Viděl jsem, četl jsem, přeložil jsem.......

Dokumenty

Inkvizice (Inquisition)

19. ledna 2017 v 20:54 | paulito
2014

Tato série vrhá nové světlo na temnou a krvavou kapitolu britské a evropské historie, kde inkvizice kralovala. Uslyšíme příběhy, z nichž nám bude běhat mráz po zádech, jako v hororu uvidíme plameny stravující mučedníky mariánského kultu a další zbožné lidi neotřesitelné víry, ale také obyčejné, nevinné lidi, kteří se stali oběťmi náboženských fanatiků a psychopatů. Tato série mapuje hříšné skutky konané ve jménu víry - od perzekuce jiných náboženství a víry, po hon na záhadné katary a templářské rytíře, přes mučení a popravy čarodějnic, mystiků a léčitelů.


Stalin versus Trockij, soudruzi na život a na smrt (Staline - Trotski, le Tsar et le Prophète)

15. ledna 2017 v 22:36 | paulito
2015

Stalinovi se podařilo zbavit dlouholetého protivníka v boji o moc až v roce 1940. Skončil souboj trvající celých 20 let... Stalin a Trockij zastupovali dva naprosto rozdílné světy. Jeden z nich byl synem gruzínského ševce, druhý židovský intelektuál. I jejich představa o nastolení celosvětového komunismu se rozcházela. Politický souboj o moc a vliv, souboj mezi dvěma absolutně odlišnými muži, ale především souboj na život a na smrt, skončil 20. srpna 1940 krvavým atentátem. Zůstává ale jedna otázka: Proč chtěl Stalin Lva Trockého fyzicky zlikvidovat, když už ho předtím zbavil moci a vyhnal z vlasti?

Tajemství Stříbrného faraona (Mystery of the Silver Pharaoh)

14. ledna 2017 v 15:26 | paulito
2010

Francouzský archeolog Pierre Montet odhalil v roce 1940 hrobku faraona Psusennese I (resp. Pasbachaenniuta II.). K odkrytí sarkofágu přijel i tehdejší král Egypta Faruk a stejně jako profesor žasl nad stříbrnou rakví. Pro Monteta to byl životní nález, ale nedostalo se mu zasloužené pozornosti kvůli začátku války. Teprve nyní si archeologové uvědomují jeho výjimečnost...

Ostrov pokladů Robinsona Crusoea (Terra X: Die Schatzinsel des Robinson Crusoe)

10. ledna 2017 v 21:30 | paulito
2012

Alexandr Selkirk byl ponechán na neobydleném ostrově a později se stal předlohou slavného románu o Robinsonovi. Jeho ostrov však ukrývá ještě jedno tajemství. Je zde zakopán obrovský poklad. Nebo že by to byla jen legenda? Ostrov Robinsona Crusoa leží sedm set kilometrů od pobřeží Chile. Mezinárodní tým badatelů sem přijíždí, aby zjistil něco víc o jeho bouřlivé minulosti. Na ostrově byl vysazen Alexander Selkirk, skotský námořník, který zde přežíval na vlastní pěst a stal se předlohou pro postavu Robinsona Crusoe. Navíc se tvrdí, že je na ostrově zakopán španělský poklad. Ostrov leží v sopečné oblasti, v níž jsou častá zemětřesení. V roce 2010 zasáhla ostrov vlna tsunami. Přístav a všechny budovy na pobřeží byly zničeny. Za posledních dvě stě padesát let šlo o třetí tsunami, která ostrov zasáhla. V listopadu roku 1574 loď kapitána Juana Fernandéze objevila tento ostrov. Kapitán okamžitě odhadl strategickou hodnotu tohoto ostrova. Navíc mu umožnil doplnit pro jeho posádku zásoby pitné vody, hustý les poskytl dřevo na opravu lodě a byl zde také dostatek ovoce. Fernandéz zabral ostrov jménem španělské koruny. Po návratu do vlasti byl ale zatčen inkvizicí, obviněn z čarodějnictví a paktování s ďáblem. Jak jinak by bylo možné, že by plavbu dokončil v tak krátkém čase. Do této doby trvalo lodím tři měsíce, než se dostali z Valparisi do peruánského přístavu Callau. S novou Fernandézovou trasou přes ostrov to trvalo pouhé tři týdny. Španělům došlo, že existenci ostrova musí držet v tajnosti. Aby si Španělsko mohlo ostrov nárokovat, museli ho osídlit. Vykácení lesů na ostrově vedlo k devastující erozi. Španělé také přivezli kozy a dovolili jim se volně pást. Ty požraly keře, a půda tak ztratila přirozenou ochranu. Hustý déšť vytvořil kanály a odplavoval do moře hlínu. Nakonec se Španělé myšlenky osídlení ostrova vzdali. Kozy tu však zůstaly a rozmnožily se. To byl vítaný zdroj masa pro britské korzáry, kteří zde zakotvili po Španělech jako další. Strategickou hodnotu ostrova popisuje ve svém deníku jeden z nejznámějších korzárů William Dampier. Navíc nakreslil první detailní mapu ostrova. Poté, co však ke břehům připluly španělské lodě, neměl Dampier jinou možnost, než se svou lodí prchnout. Ostrov byl však nyní zanesen v mapách, což bylo pro španělské lodě nebezpečné. Po smrti Karla II. začala válka o španělské dědictví a dlouhé boje o trůn destabilizovaly Španělsko. Než se vše ustálilo, byla potřeba schovat pravidelné zásilky zlata a stříbra z jihoamerických dolů. Neobydlený ostrov k tomu byl ideálním místem.V anglickém archivu se nachází zajímavý dokument, listiny jímacího práva, které opravňovali korzáry k vedení válek a honbě za kořistí. Jedna z lodí se vydala na ostrov Juana Fernandéze a chtěla si zde udělat základnu pro své výboje. Nikdo však nepočítal s mořskými termity, které z lodního dřeva nadělali cedník. Když dorazili k pobřeží, navrhl jeden ze členů, Alexandr Selkirk, aby nejdříve opravili loď a pokud to bude nutné, tak i jednat proti kapitánovu rozkazu. Ani jeden z mužů se však nepřidal na jeho stranu a tak byl Alexandr Selkirk na ostrově zanechán. Byl na tom však lépe, než jeho kolegové. Loď se totiž později, jak Salkirk předpovídal, potopila. Alexandr se domníval, že v nejbližší době připluje další anglická loď a nabere ho. V tom se však spletl a další loď se ukázala až za čtyři roky. Ze strachu před Španěly se rozhodl přesunout do vnitrozemí. Chilský úřad pro turistiku označuje Aquas Buenas za místo na ostrově, kde přebýval Selkirk. Tým odborníků toto místo navštěvuje a domnívá se, že to není to pravé místo jeho útočiště. Podle stop, které zde zůstaly, zde žili Španělé. Navíc podle jeho pozdějších výpovědí se utábořil na mýtině poblíž potoka, na místo, kam nebylo ze břehu vidět. Svou pozorovatelnu měl mít na horském výstupků. Tým badatelů se tam tedy vydává. Ale i k tomuto místu jsou skeptičtí. Není odtud dobře vidět na místa, kde může loď zakotvit. Selkirkův život na ostrově, který se stal předlohou pro Robinsona, nebyl ale na rozdíl od knihy vůbec romantický.

Egypt: Tajemství ztracené královny (Secrets of Egypt's Lost Queen)

8. ledna 2017 v 22:15 | paulito
2007

Dokument "Tajemství ztracené egyptské královny" pojednává o nejvýznamnějším nálezu v Údolí králů od objevení hrobky krále Tutanchamona a zcela exkluzívně nám odhaluje archeologické, forenzní i vědecké důkazy, díky nimž byla tři a půl tisíce let stará mumie identifikována jako královna Hatšepsut, jež vládla starověkému Egyptu jako faraon.


Znovuobjevený Angkor (Angkor redécouvert)

7. ledna 2017 v 21:43 | paulito
2013

Rozluštěné tajemství jednoho z největších měst historie... Pozůstatky civilizace vzkvétající od osmého do začátku patnáctého století vyvolávají řadu otázek. Moderní technika může poodhalit, co dosud skrývala zeleň. Na palubě vrtulníku je přístroj Lidar, s jehož pomocí bude proveden detailní dálkový průzkum zaniklého města. Laserové paprsky pronikají zeleným příkrovem až k zemi. Jejich odrazem se postupně vytvoří síť bodů, které naznačí už neexistující stavby. Ve třináctém století Angkor byl největším městem světa. Pozůstatky tohoto fascinujícího centra khmerské říše francouzští badatelé objevili až v devatenáctém století. Proč tato civilizace zanikla? Na tuto otázku se dnes snaží odpovědět vědci z celého světa. K tomu, aby bylo takové místo opuštěno, a to ještě poměrně velice rychle, musely existovat zřejmě pádné důvody. Jen stěží si lze představit, že by lidé Angkor opustili jen proto, že by si král vzal do hlavy, že mu místní podnebí nevyhovuje, a že se tedy přestěhuje jinam. Angkor bylo téměř něco jako věčné město Khmerů a zůstalo jím až do samotného konce.

Egypt: Palác Kleopatry (Cleopatra's Palace)

4. ledna 2017 v 22:13 | paulito
1998

Majestátnost Alexandrie, Kleopatřina královského města, žije dál pod mořskou hladinou v ruinách, které byly objeveny v roce 1998. Podmořští badatelé se vydávají do potopených komnat, jimiž kdysi Kleopatra kráčela a z nichž vládla mužům i národům.


Yucatan prodchnutý tajemstvím Mayů (Yucatán: Culture nature, culture maya)

2. ledna 2017 v 20:23 | paulito
2013

Výprava do dávných časů i za poutavou současností jihovýchodu Mexika. Yucatánský poloostrov je jedním z výsostných míst mayské civilizace. Na poloostrově leží tři z jednatřiceti států, z nichž se skládají Spojené státy mexické.Yucatán tvoří rovina, jež vyčnívá jen několik metrů nad hladinu moře. Na poloostrově žije pestrá tropická fauna, pozornost však vyžadují také rostlinné druhy. Už před mnoha lety tam vzniklo několik rezervací a národních parků, jejichž úkolem je chránit bohaté, ale křehké přírodní prostředí. Obyvatelstvo Yucatánu je převážně katolického vyznání. Lidé jsou velmi mladí, téměř polovina ještě nedosáhla dvaceti let. Více než padesát procent obyvatelstva tvoří Mayové. Ve školách se vedle španělštiny vyučuje i yucatecká mayština, jazyk, který dlouho přetrvával pouze v mluvené podobě, nyní však existuje i jeho psaná podoba, používající písmena latinské abecedy.

Legendární letadla východní fronty

2. ledna 2017 v 17:29 | paulito
2015

1. Il-2 a Airacobra - Dvoumístný rychlý bitevní letoun, který byl ne nadarmo nazývaný létajícím tankem. Jeho pancéřování o síle 4 až 12 milimetrů vážilo přes 700 kilogramů, neprůstřelné čelní sklo silné 64 milimetrů chránilo pilota před útoky zepředu. Bitevník Iljušin Il-2 se stal nejvyráběnějším letounem v historii letectva. Americký stroj Bell P-39 Airacobra byl revoluční z mnoha pohledů. Motor nebyl umístěn v přídi, ale přímo v těžišti letadla. Pilot do kabiny nenastupoval tradičním odsuvným krytem, ale bočními dveřmi. I podvozek byl nevídaný, s příďovým kolem místo záďového kolečka. Nejen známí bratři Glinkové se na křídlech nádherné aerodynamické stíhačky stali esy.

2. Jak-3 a Pe-2 - Stíhačka Jakovlev Jak-3 se stala vyrovnaným protivníkem německé Luftwaffe pod rukama zkušených francouzských pilotů, kteří šli za svoji vlast bojovat až do Sovětského svazu. Šlo o jeden z nejlepších stíhacích letounů druhé světové války, zdobila ho vysoká rychlost, stoupavost, skvělá obratnost a dobrá výzbroj. Tyto plusy vyvažovaly nedostatky v podobě slabé konstrukce a pancéřování. Střemhlavý bombardér Petljakov Pe-2 poháněly dva motory s výkonem po jedenácti stech koňských silách a dosahoval rychlosti 540 kilometrů za hodinu. Tříčlennou posádku tvořili pilot, navigátor a střelec. Velitelkou 587. bombardovacího pluku byla Marina Raskovová, a i významnou část posádek tvořily ženy.

Čína - poklady říše nefritu (China: Treasures of the Jade Empire - Secret History)

1. ledna 2017 v 19:53 | paulito
2015

Před více jak tisíci lety se zloději vloupali do královské hrobky ve východní Číně, ale nechali v ní něco nedocenitelného. Císaři dynastie Chan vedli život nepředstavitelně blahobytný a sofistikovaný. Byl to zlatý věk Číny, soupeřící s Římem a postavený na obchodu podél Hedvábné stezky, kterou založili. Při hledání nesmrtelnosti postavili úchvatná mauzolea, kde byli pohřbeni jako mumie v nefritových róbách. Archeologové dnes použijí nejmodernější technologie, aby tyto spektakulární hrobky otevřeli. Najdou mimořádné doklady zlata, hedvábí a drahých šperků - a rozsáhlé nové terakotové armády - tentokrát miniaturní a nahé. Tento nově nalezený zapomenutý poklad pomáhá odhalit tajemství dynastie, která tvořila moderní Čínu.

Vikingové - Na křídlech draka (Viking Voyages: The Dragons Wings)

29. prosince 2016 v 21:37 | paulito
2002

Příběh Vikingů začíná ve Skandinávii v roce 750 n. l. Pojmenování pochází ze slovního spojení "vyrazit na viking", což znamená "vyrazit na nájezd". Vikingové byli farmáři a živili se i lovem ryb. Každá vesnice měla loděnici. Pro pevnost konstrukce lodi byly klíčové nýty. Na stavbě se podílely ženy, které vyráběly silné plachty z vlny. Právě plachta udělala z Vikingů dobyvatele, díky ní byla jejich plavidla silná a rychlá. Zásluhou lodí se z Vikingů stali obchodníci žijící městským stylem života. Farmaření se od určité chvíle stalo minulostí a věnovaly se mu hlavně ženy. Největší bylo město Hedeby. Vikingové brzy ovládli obchod s kožešinami. V Hedeby se také prodávali otroci, vybíralo clo. Vikingové přes říční síť pronikali do Evropy. Nejprve se plavili podél pobřeží, navigace tak byla snadná. Na volném moři ale panovala jiná pravidla. Podle některých vědců museli mít sluneční kompas...

Hrdinové od Sommy (Heroes Of The Somme)

27. prosince 2016 v 9:13 | paulito
2015

Připomeňte si 7 vyznamenaných hrdinů z bitvy na Sommě, při které za 141 dní zemřel asi milion vojáků. Předvedli odvážné činy, při kterých s nasazením vlastního života zachránili své spojence a kamarády... Dokumentární film Hrdinové od Sommy využívá archivní záběry z bojů na Západní frontě a vypráví příběh sedmi statečných mužů, kteří za své skutky v roce 1916 získali nejvyšší možné britské vojenské ocenění - Victoriin kříž.

Divočinou Nového Zélandu (Wild About New Zealand)

26. prosince 2016 v 22:33 | paulito
2013

Nový Zéland je zvláštní místo: dlouho izolované v rozlehlém Pacifiku se stalo evoluční "laboratoří". Hluboko v pralesích žijí bizarní, unikátní a výstřední formy života; zvláštní ptáci, kteří odmítají létat, obrovský hmyz a živé fosilie z dávnověku. Cestování napříč Novým Zélandem a neustále se měnící krajinou, deformuje smysly: krajina alpského Švýcarska přechází do vyprahlého Španělska, tropické Borneo se mění na vysoké Andy - a to vše na souostroví, které je velké jako polovina Francie! Od výšin hory Aoraki/Cook, nejvyššího vrcholu Nového Zélandu, po mlhavou krajinu (Žádný návrh) a velkolepé hlubiny námořního parku Hauraki. Objevte kouzlo, které lze najít pouze v národních parcích Nového Zélandu.

Divoké Skotsko: Vysočina (Highlands: Scotland's Wild Heart)

25. prosince 2016 v 21:30 | paulito
2016

Čtyři roční doby v divoké Skotské vysočině. Divoká zvířata a lidé zde žili vždy bok po boku. Po dlouhých letech ničení divoké přírody se sem začíná vracet rovnováha.

Mamuti - Obři doby ledové (Mammuts - Herrscher der Eiszeit)

19. prosince 2016 v 19:16 | paulito
2015

Před tisíci lety byla Země obydlena milióny mamutů. Rozšířili se po celém světě poté, co opustili savany v Africe v období teplejšího podnebí. Když však začala doba ledová, tato majestátná zvířata se musela v mnohém adaptovat. Nejslavnější odborník na mamuty na světě, Dick Mol, sleduje stopy těchto obrů z doby ledové zpět do jejich domova v Namíbii a odhalí dokonale uchované mamutí kosti, nalezené ve zmrzlé půdě.


Alžírská válka (Guerre d'Algérie, la déchirure)

17. prosince 2016 v 17:16 | paulito
2012

Píše se rok 1954 a Alžířany čeká osm let nepředstavitelného násilí, do kterého bude zatažen také milion a půl mladých francouzských vojáků. Desítky tisíc z nich se nevrátí domů. Na svátek Všech svatých roku 1954 oplakávají alžírští Francouzi své mrtvé, zavražděné předchozího dne. Jejich komunita se stala cílem mnoha krvavých atentátů. Muži, ženy, vojáci, civilní obyvatelstvo jsou oběťmi násilné a dobře zorganizované akce. Ještě netuší, že stojí na prahu konfliktu, který způsobí smrt statisíců Alžířanů, násilný odchod milionu a půl vesničanů a zničení stovek vesnic. Vyžene z rodné země skoro milion "černých nohou", tedy francouzských usídlenců žijících v Alžírsku, a způsobí masakr tisíců harkiů, ke kterým se jejich věrný spojenec Francie obrátil zády. Tato válka, kterou Francie dlouhá léta "válkou" vůbec nenazývala a zmiňovala se o ní pouze jako o "alžírských událostech", vyvolá pád Čtvrté francouzské republiky a zrod republiky páté.

První apokalypsa (First Apocalypse)

10. prosince 2016 v 17:42 | paulito
2009

Dinosauři kdysi vládli planetě Zemi. Konec jejich éry dodnes přináší spousty otázek. Jak a proč zemřel poslední proslulý Tyrannosaurus Rex? Proč vyhynuli další obrovští tvorové na souši i ve vodě? Budeme i my, lidé, oběťmi děsivých přírodních katastrof, které nedokážeme nijak ovlivnit? Poškozujeme ekosystém takovým způsobem, že se proti nám příroda vzbouří? Přijde další vesmírný náraz? Vyhubí nás nemoci a mikroorganismy? Abychom se pokusili odpovědět na tyto otázky, musíme detailně prozkoumat důvody zániku rodu dinosaurů. Jejich smrt nám může pomoci pochopit to, proč možná hrozí vyhynutí i nám..


Franklinovy ztracené lodě (Franklin's Lost Ship the Ultimate Discovery)

10. prosince 2016 v 11:05 | paulito
2015

V roce 2014 vyplula kanadská výprava na cestu, jejímž cílem bylo nalézt alespoň jednu ze dvou lodí Sira Johna Franklina, které zmizely v roce 1845, když zkoumaly možnosti tzv. Severozápadní cesty, nejkratšího možného spojení s asijským kontinentem... V roce 1845 sir John Franklin vyplul na cestu Severozápadním průjezdem. Vedl dvě lodě a 128 mužů posádky nebezpečnými chladnými vodami u Arktidy. Lodě, posádku ani jejich neohroženého vůdce už nikdy nikdo znovu nespatřil. Jejich zmizení se stalo jednou z největších záhad v dějinách objevování a dobývání. Zatímco všechny záchranné mise vypravené během několika následujících let končily neúspěšně a nedařilo se najít odpověď na otázku, k čemu skutečně došlo, začaly vznikat strašidelné příběhy o kanibalismu a prokletých lodích duchů. Až dnešním hledačům vybaveným nejmodernějšími technologiemi se podařilo objevit podmořský hrob lodi HMS Erebus. Vrak tam spočíval dlouhých 150 let a celou tu dobu ukrýval tajemství tragédie Franklinových ztracených lodí.

Tajemství Jaltské konference (Le dernier secret de Yalta)

7. prosince 2016 v 6:23 | paulito
2013

Jaltská konference byla jedním ze setkání největších vůdců po druhé světové válce - Stalina, Roosevelta a Churchilla. Projednávali na ní poválečnou situaci a uzavřeli tajnou dohodu o návratu všech zajatců do svých domovů, třeba i násilím... Na konci druhé světové války spojenci předali Sovětům dva miliony Rusů, Ukrajinců a lidí baltských národností. Bylo to součástí tajného paktu, který Churchill, Roosevelt a Stalin podepsali během setkání v únoru 1945 na Jaltské konferenci. Jejich dohoda byla držena v tajnosti, dokud se repatriovaní nešťastníci (tedy ti, kteří nebyli popraveni) neoctli v pracovních táborech na Sibiři. Tam se se svými příběhy svěřili spoluvězni, ruskému spisovateli Alexandru Solženicynovi, který odhalil světu jejich tragické osudy a životy zmařené na poloostrovu gulagů. Snímek Tajemství Jaltské konference znovu otevírá němou stránku dějin 20. století a vypráví příběh o odvaze vzdorovat i klíčovým politickým událostem mezi lety 1945 až 1947 z pohledu těch, které postihly nejvíce. Zároveň připomíná nesmírnou odvahu jeho aktérů - včetně celého Lichtenštejnska, které je sice nejmenší zemí v celé Evropě, ale také jedinou, která odmítla Sovětům vydat svých 500 uprchlíků z Baltu. Nebo generála Holmstona-Smislowského, barvité osobnosti, jež dlouhá léta bojovala za to, aby se tito žadatelé o azyl dostali do bezpečí v Argentině, kde dodnes žijí jejich potomci.


Tajemství trojského koně (Trojan Horse: The New Evidence)

4. prosince 2016 v 13:56 | paulito
2014

Vědci a badatelé z celého světa se pomocí analýzy pokoušejí ověřit, zda bájný Homérův příběh o vojácích ukrytých v útrobách dřevěného koně je jen bájí, nebo se skutečně stal... Pověst o trojském koni je jedním z nejnapínavějších příběhů řecké mytologie. Otázkou zůstává, jestli je na této legendě něco pravdy. Snímek Tajemství trojského koně přezkoumává rozsah opevnění bájného města, průběh jeho desetiletého obléhání a snaží se zjistit pravou příčinu zničení Troje.


Treblinka - Hitlerův tábor hrůzy (Treblinka: Hitler's Killing Machine)

2. prosince 2016 v 21:00 | paulito
2014

Prostor ležící hodinu cesty od Varšavy už sedmdesát let střeží jedno z nejstrašlivějších tajemství druhé světové války. Treblinka byla jedním z nejukrutnějších hitlerovských koncentračních táborů. Nacisté se už v roce 1943 snažili zahladit po něm všechny stopy; buldozery srovnaly tábor se zemí a pak bylo jeho území osázeno stromy. Na základě výzkumů britských archeologů však lze s velkou pravděpodobností vyslovit otřesné číslo: V plynových komorách Treblinky přišlo o život 870.000 lidí.

Zkáza francouzského loďstva: Toulon 1942 (Toulon 1942, le sabordage de la Marine française)

28. listopadu 2016 v 20:28 | paulito
27. listopadu 1942 potopili francouzští námořníci jádro své floty, aby nepadla do rukou Němců... Onoho osudného dne bylo během několika hodin zničeno v Toulonu 85 moderních plavidel nejrůznějšího druhu. Francouzští námořníci své lodě potopili, aby nepadly do rukou Němců. Tato - z hlediska historie 2. světové války ojedinělá záležitost - měla své specifické příčiny související s nepříliš šťastným osudem Francie v letech 1940 - 1942. Zdánlivě neporazitelná francouzská armáda musela po útoku nacistů požádat o příměří. Bylo podepsáno 22. června 1940 v Compiegne. Tři pětiny Francie okupoval wehrmacht, ve zbývajících dvou vznikl tzv. Francouzský stát v čele s maršálem Pétainem. Onen nový státní útvar se sídlem ve Vichy neměl lehkou pozici. Pod heslem zachránit to, co se dá, s Němci více méně kolaboroval. Hitler Francouzům slíbil, že si nebude dělat nároky na jejich válečné námořnictvo, které bylo soustředěno v Toulonu. Situace se vyostřila po vylodění spojenců v severní Africe 8. listopadu 1942. Tři dny poté Němci obsadili i onu svobodnou zónu a potají připravovali akci vedoucí k získání francouzských válečných lodí. 27. listopadu 1942 v ranních hodinách přístav v Toulonu obsadily německé jednotky. Francouzští námořníci vyřešili tuto situaci po svém a jádro své floty vlastnoručně potopili. Ještě dlouho po válce se diskutovalo o tom, zda Marine nationale neměla raději vyrazit do Alžírska a přidat se ke generálu de Gaullovi a spojencům. Osud francouzského loďstva reflektuje myšlení a jednání mnoha francouzských politiků a vojáků, kteří ve složité situaci oněch let hledali odpověď na otázku, na čí stranu se přidat.

Guadalcanal Ostrov smrti (Guadalcanal The Island of Death)

23. listopadu 2016 v 21:28 | paulito
1999

Třídílná dokumentární série. Psal se rok 1942 a Američané se ještě těžce vzpamatovávali z japonského útoku na Pearl Harbor a dalších vítězství fašistů v Pacifiku. Bylo jen otázkou času, kdy americká armáda přejde do protiútoku. 7. srpna 1942 konečně došlo k vylodění spojeneckých jednotek na Guadalcanalu. A urputné boje o strategicky důležitý ostrov následně trvaly dlouhých šest měsíců. Proběhly zde tři hlavní pozemní souboje, pět velkých námořních bitev a téměř nepřetržité vzdušné konflikty. Nakonec v prosinci roku 1942 ukončili Japonci další pokusy o převzetí ostrova, své jednotky evakuovali a přenechali ostrov spojencům. Bitva o Guadalcanal byla velkým a důležitým vítězstvím spojenců a ukázala, že Japonci mohou být poraženi v džungli, kde se zdáli do té doby neohrožení.

Zajímavé, ale hodně mizerný překlad...Neonacisté v Rusku (Russia's Neo-Nazi Network)

21. listopadu 2016 v 20:56 | paulito
2013

Šokující pohled do prostředí ruských neonacistů. V Rusku se neonacistickým organizacím daří velmi dobře. Podporuje je část veřejnosti a přistěhovalci se jich bojí. Jsou organizovaní a nebezpeční, dokáží si vydělat peníze a ozbrojují se. Ruští neonacisté jsou v kontaktu s těmi německými a bláhově věří, že nacisté během druhé světové války nechtěli vyhladit Rusy, ale jenom bolševiky. Pohled do zákulisí militantních xenofobů nabízí syrové záběry z výcviku a necenzurované výpovědi mladíků, kteří se neštítí ani nejhrubšího násilí.

Krvavé příběhy Evropy (Bloody Tales Of Europe)

20. listopadu 2016 v 19:39 | paulito
2013

Dr. Suzannah a Joe Crowley spojí síly, aby odhalili tajemství nejkrvavějších evropských událostí a nabídli v jejich souvislostech nové postřehy.

 
 

Reklama