábu 2. Division ve Stettinu. 1.4.1923 byl povýšen do hodnosti Major. 1.2.1926 byl převelen do štábu 6. Division v Münsteru. 1.2.1928 se stal velitelem I. (Preuß.) Bataillon, 18. Infanterie-Regiment v Paderbornu. 1.2.1929 byl povýšen do hodnosti Oberstleutnant. 1.11.1930 byl jmenován velitelem opevnění u Lötzenu. 1.10.1931 byl povýšen do hodnosti Oberst. 31.1.1933 byl propuštěn z aktivní služby jako Generalmajor. Podle hodnocení svého přímého nadřízeného, Generalleutnant von Blomberga, nebyl jeho světový názor vhodný pro budoucí Wehrmacht. 1.4.1933 byl povolán ke Kommandantur Oppeln. Na jaře 1935 se stal Ergänzungsoffizier. 1.11.1935 byl převelen ke Kommandantur Köslin. 6.10.1936 vstoupil opět do aktivní služby a byl jmenován do funkce Landwehr-Kommandeur Hanau. 1.10.1937 byl povýšen do hodnosti Generalmajor. Při mobilizaci v létě 1939 se 26.8.1939 stal velitelem 214. Infanterie-Division a zaujal se svojí divizí postavení na Západě. 1.11.1939 byl povýšen do hodnosti Generalleutnant. Když se dozvěděl o plánovaných opatřeních proti Židům v prostoru své divize, zakázal je pod pohrůžkou použití ozbrojené síly. Tento rozkaz dal na vědomí přes Korps velení 1. Armee. Její velitel, Generaloberst von Witzleben, vydal podobný rozkaz v prostoru celé armády. Na počátku února 1940 předal na protest proti chování SS velení 214. Infanterie-Division a byl přeložen do Führerreserve. V květnu 1941 dostal za podporu odpůrců režimu mírný trest. Jako politicky nespolehlivý byl 31.12.1941 propuštěn z Wehrmacht. Na jaře 1942 mu byla odebrána jeho hodnost. Ztratil také právo nosit uniformu a pobírat penzi. Byl také vyloučen z národního společenství. Následně byl několikrát vyslýchán Gestapem, také 21.7.1944. 10.8.1944 byl Gestapem zatčen a uvězněn v Darmstadtu. Na počátku roku 1945 byl přeložen do pevnosti Küstrin. 26.4.1945, s pomocí velitele pevnosti, Majora Leussinga, z pevnosti uprchnul poté, co byla jeho poprava přesunuta z 14.4.1945 na 27.4.1945.

SS-Obersturmbannführer Martin Gross

19. prosince 2017 v 22:19 | paulito

15.4.1911, Frankfurt am Main
1.3.1984, Buer

NSDAP-Nr.: 454.840
SS-Nr: 6.684

Martin Groß, od roku 1931 člen SS, navštěvoval SS-Junkerschule a od 10.5.1935 byl v Sturm 1/I. Sturmbann, Leibstandarte Adolf Hitler. Byl nositelem Führerstandarte do té doby, než byl jmenován velitelem 1./LSSAH po tažení v Polsku, kde byl ještě velitelem čety. V listopadu 1941 byl na východní frontě jako velitel 5. (schweren) Kompanie/LSSAH těžce zraněn, po uzdravení byl od jara 1942 štábním důstojníkem u SS-FHA, k Inspektion 6 (Inspektion der Kraftfahrttruppen) a byl do podzimu 1942 velitelem SS-Panzer-Ersatz-Abteilung ve Weimar-Buchenwald. 1.6. až 4.7.1942 absolvoval Kommandeurslehrgang na Panzertruppenschule Wünsdorf. Od podzimu 1942 patřil k SS-Panzer-Regiment 1 "Leibstandarte-SS Adolf Hitler", byl povýšen 30.1.1943 do hodnosti SS-Sturmbannführer, stal se velitelem II. Abteilungu a 3.7.1943 byl za výkony během operace Zitadelle navržen Georgem Schönbergerem na Ritterkreuz, 13.7.1943 návrh potvrdil Theodor Wisch. Na jaře 1944 se stal velitelem SS-Panzer-Ausbildungs-und-Ersatz-Regiment v Dondagenu (Lotyšsko). Groß se stal velitelem v Kurlandsku 1.7.1944 ustavené SS-Panzer-Brigade Gross (od srpna 1944 Kampfgruppe Strachwitz, od září 1944 Kampfgruppe von Lauchert. Ta soustředila tankové jednotky z prostoru Riga (SS-Panzer-Ausbildungs-Regiment "Seelager" z Truppenübungsplatz Windau a části SS-Panzer-Ausbildungs-und-Ersatz-Regiment a personál z lazaretu). 19.8.1944 měla ještě 2.500 mužů, pak měla těžké ztráty v bojích proti sovětskému jízdnímu sboru u Libavy a proti 51. armádě u Tuckumi, kde uvolnila pro německou armádu ústupové cesty k Tallinu. 20.9.1944 jí zůstalo jen 300 mužů, dvě útočná děla a jeden tank T-34. Ze zbytků Brigade byl v listopadu 1944 ustaven Auffangstab Groß. V roce 1945 se stal Groß velitelem SS-Panzer-Regiment 12, 12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend, která bojovala v Maďarsku a Rakousku. Vzdal se Američanům se zbytkem divize v květnu 1945.

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS: 9.11.1944
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS: 30.1.1943
SS-Hauptsturmführer: 30.1.1940
SS-Obersturmführer: 9.11.1936
SS-Untersturmführer: 10.3.1935
SS-Mann: 1931
SS-Anwärter: 1.2.1931

Ehrenwinkel für alte Kämpfer
Julleuchter der SS 16.12.1935
Ehrendegen des Reichsführers-SS
Totenkopfring der SS
Deutsches Reitersportabzeichen in Bronze
Motorsportabzeichen in Silber
Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze
SA-Sportabzeichen in Silber
Dienstauszeichnung der NSDAP in Bronze
SS-Dienstauszeichnungen
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
Eisernes Kreuz (1939) 2. und 1. Klasse
2. Klasse 1.10.1939
1. Klasse 20.7.1940
Infanterie-Sturmabzeichen 10.1940
Vojenský řád za statečnost, III. třídy, I. stupně
Řád rumunské koruny, Důstojnický kříž 16.7.1942
Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/42"
Panzerkampfabzeichen in Silber
Verwundetenabzeichen (1939) in Schwarz, Silber und Gold
Deutsches Kreuz in Gold 28.3.1943 jako SS-Sturmbannführer a velitel II. Abteilung/SS-Panzer-Regiment 1, SS-Panzer-Grenadier-Division "Leibstandarte-SS Adolf Hitler"
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 22.7.1943 jako SS-Sturmbannführer velitel II. Abteilung/SS-Panzer-Regiment 1, SS-Panzer-Grenadier-Division "Leibstandarte-SS Adolf Hitler"

Oberst Herbert-Willi Ewert

19. prosince 2017 v 21:21 | paulito

4.2.1894, Dragaß
1.2.1988, München

Herbert Ewert bojoval v první i druhé světové válce. Do ledna 1942 byl Ewert velitelem Panzerjäger-Abteilung 24 (dříve Panzerabwehr-Abteilung 24), 14.1.1942 až 9.2.1942 byl Ewert velitelem Schützen-Regiment 115, 15. Panzer-Division. 1.4.1942 se Ewert stal velitelem Schützen-Regiment 104, 15. Panzer-Division, který se nacházel u Deutschen Afrikakorps v severní Africe. I. Bataillon byl 17.4.1942 nově ustaven z MG-Bataillon 8. Jako III. Bataillon byl ve stejný den zařazen k Kradschützen-Bataillon 15. Pluk přišel celý do Afriky a byl 5.7.1942 přejmenován na Panzer-Grenadier-Regiment 104. Pluk zůstal podřízen 15. Panzer-Division. Od 1.9.1942 byl pluk podřízen 21. Panzer-Division. Byl v létě 1942 byl na egyptských hranicích a zúčastnil se bojů o Tobruk. Ewert zůstal do velitelem do 14.10.1942. Ewert se stal, jako následovník Waltera Heydemeiera, velitelem Schützen-Regiment Hermann Göring, Division Hermann Göring, pluk byl v únoru 1943 přejmenován na Grenadier-Regiment Hermann Göring a krátce nato na Grenadier-Regiment 1 Hermann Göring. Pluk byl podřízen Heeresgruppe Afrika a kapituloval v květnu 1943 v Tunisku. Ewert padl do zajetí s ním.

Eisernes Kreuz (1914), II. und I. Klasse
Kriegsverdienstkreuz (Braunschweig), II. und I. Klasse
Königlicher Hausorden von Hohenzollern, Ritterkreuz mit Schwertern
Verwundetenabzeichen (1918) in Schwarz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Wehrmacht-Dienstauszeichnungen
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 mit Spange "Prager Burg"
Wiederholungsspange (1939) zum Eisernen Kreuz II. und I. Klasse (1914)
Medaille für den italienisch-deutschen Feldzug in Afrika
Italská Medaile za statečnost
Ärmelband "Afrika"
Verwundetenabzeichen (1939) in Silber
Deutsches Kreuz in Gold 2.2.1942 jako Oberstleutnant a velitel Panzerjäger-Abteilung 24, 24. Infanterie-Division
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 18.8.1942 jako Oberst a velitel Panzer-Grenadier-Regiment 104, 15. Panzer-Division

Oberleutnant Alois Hulha

19. prosince 2017 v 21:15 | paulito

Alois Hulha se narodil 2.10.1921 v Hostomicích v Československu. Po obsazení Sudet Německem vstoupil koncem října 1938 jako dobrovolník do Reichsarbeitsdienst ve Freibergu, kterou skončil 31.10.1939 jako Reichsarbeidsdienst-Truppführer. 20.11.1939 vstoupil k Flieger-Ersatz-Abteilung, Flieger-Ausbildungs-Regiment 63 v Chebu a od ledna do dubna 1940 navštěvoval Technische-Schule München. Po ukončení byl přidělen jako technický personál k 3.(F) Staffel, Fernaufklärungsgruppe 121 ve Frankfurtu na letiště Rhein-Main-FlughafenNa počátku tažení na Západě létal v květnu 1940 jako palubní střelec v posádkách nositelů Rytířského kříže Hauptmanna Knappa a Hauptmanna Everse a provedl prvních pět vzletů s Ju 88 proti Francii v prostoru Sedan a Paříž a od července 1940 proti Velké Británii. 26.7.1940 obdržel Eiserne Kreuz 2. Klasse. Za výkony v Bitvě o Anglii obdržel 19.9.1940 Eiserne Kreuz 1. Klasse. 1.10.1940 byl povýšen do hodnosti Gefreiter a 1.11.1940 Unteroffizier. Po 150 úspěšných průzkumných letech proti Anglii (Bristol, Liverpool, Coventry a Glasgow) přišel Unteroffizier Hulha 22.6.1941 jako palubní střelec 3.(F) Staffel, Fernaufklärungsgruppe 121 na jižní úsek východní fronty. Zde obdržel 6.8.1941 Ehrenpokal für besondere Leistungen im Luftkrieg. Prodělal do ledna 1942 celkem 50 vzletů na východní frontě a byl navržen na důstojnického čekatele. Od ledna 1942 navštěvoval Luftkriegsschule 1 Dresden, od května do července 1942 byl u Ersatz-Abteilung (Umschulung) Döberitz a Weimar a od července do září 1942 byl přeškolen na pozorovatele u Kampfverband v Bug auf Rügen. 1.8.1942 byl povýšen do hodnosti Feldwebel a stal se důstojnickým čekatelem. V říjnu 1942 byl přidělen jako pozorovatel k IV. Gruppe, Kampfgeschwader 53 "Legion Condor", nejdříve v Ansbachu a později v Orglans ve Francii. 1.12.1942 byl povýšen do hodnosti Leutnant, od března 1943 létal jako pozorovatel a velitel He 111 v 3. Staffel, I. Gruppe, Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" na východní frontě. 29.8.1943 obdržel Frontflugspange in Gold a 14.11.1943 jako Leutnant a pozorovatel v 3. Staffel, Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" Deutsche Kreuz in Gold. 15.2.1944 se stal držitelem goldenen Frontflugspange mit Einsatzzahl "300". Dalších 150 vzletů následovalo do srpna 1944 v prostoru Leningrad, SchIüsselburg, Volchovstroj, Kursk, Orel/Gomel, Bobrujsk, Kirovograd, Krivoj Rog a Pervomajsk. Létal v jižním úseku východní fronty a do kotlů Čerkassy a Tarnopol. Nasazení nad Vislou a nálety na Varšavu ukončily nasazení na východní frontě. Po vylodění Spojenců v Normandii byl Leutnant Hulha se 3. Staffel, I. Gruppe této Geschwader přeložena 18.8.1944 na Západ, létal z Nancy a Paříže proti invazní frontě. Po zničení letounů I. Gruppe, Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" byl personál přesunut do Reppenu a v Peenemünde školen pro nasazení střel V1. Nakonec přišel v říjnu 1944 jako pozorovatel do 6. Staffel, II. Gruppe, Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" a létal, od 1.12.1944 jako Oberleutnant, do března 1945 se střelami V1 proti cílům v Londýně a Liverpoolu. Za své výkony obdržel 17.3.1945 jako Oberleutnant a pozorovatel v 6. Staffel, II. Gruppe, Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Toto vyznamenání mnu předal v březnu 1945 jeho Staffelkapitän Hauptmann Wilhelm Bautz na letišti Wittmund. V březnu 1945 provedl své poslední vzlety proti Londýnu, celkem nastřádal 398 bojových vzletů. Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" byla rozpuštěna 5.4.1945 a personál byl převeden k pozemním jednotkám nebo nočním stíhačům. Oberleutnant Hulha byl v dubnu 1945 velitelem roty v Kampfgruppe Bauer, nasazené v prostoru Hitzacker-Bleckede na Labi. Oberleutnant Hulha padl 2.5.1945 do amerického zajetí, propuštěn byl 10.10.1945. Alois Hulha zemřel 7.5.1983 v Ludwigsburgu.

SS-Obersturmbannführer Heinz von Westernhagen

19. prosince 2017 v 20:04 | paulito

Heinz von Westernhagen se narodil v Rize v Lotyšsku v roce 1911 jako čtvrtý syn dentisty. Rodina uprchla před Rusy a poté před bolševiky během první světové války do Německa. V roce 1927 vstoupil k německému obchodnímu námořnictvu. V roce 1933 vstoupil do NSDAP a do nově formované SA. V roce 1934 vstoupil do SS a v roce 1935 byl aktivován k činné službě. Po několika výcvikových kurzech byl ke svému velkému zděšení přidělen do SD (Sicherheitsdienst), patrně pro své zkušenosti z cizích zemí, kam se dostal jako námořník. Stal se členem kontrarozvědky a nenáviděl svoji službu. Chtěl být důstojníkem u bojových jednotek. Jako mnozí další, viděl zpravodajskou službu jako způsob zůstat mimo nebezpečí. Heinz se neustále pokoušel dostat na frontu. Po dlouhé snaze a za podpory svých nadřízených skončil konečně v roce 1940 u bojové jednotky. Jeho kariéra bojového důstojníka začala u 1. SS Panzer Division Leibstandarte Adolf Hitler, elitní bojové jednotky Třetí říše. V roce 1940 jako velitel roty bojoval při útoku na Francii, Belgii a Holandsko. V roce 1941 jako důstojník 1. Battalion bojoval v Jugoslávii a Řecku a jako štábní důstojník divize se zúčastnil operace Barbarossa. V letech 1942-43 se stal během bojů v Rusku velitelem baterie útočných děl. Heinz byl několikrát zraněn na hlavě během operace Zitadelle u Kursku v 7.1943 a 8 měsíců strávil v nemocnici. 13.2.1944 se stal velitelem schwere SS Panzer Abteilung 501 v LSSAH, bojoval jako jeho velitel v Rusku, Normandii, Ardenách a Maďarsku. Jeho bratr Rolf sloužil pod ním jako velitel čety. Staré zranění Heinze stále trápilo. Heinz byl více voják než národní socialista. Jeho věrnost patřila nejvíce vlasti a pak kamarádům. Několikrát v kruhu přátel prohlásil: "po vítězství v této válce máme další v našich rukou: proti nacistické straně." Nenáviděl "Rudé hordy", viděl, čeho jsou schopny na východní frontě a jak se fronta blížila k Německu, tak proti německým uprchlíkům. O jeho konci u Veszpremu píše Wolfgang Schneider ve své knize "Tigery v boji II": "20.3.1945: Velitel praporu (pro svoji nemoc) je odvolán z velení. Během předávání velení přišel nepřátelský nálet. Podle oficiálního stanoviska byl SS-Obersturmbannführer von Westerhagen zabit bombou, ve skutečnosti se zastřelil vlastní pistolí. SS-Sturmbannführer Kling je jmenován novým velitelem."

SS-Anwärter 1.4.1932
SS-Mann 4.11.1932
SS-Sturmmann 1.11.1933
SS-Rottenführer 1.5.1934
SS-Unterscharführer 20.8.1934
SS-Standartenjunker 30.1.1936
SS-Standartenoberjunker 1.2.1936
SS-Untersturmführer 20.4.1936
SS-Obersturmführer 13.9.1937
SS-Hauptsturmführer 30.1.1939
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 8.11.1942
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS 21.6.1944

SS-Ehrendegenm 9.1936
SA-Sportabzeichen
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
SS-Dienstauszeichnung, 3. Stufe für 8 Jahre
NSDAP-Dienstauszeichnung in Bronze und Silber
Bronze 30.1.1941
Eisernes Kreuz (1939) 2. und 1. Klasse
2. Klasse 13.5.1941
1. Klasse 6.3.1943
Rumunský Vojenský řád za statečnost, IV. třídy, II. stupně 10.7.1942
Řád rumunské koruny, Rytířský kříž 3.9.1942
Ostmedaille 4.9.1942
Verwundetenabzeichen (1939) in Schwarz
Panzerkampfabzeichen in Silber 6.3.1943

Erich von Däniken: Ve jménu Dia

19. prosince 2017 v 19:30 | paulito
Bohové - Argonauti - Atlantida. Tvorové napůl člověk, napůl zvíře, kteří disponují neuvěřitelnou silou; létající stroje, jejichž popis se nápadně podobá moderní kosmické lodi; plavidla, která se nečekaně vynořují z moře jako dnešní ponorky; hrdinové Jason či Odysseus vybavení nadlidskými schopnostmi - jsou to jen fantasmagorie několika snílků a vypravěčů? Právě naopak. Autor objevil množství stop, které naznačují, že před tisíciletími opravdu mohla na zeměkouli existovat technicky značně vyspělá kultura.

Jako každý Däniken (nebo skoro každý) se to dobře čte a teorie z dob starověku jsou vždy zajímavé.

SS-Hauptsturmführer der Reserve Wilhelm Beck

17. prosince 2017 v 14:22 | paulito

Wilhelm Beck se narodil 22.12.1919 v Bitz. Od dubna do října 1938 absolvoval pracovní službu u RAD-Abteilung 4/275 v Durlachu a na Westwallu. 5.11.1938 vstoupil do 16. Sturm, SS-Standarte Deutschland v Ellwangenu a v květnu 1939 byl převelen do 1. Kradschützen-Kompanie, SS-Aufklärungs-Abteilung. V Polsku byl nasazen jako kulometčík a 13.9.1939 byl zraněn. 1.2.1940 byl povýšen do hodnosti SS-Sturmmann, 5.2. až 3.5.1940 se zúčastnil Kriegs-Reserve-Führer-Anwärter-Lehrgang na Junkerschule Braunschweig. Kromě toho se zúčastnil Lehrgang für Panzer-Späh-Zugführer na Schule für Schnelle Truppen v Potsdam-Krampnitz a později kurzu na Heeres-Gas-Schutz-Schule Celle. Byl povýšen do hodnosti SS-Oberscharführer a Führer-Anwärter a 1.5.1940 byl Beck převelen do Panzer-Sturm-Batterie, SS-Leibstandarte v Berlin-Lichterfelde pod velením SS-Hauptsturmführer Georga Schönbergera. Tato baterie se 19.8.1940 stala 4. (Sturmgeschütz) Kompanie, V. (schweren) Bataillon, SS-Leibstandarte. 1.9.1940 byl povýšen do hodnosti SS-Untersturmführer der Reserve, zúčastnil se tažení na Balkáně a v Rusku a 29.12.1941 se stal velitelem 4. Batterie, Sturmgeschütz-Abteilung, SS-Leibstandarte a 1.2.1942 velitelem 2. Kompanie, SS-Panzer-Regiment 1. Na Balkáně byl velitelem čety útočných děl a zúčastnil se bojů v průsmyku Klidi. Po povýšení do hodnosti SS-Obersturmführer der Reserve 21.6.1942, se 2.11. až 7.12.1942 zúčastnil Panzer-Kompanie-Führer-Lehrgang na Panzer-Truppen-Schule Wünsdorf a poté se vrátil ke svojí rotě. Beck se se svojí rotou obzvláště vyznamenal 10.2. až 23.2.1943. Byla nasazena u Merefy a podpořila útok SS-Regiment Der Führer a díky útoku na Džgun byl možný průlom na jih. 13.2.1943 byl Abteilung obklíčen při postupu na Paraskoveju. Útokem na silně obsazenou Paraskoveju se Beck dostal k Aufklärungs-Abteilung. 21.2.1943 zahájil se svojí rotou a 1./SS-Aufklärungs-Abteilung útok na Kegičevku a jižním směrem. Při dalším útoku zničila jeho rota 17 76,2 mm děl, 4 45 mm protitanková děla a velký počet minometů a kulometů. Přesto, že bylo poškozeno šest tanků, žádný nepadl do rukou nepřítele nebo nebyl zničen. Díky těmto úspěchům ho napadl velitel Abteilungu, SS-Panzer-Regiment 1, Max Wünsche, na Deutschen Kreuz. Nakonec však toto vyznamenání nedostal. Pod jeho velením se ale jednotka vyznamenala u Charkova. Zde zničila za 19 dnů 120 ruských děl a 17 tanků T-34. Během těchto bojů byl Beck třikrát zraněn, zůstal ale u své jednotky a vedl tanky dál na Valki. Díky tomu byl možný průlom na Ljubotin a Komunu a dále na Charkov. Ve městě zničila jeho rota další T-34 a byla nejúspěšnější jednotkou v bojích o město. Za tyto výkony ho velitel Kampfgruppe Meyer a velitel divize Dietrich navrhli 17.3.1943 na Ritterkreuz, který obdržel 28.3.1943 v lazaretu. Po uzdravení přišel Beck 15.9.1943 k SS-Sturmgeschütz-Ausbildungs- und Ersatz-Abteilung a 1.11.1943 se stal velitelem 2. Kompanie, Panzer-Regiment 12, 12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend, kde byl 9.11.1943 povýšen do hodnosti SS-Hauptsturmführer der Reserve. Na jaře 1944 převzal vedení Führerbewerber-Lehrgang u své 2. Kompanie a později byl jmenován velitelem SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 12, zřejmě v březnu 1944. V červnu 1944 se stal styčným důstojníkem I. SS-Panzerkorps u Panzergruppe West a byl zabit 10.6.1944 při útoku spojeneckých stíhacích bombardérů ve 20.30 na velitelském stanovišti Panzergruppe West v La Cain.

RK: 28.3.1943, SS-Obersturmbannführer, 2./SS-Panzer Regiment 1 LSSAH
EK I: 14.1.1941
EK II: 2.5.1941
Panzerkampfabzeichen
Odznak za zranění stříbrný

Leutnant Fritz Rumpelhardt

17. prosince 2017 v 11:27 | paulito

19.6.1920, Nordhalden
20.1.2011, Kehl

Fritz Rumpelhardt vykonával od února 1939 do začátku války svoji pracovní službu. V říjnu 1939 se Rumpelhardt přihlásil jako dobrovolník k Luftnachrichtentruppe v Cottbusu. V červenci 1940 obdržel výcvik palubního radisty v Nachrichtenschule Luftflotte 1. Následoval další výcvik na Blindflugschule 4 Wien-Aspern, Zerstörerschule Wunstorf a Nachtjagdschule 1 Schleißheim. Rumpelhardt se stal palubním radistou Heinz-Wolfganga Schnaufera v II. Gruppe/Nachtjagdgeschwader 1. Při svém 13. vzletu získala posádka první sestřel. Rumpelhardt létal dále se Schnauferem a v červenci 1944 obdržel Ritterkreuz. Když se Schnaufer stal Kommodorem Nachtjagdgeschwader 4, vzal Rumpelhardta s sebou. Na konci války, kdy se posádky Bf 110 zúčastnily obrany Říše, zúčastnil se na více než 100 sestřelech a byl tak nejúspěšnějším palubním radistou Luftwaffe.

Fliegerschützenabzeichen für Bordfunker und Bordschützen 5.2.1942
Eisernes Kreuz (1939), 2. und 1. Klasse
2. Klasse 5.6.1942
1. Klasse 1.10.1942
Frontflugspange für Nachtjäger in Gold
in Bronze 31.8.1942
in Silber 18.2.1944
in Gold 4.2.1945
Deutsches Kreuz in Gold 16.4.1944 jako Feldwebel v 12./Nachtjagdgeschwader 1
Ehrenpokal für besondere Leistung im Luftkrieg
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 27.7.1944 jako Oberfeldwebel v IV. Gruppe/Nachtjagdgeschwader 1
8.3.1945 navržen na Eichenlaub

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Karl Franz Gebhardt

16. prosince 2017 v 17:25 | paulito

Karl Gebhardt se narodil 23.11.1897 v německém Haagu. Svoje lékařské studium začal Gebhardt v roce 1919 v Mnichově a obdržel aprobaci v roce 1924. Habilitoval v roce 1935 a o dva roky později se stal profesorem sportovního lékařství na Universität Berlin. Převzal jako vrchní lékař vedení sanatoria pro tuberkulosu v Hohenlychenu, která se později stala ortopedickou kliniku a během druhé světové války nemocnicí Waffen-SS. Byl vedoucím zdravotnického Institutu Reichsakademie für Leibesübungen v Berlíně a chirurgem SS. Od roku 1935 byl představeným kliniky Organisation Todt. Karl Gebhardt byl přítelem z mládí Heinricha Himmlera a byl členem Freikorps Oberland, v němž byli také Himmler a Sepp Dietrich. Zúčastnil se pochodu na Feldherrnhalle 9.11.1923 a 1.5.1933 se stal členem NSDAP a o dva roky později SS. Od roku 1943 byl Gebhardt vrchním lékařem ve štábu Reichsarzt-SS und Polizei Ernsta-Roberta Grawitze. V dubnu 1945 byl jmenován vedoucím Deutschen Roten Kreuz. V posledních dnech války byl ve Führerbunkeru. Dr. Gebhardt doprovázel Heinricha Himmlera na jeho útěku a byl zatčen 22.5.1945 v Bremervörde. Po válce byl Dr. Karl Gebhardt a 22 dalších lékařů souzen v Norimberském procesu s lékaři. Dr. Gebhardt byl žalován jako Oberster SS-Kliniker a za experimenty se sulfonamidy na polských příslušnících hnutí odporu v KL Ravensbrück. 20.8.1947 byl Dr. Karl Gebhardt jako válečný zločinec odsouzen k smrti a pověšen 2.6.1948 v Landsberg am Lech.

1.3.1916 dobrovolník v Königlich Bayerischen 4. Infanterie-Regiment "König Wilhelm von Württemberg", Bayerischen Armee
1917 až 3.1919 britské zajetí
1919 15. Freiwilligen-Kompanie, Freikorps von Epp, boj proti komunistům v Porúří
1919 Freikorps Oberland
1920 jako Leutnant der Reserve propuštěn z aktivní služby u Vorläufigen Reichswehr
9.11.1923 účastník pochodu na Feldherrnhalle, navržen na Blutorden, ale neobdržel ho
1933 až 5.1945 Leiter Medizinischen Institut für Leibesübungen, Berlin-Charlottenburg a Leiter Medizinischen Abteilung, Reichsakademie für Leibesübungen
1.7.1933 až 20.9.1934 Leiter des Reichsärztelagers v Hohenaschau
1.9.1933 přidělen k Reichssportführer Hansi von Tschammer und Ostenjako představený lékař Reichssportführung, současně pověřen vedením Deutsche Sporthilfe
1.11.1933 Chefarzt Tuberkulose-Sanatoriums v Hohenlychenu, později Reichsausbildungsstätte für Ärzte a Wiederherstellungsklinik von Sportverletzungen a ještě později SS-Vertragslazarett.
20.4.1935 až 4.1.1936 SS-Führer z.b.V. u Reichsführer-SS
1935 až 5.1945 představený lékař u Reichssportführer und Leiter der Medizinischen Abteilung der Hochschule
1.4.1936 až 20.4.1938 ve Stab Sanitätsamt, SS-Hauptamt jako osobní lékař Reichsführer-SS Heinricha Himmlera
1935 představený lékař u Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen, později také Organisation Todt.
1936 až 5.1945 šéflékař Orthopädischen Heilanstalt v Hohenlychenu, privátního sanatoria pro vyšší funkcionáře SS a NSDAP
1936 až 5.1945 profesor ortopedie na Universität Berlin
1936 až 5.1945 profesor pro sportovní zdravotnictví na Reichsakademie für Leibesübungen Berlin
1.1.1937 zastupující prezident Deutschen Roten Kreuz
12.1.1937 až 5.1945 člen Lebensborn
1.12.1937 profesor pro sportovní zdravotnictví na Medizinischen Fakultät, Universität Berlin, současně ředitel Medizinischen Institut der Reichsakademie für Leibesübungen (RAL)
20.4.1938 až 15.5.1940 Stab Reichsführer-SS Heinrich Himmler
20.4.1938 až 5.1945 osobní lékař RFSS Heinricha Himmlera
5.9.1938 vstup do aktivní služby Deutschen Roten Kreuz, Präsidium DRK
10.10.1939 až 30.1.1940 Divisionsarzt SS-Verfügungs-Division
26.10.1939 až 5.1945 představený chirurg Waffen-SS
26.10.1939 až 5.1945 šéflékař SS-Lazarett Hohenlychen
15.5.1940 až 5.1945 představený chirurg Waffen-SS v Persönlichen Stab Reichsführer-SS Heinrich Himmler
7.1942 až 8.1943 vedoucí plynových experimentů v KL Ravensbrück.
2.1943 až jaro 1944 osobní lékař Alberta Speera
31.8.1943 až 5.1945 vrchní lékař ve Stab Reichsführer SS und Polizei Heinricha Himmlera
9.6.1944 zvláštní pověřenec Reichsführera SS v Belgii a Holandsku
2.12.1944 až 23.1.1945 Heeresgruppenarzt, Heeresgruppe Oberrhein
1944 DRK-Generalhauptführer
24.1.1945 až 20.3.1945 Heeresgruppenarzt, Heeresgruppe Weichsel
23.4.1945 Geschäftsführender Präsident DRK
9.5.1945 až 20.5.1945 Präsident Deutschen Roten Kreuzes

SS-Mann 1.5.1933 (SS-Nr.: 265 894) a NSDAP (NSDAP-Nr.: 1 723 317)
SS-Sturmbannführer 20.4.1935
SS-Obersturmbannführer 15.9.1935
SS-Standartenführer 9.11.1936
SS-Oberführer 20.4.1938
SS-Oberführer der Reserve der Waffen-SS 15.4.1940
SS-Oberführer der Waffen-SS 15.5.1940
SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS 1.10.1940
SS-Gruppenführer 30.1.1943
Generalleutnant der Waffen-SS 9.11.1943

Eisernes Kreuz (1914) II. und I. Klasse
Verwundetenabzeichen (1918) in Schwarz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
SS-Ehrenring
Ehrendegen des Reichsführers-SS
Julleuchter der SS 16.12.1935
Deutsche Olympia-Ehrenzeichen, I. Klasse (Halsorden)
Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes, I. Stufe
Dienstauszeichnung der NSDAP in Bronze
Wiederholungsspange (1939) zum Eisernen Kreuz II. und I. Klasse (1914)
Kriegsverdienstkreuz (1939) II. und I. Klasse mit Schwertern
Verwundetenabzeichen (1939) in Schwarz
Imperialer Orden vom Joch und den Pfeilen, Großoffizierkreuz
Deutsches Kreuz in Silber 20.4.1944 jako SS-Gruppenführer a Oberster Kliniker, Stab Reichsführer-SS
Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern 16.5.1944

Oberleutnant Hans Döbrich

16. prosince 2017 v 16:05 | paulito

Hans Heinrich Döbrich se narodil 24.3.1916 v Sonnebergu. 10.1.1940 vstoupil k Luftwaffe (Flieger-Ausbildungs-Regiment 72 ve Fels am Wagram) a prodělal dvouletý výcvik na stíhacího pilota (A/B 72, Jagdfliegervorschule 2 a JFS 2 Zerbst). 7.1.1943 byl přidělen k 1. Staffel/JG 5 a 16.3.1942 k 6. Staffel/JG 5. První nasazení v Norsku absolvoval u 6. Staffel, Jagdgeschwader 5 Eismeer v Petsamu. U 6. Staffel zůstal další dva roky, létal při doprovodných letech bombardérů a bitevních letadel k Murmansku. Unteroffizier Döbrich byl 1.11.1942 u II. Gruppe/JG 5 povýšen do hodnosti Feldwebel. Brzy patřila jeho 6. Staffel k Expertenstaffel Jagdgeschwader 5. V této Staffel působili Heinrich Ehrler a Theodor Weißenberger byli nositelé Dubových listů. Ale za tyto úspěchy piloti platili krvavou daň. Hans Döbrich sám musel třikrát vyskočil na padáku, dvakrát se vrátil ke své Staffel. 16.7.1943 byl potřetí sestřelen a byl těžce zraněn. Jen se štěstím byl zachráněn minolovkou. Dlouhou dobu ale strávil v nemocnicích a lazaretech a do boje se již nevrátil. Ritterkreuz obdržel v září 1943 v Luftwaffen-Lazarett Kirkenes. 1.8.1944 byl Döbrich povýšen do hodnosti Leutnant a v dubnu 1945 Oberleutnant. 27.4.1945 byl Oberleutnant Döbrich propuštěn z vojenské služby. V květnu 1945 padl do amerického zajetí a propuštěn byl 1.4.1946. Při 244 vzletech sestřelil 65 letadel (dalších 19 není potvrzeno). Hans Döbrich zemřel 6.4.1984 ve Vídni.

Flugzeugführerabzeichen (Wehrmacht)
Eisernes Kreuz (1939), 2. und 1. Klasse
Ehrenpokal der Luftwaffe 17.8.1942
Frontflugspange in Bronze, Silber und Gold (Gold 26.10.1942)
Verwundetenabzeichen (1939) in Schwarz
Deutsches Kreuz in Gold 15.10.1942 jako Unteroffizier a pilot v 6. Staffel/Jagdgeschwader 5
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 19.9.1943 jako Feldwebel a pilot v 6. Staffel/Jagdgeschwader 5

Feldwebel Döbrich, Bf 109G-2/R6

Oberst Heinz Wittchow von Brese-Winiary

15. prosince 2017 v 22:45 | paulito

13.1.1914, Drážďany
3.12.1995, Freiburg

Heinz von Brese vstoupil do Wehrmachtu 4.4.1934 jako příslušník Infanterie Regiment 10 v Drážďanech a v květnu 1936 byl povýšen do hodnosti Leutnant. Během této doby sloužil jako velitel 7. Kompanie v 10. Infanterie Regiment, velitel 8. Kompanie a velitel Nachrichten Battalionu. V květnu 1939 byl povýšen do hodnosti Oberleutnant a stal se Batallion Adjutantem a 24.10.1939 byl vyznamenán Železným křížem II. třídy. Ve Francii byl vyznamenán Železným křížem I. třídy 24.6.1940 a 31.10.1940 Útočným odznakem pěchoty. Poté bojoval v Rusku a byl vyznamenán Medailí za zimní tažení 1940-41. Během roku 1941 byl v Rusku zraněn a obdržel Odznak za zranění černý a v prosinci 1941 Německý kříž ve zlatě. 1. března 1942 byl povýšen do hodnosti Hauptmann a velel 6. Kompanie Infanterie Regiment 10. Poté byl velitelem 2. Kompanie Panzer Grenadier Regiment 108 a 2. Kompanie Panzer Grenadier Regiment 103 a od 14.12.1942 do 22.2.1943 velitelem Kampfgruppe von Brese. Tato skupina se zúčastnila bojů nedaleko Stalingradu. Byl opět zraněn a obdržel Odznak za zranění ve stříbře a ve zlatě. V dubnu 1943 byl povýšen do hodnosti Major a 15.5.1943 vyznamenán Rytířským křížem. Později se stal velitelem Panzer Grenadier Regimentu 108 a bojoval v Čerkaském kotli, za což byl vyznamenán Dubovými listy. 23.3.1944 byl vyznamenán Sponou za boj zblízka a 1.4.1944 povýšen do hodnosti Oberstleutnant. 1.9.1944 byl povýšen do hodnosti Oberst. Od 3.9.1944 do konce (vzdal se 18.2.1945 Sovětům) byl velitelem Panzer Fusilier Regiment Grossdeutschland, Grossdeutschland Division.

4.4.1934 vstup do Infanterie-Regiment Dresden (Ausbildungs-Bataillon Löbau)
6.10.1936 7./Infanterie-Regiment 10 (Kamenz)
10.11.1938 adjutant II. Bataillon/Infanterie-Regiment 10 (Kamenz)
29.1.1940 velitel 6. Kompanie/Infanterie-Regiment 10
15.8.1940 velitel 6. Kompanie/Schützen-Regiment 108
12.5.1942 velitel I. Bataillon/Schützen-Regiment 108, krátký čas velitel II. Bataillon/Schützen-Regiment 108
8.8.1942 zraněn, poté lazaret
14.12.1942 velitel Kampfgruppe
23.2.1943 zraněn, poté lazaret
17.4.1943 velitel II. Bataillon/Panzergrenadier-Regiment 108
6.11.1943 pověřen velením Panzergrenadier-Regiments 108
17.2.1944 Führerreserve OKH (IV)
11.5.1944 Panzertruppenschule Bergen (do 7.6.1944)
8.8.1944 13. Divisions-Führer-Lehrgang
31.8.1944 Kurzlehrgang für Panzeroffiziere (do 2.9.1944)
6.9.1944 velitel Panzer-Füsilier-Regiment Großdeutschland, Panzer-Grenadier-Division Großdeutschland
8.2.1945 po sesazení Generalmajorem Karlem Lorenzem přeložen do Führerreserve OKH (von Brese-Winiary byl znechucen, že je jeho II. obětován)
13.2.1945 Oberst von Brese-Winiary byl naposled velitelem pluku v 18. Panzer-Grenadier-Division
18.2.1945 von Brese-Winiary byl těžce zraněn a také 18. Panzer-Grenadier-Division byla podruhé zničena
Na konci války padl v lazaretu do sovětského zajetí, propuštěn v roce 1953

20.4.1936 Leutnant
1.4.1939 Oberleutnant
1.3.1942 Hauptmann
30.4.1943 Major
1.4.1944 Oberstleutnant
1.9.1944 Oberst

Wehrmacht-Dienstauszeichnung, IV. Klasse
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 mit Spange "Prager Burg"
Eisernes Kreuz (1939), 2. und 1. Klasse
2. Klasse 24.10.1939
1. Klasse 24.6.1940
Infanterie-Sturmabzeichen in Silber 31.10.1940
Verwundetenabzeichen (1939) in Gold
Schwarz 10.11.1941
Silber 24.4.1942
Gold 18.9.1942
Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/42" 11.4.1943
Nahkampfspange des Heeres 2.3.1944
Deutsches Kreuz in Gold 24.12.1941 jako Oberleutnant a velitel 6. Kompanie/Infanterie-Regiment 10
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
Ritterkreuz 15.5.1943 jako Hauptmann a velitel I. Bataillon/Panzer-Grenadier-Regiment 108, 14. Panzer-Division
Eichenlaub 6.4.1944 (441.) jako Major a velitel Panzer-Grenadier-Regiment 108, 14. Panzer-Division

Generalleutnant z.V. Kurt Woytasch

15. prosince 2017 v 22:00 | paulito

6.12.1878, Halle
23.7.1965, Bremen

4.1897 vstup do armády jako Fahnenjunker, Infanterie-Regiment "Landgraf Friedrich I. von Hessen-Kassel" (1. Kurhessisches) Nr. 81
18.11.1897 Fähnrich
18.8.1898 Leutnant
1.10.1905 adjutant v Bezirkskommando Frankfurt am Main
10.1908 až 10.1911 Kriegsakademie
24.4.1909 Oberleutnant
1.4.1912 odvelen k Großen Generalstab
25.7.1913 Hauptmann a velitel 3. Kompanie/Füsilier-Regiment "General-Feldmarschall Graf Blumenthal" (Magdeburgisches) Nr. 36, v srpnu 1914 nasazen s plukem na frontu, byl velitelem roty a praporu, několikrát zraněn
1.10.1919 Reichswehr-Infanterie-Regiment 8
16.6.1920 Major
1.1.1921 velitel IV. Bataillon/Infanterie-Regiment 12
1.6.1922 Stab, Gruppenkommando 1 v Berlíně
1.10.1925 Stab, 3. Kavallerie-Division
1.2.1926 Oberstleutnant, učitel na Infanterieschule Dresden
1.10.1928 Stab, Infanterie-Regiment 8, Frankfurt/Oder
1.4.1929 Oberst
31.10.1930 penzionován jako Generalmajor
1.10.1933 reaktivován jako velitel Wehrbezirkskommando I (Berlín)
1.4.1937 penzionován
26.8.1939 reaktivován
1.9.1939 velitel Infanterie-Regiment 169
25.10.1939 až 1.12.1939 velitel 410. Infanterie-Division
1.12.1939 až 10.1.1940 velitel 180. Division (před 21.12.1939 Ersatztruppe 2/X)
10.1.1940 až 1.3.1942 velitel 181. Infanterie-Division, operace Weserübung, okupační jednotka v rámci Armee Norwegen, Drontheim
1.8.1940 Generalmajor z.V.
1.8.1941 Generalleutnant z.V.
1.3.1942 Führerreserve
30.6.1942 penzionován

V konečných bojích o Berlín byl Generalleutnant Woytasch ještě jednou nasazen, není jasné, zda byl reaktivován, nebo se přihlásil dobrovolně. Patřil ke štábu General der Artillerie Helmutha Weidlinga. 2.5.1945 padl Stab Weidling do sovětského zajetí. Později byl Woytasch odvezen do Ruska a propuštěn v říjnu 1949.

Eisernes Kreuz (1914), II. und I. Klasse
Herzoglich Anhaltisches Friedrich-Kreuz
Hanseatenkreuz (Lübeck)
Königlicher Hausorden von Hohenzollern, Ritterkreuz mit Schwertern
Verwundetenabzeichen (1918) in Silber
Preußisches Dienstauszeichnungskreuz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Wiederholungsspange (1939) zum Eisernen Kreuz II. und I. Klasse (1914)

Fregattenkapitän Robert Zapp

15. prosince 2017 v 21:45 | paulito

3.4.1904, Germersheim
17.7.1964, Kiel

16 lodí potopeno, 106.200 GRT
1 loď poškozena, 12.502 GRT

Zapp byl dobrovolníkem Freikorpsu ve Slezsku, kde sloužil šest měsíců. Za to obdržel Schlesische Bewährungsabzeichen I. Stufe. 1.5.1923 vstoupil jako Matrose do Reichsmarine. Po službě na palubě školní lodi Niobe se v dubnu 1926 stal důstojnickým čekatelem a 12.10.1926 Seekadettem. Následoval výcvik a služba na lehkém křižníku Emden a poté sloužil na bitevní lodi Hessen. Později sloužil Zapp u 1. Minensuch-Flottille, jejímž velitelem se stal v září 1938 v hodnosti Kapitänleutnant. Na začátku druhé světové války sloužil Zapp jako velitel Marine-Flak-Abteilung 251 do dubna 1940. Následoval přestup k U-Bootwaffe, tam prodělal výcvik a v říjnu 1940 sloužil na jedné plavbě pod Engelbertem Endrassem na U 46 (Typ VIIB). V lednu 1941 obdržel Zapp novou ponorku U 66 (Typ IX-C) u 2. U-Flottille. Po první neúspěšné plavbě potopil na dalších plavbách pět lodí o výtlaku 26.130 BRT. V prosinci 1941 se Zapp s U 66 zúčastnil operace Paukenschlag. U 66 byla nasazena u mysu Hatteras na východním pobřeží USA. Od 13.1.1942 potopil Zapp s U 66 pět lodí o 33.450 BRT. V březnu 1942 vedl Zapp svoji ponorku k Trinidadu. V dubnu a květnu 1942 potopil šest lodí o 43.956 BRT a poškodil další s 12.500 BRT. Za to obdržel 24.4.1942 Ritterkreuz. Po návratu ponorek na základny v roce 1944 opustil Zapp U 66 a převzal velení 3. U-Flottille v La Rochelle. V říjnu 1944 převzal velení Marine-Regiment Zapp ve městě, když bylo La Rochelle vyhlášeno za pevnost. Richard Zapp kapituloval 9.5.1945, mezitím Fregattenkapitän, do francouzského zajetí, ze kterého byl propuštěn 7.7.1947.

1.5.1923 vstup do Reichsmarine
1.10.1925 Obermatrose
1.4.1926 Offiziersanwärter
12.10.1926 Seekadett
1.4.1928 Fähnrich zur See
1.6.1930 Oberfähnrich zur See
1.10.1930 Leutnant zur See
1.5.1933 Oberleutnant zur See
1.4.1936 Kapitänleutnant
1.4.1941 Korvettenkapitän
1.1.1945 Fregattenkapitän

Schlesischer Adler, I. Stufe
Wehrmacht-Dienstauszeichnung, IV. bis III. Klasse 2.10.1936
U-Boot-Kriegsabzeichen (1939) 14.5.1941
Eisernes Kreuz (1939), 2. und 1. Klasse 6.8.1941
2x namentliche Nennung im Wehrmachtbericht 27.1.1942 a 7.5.1942
Kriegsverdienstkreuz (1939), II. Klasse mit Schwertern 30.1.1944
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 23.4.1942 jako Korvettenkapitän a velitel ponorky U 66
 
 

Reklama