Viděl jsem, četl jsem, přeložil jsem.......

Dokumenty

Záhada ukřižování (The Crucifixion Mystery)

24. března 2017 v 18:59 | paulito
2013

Co se stalo Ježíšovi v posledních 24 hodinách života? Tým doktorů a historiků využije špičkovou technologii, aby prozkoumal lékařskou vědu související s ukřižováním.

Zajímavý dokument, Ježíš nebyl zřejmě ukřizován tak, jak ho zobrazují křestané a nikdy bych neřekl, jaká zranění dokáže způsobit bičování...


Leonardo da Vinci - Restaurovaný (Léonard de Vinci, la restauration du siècle)

20. března 2017 v 21:53 | paulito
2012

Odborníci z muzea Louvre odhalili tajemství obrazu sv. Anna. Obraz Leonarda da Vinci nazvaný Svatá Anna s Pannou Marií a malým Kristem býval kdysi známější než portrét Mony Lisy. Zasloužil se o to zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, který malbu použil jako součást odborné argumentace o malířově homosexualitě. Malíř se narodil jako nemanželský. Jeho starší chudou matku z Vinci otec zavrhl a oženil se s mladší a bohatou dívkou z Florencie. Leonardo tak měl dvě opatrovnice, skoro jako malý Kristus na této malbě. Takže obraz je podle Freuda Leonardovým osobním vyznáním o jeho vlastním dětství a možným důkazem, že nadměrná mateřská láska ženy, které chyběl manžel, v něm vyvolala citový vztah k chlapcům a nikoliv k dívkám. Svatá Anna, ozdoba pařížského Louvru, byla v posledních dvou letech pečlivě restaurována a kurátoři největšího muzea světa představili veřejnosti nejnovější vědecké poznatky o mistrovském díle. Všechny nové objevy jsou publikované v rozměrném katalogu, která má 450 stran, a Louvre ho vydal pouze francouzsky. Obraz nevznikl pro Leonardovu osobní potěchu, jak tvrdil Freud, ale na konkrétní objednávku, jak ostatně bývalo v renesanci zcela běžné. Spekuluje se o dvou možných zájemcích. Buď za vznikem obrazu stál francouzský král Ludvík XII., který dobyl italský Milán a pro svoji manželku Annu Bretaňskou (kvůli jejímu jménu) si objednal tuto malbu jako luxusní dárek pro její patronátní kapli, nebo byli zákazníky radní města Florencie, kde se uctíval kult sv. Anny jako matky Panny Marie a babičky Krista. Mnohé mluví spíše ve prospěch Florencie. Odborníci z Louvru zjistili, že práce na obraze nebyla nikdy dokončena. Malíř na něm pořád něco předělával a bohatí potenciální kupci byly zřejmě značně netrpěliví. A tak ještě za Leonardova života jeho žáci vytvořili dvě dokonalé kopie. Leonardo zemřel v květnu 1519 ve věku 67 let. Restaurátoři zjistili, že svou sv. Annu nedokončil, navzdory tomu, že na projektu pracoval téměř dvacet let a na samotné desce nejméně 14 roků. V horské krajině v pozadí jsou některá skaliska jen lehce načrtnutá. Divák však tyto drobnosti nevnímá, protože je prostě uhranut tím, o jak úžasnou malbu jde. Zázrak mezi zázraky, který stejně jako Monu Lisu získal do svého majetku král František I. od mistrova oblíbeného učedníka Salaie. Annu s Marií a Kristem však neukryl ve svých komnatách, ale obraz vystavil v královské kapli jednoho ze svých zámků. I díky tomu byl dostupný pro ty, kteří ho nejen bezmezně obdivovali, ale také napodobovali a kopírovali.

Labyrint záhad

19. března 2017 v 13:29 | paulito
2015

Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené skutečnosti, překvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace... Jsme obklopeni duchy a přízraky? Co znamená prastarý magický znak namalovaný na křtinských lebkách? Jaká tajemná síla vypálila podivné otisky rukou? Podaří se odhalit tajemství kamene smrti? Žili mezi námi nezranitelní fexti? Byl Vojtěch z Pernštejna zavražděn? Střeží jeho hrobku smrtící kletba? Jsou upíři a vlkodlaci pouze výplodem lidské fantazie nebo docházelo ke skutečné přeměně člověka v krvežíznivé monstrum? Nový cyklus dokumentárních filmů Arnošta Vašíčka o tom, že náš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků.

V každém případě se na to moc hezky dívalo...


Den, kdy… (Le Jour Où...)

16. března 2017 v 20:46 | paulito
2015

Všechno jsou to muži známí díky tomu, že tvořili historii 20. století. V době krize a války jakákoliv osobní rozhodnutí jakéhokoliv národního vůdce může vše změnit, a Hitler, Churchill, De Gaulle a Roosevelt si toho byli vědomu. Díky využití archívů a historických rekonstrukcí si oživíme okamžiky, kdy se každá z těchto slavných historických postav musela rozhodnout, což vedlo k velkým změnám v průběhu historie.


Divoké Galapágy (Wild Galapagos)

15. března 2017 v 22:40 | paulito
2016

Odlehlé Galapágy leží asi 1000 kilometrů od pobřeží Ekvádoru a jsou domovem zvířat, která změnila naše chápání světa.

Hitlerovo Říšské kancléřství (Inside Hitler's Reich Chancellery)

21. února 2017 v 21:21 | paulito
2012

Hitlerovo Říšské kancléřství zkoumá Hitlerovo oficiální sídlo pomocí archivních filmových materiálů, unikátních 3D animací a objevů z moskevských archivů.

Gigant - Hitlerův létající obr (Der Letzte "Gigant" - Auf der Suche nach Hitlers Riesenflugzeug)

21. února 2017 v 20:07 | paulito
Pátrání po vraku největšího letadla 2. světové války se rozbíhá u břehů italského ostrova La Maddalena, kde bylo v roce 1943 sestřeleno. Vývoj Gigantu byl výsledkem soutěže na dodávku obřího přepravního kluzáku pro invazi do Anglie. Messerschmittův návrh byl jednoduchý a účelný. Objemný trup dokázal pojmout rozměrné náklady. Aby byl sám o sobě dostatečně lehký, tvořila jeho konstrukci kostra z ocelových trubek, potažená pouze plátnem. Zvenku však působil vskutku ohromujícím a stabilním dojmem. Ovšem když jej naložili, stal se dost nemotorným a už při malé rychlosti jen těžce manévroval. Do vzduchu ho musely dostat další vlečné letouny a díky nesnadnému řízení a častým nehodám jej mnozí považovali za stroj na jedno použití. Historik Federico Peyrani se o Giganty zajímá již dlouho, a když se dozvěděl o dvou exemplářích sestřelených roku 1943 poblíž Sardinie, rozhodl se o nich zjistit více. Pátrání jej zavedlo na ostrov La Maddalena, kde si místní obyvatelé tuto událost dodnes připomínají, na mořské dno, kde pravděpodobně leží jeden ze sestřelených strojů, i za příbuznými pilotů, kteří v osudný den seděli za řízením.


Jantarová stezka (Terra X: Die Bernsteinstraße - Das magische Siegel)

30. ledna 2017 v 19:23 | paulito
2012

Jantar byl kdysi žádanou surovinou mezi bohatými ruskými cary i mezi starými egyptskými panovníky. Jak se ale jantar pocházející z pobřeží Baltu dostal do 4 000 km vzdálených egyptských hrobek? Tuto otázku se pokusí zodpovědět šlesvický archeolog Timo Ibsen, který velí vykopávkám na baltském jantarovém pobřeží. Před mnoha miliony let stával na pobřeží Baltu les, který s postupem času zmizel v moři. Pryskyřice z těchto stromů se proměnila v jantar, který pak příboj vyplavil na pobřeží. Hmyz, který před 50 miliony lety uvízl v odkapávající smůle, zůstal v jantaru navždy uvězněn. Před 3 500 lety byl ve faraonově paláci dopaden syrský obchodník, v jehož zavazadle byly nalezeny podivné kameny. Tyto kameny měly zcela ojedinělé vlastnosti - hořely, pluly na vodě a uvnitř některých byl uvězněn život v podobě hmyzu. Leštěním získal kámen elektrický náboj a dokázal přitahovat lehké předměty. Faraon byl magickým kamenem zcela uchvácen a prohlásil ho za dar od boha, poté vyslal svého rádce Horuse a svého syna Ramose, aby vypátrali naleziště magických kamenů. Timo se vydává po stopách obchodníků doby bronzové, je odhodlán najít důkazy o existenci tajných obchodních stezek mezi tehdejší severní Evropou a Afrikou. Tehdy všechny země na pobřeží Středozemního moře vzkvétaly, cennou komoditou byl především bronz. Měď a zinek, ze kterých bronz vyrábí, se nacházely na mnoha různých místech a lidé byli nuceni cestovat čím dál větší vzdálenosti. Do nehostinné severní Evropy se výdobytky doby bronzové dostaly až se zpožděním, zdejší lidé neměli představu o tom, v jakém luxusu žijí lidé v povodí Nilu. Faraonův syn Ramos a jeho družina dorazili po dlouhé a namáhavé cestě do domova syrského obchodníka, do země Akadů. Země Akadů, která se nacházela na území dnešní Sýrie a Iráku, byla díky vzkvétajícímu obchodu velmi bohatou zemí, také zde byly v hrobkách nalezeny obřadní předměty, vyrobené z baltského jantaru. Po nebezpečné plavbě po rozbouřeném Středozemním moři dorazili do města Uluburun které se nacházelo na pobřeží dnešního Turecka. Archeologické nálezy z této oblasti umožňují jedinečný pohled na život v době bronzové. Podle nálezů vyzvednutých z mořského dna je jisté, že obchodní lodě převážely kromě mykénské keramiky, egyptského skla, mědi a zinku také drahocenný jantar. Významným obchodním uzlem mezi orientem a Evropou byly Mykény. Opevněné město, kterému vládl vojevůdce Agamemnón, bylo mocenskou a vládní centrálou období první globalizace. Když Ramos doplul do Mykén, byl překvapen rozmanitostí a bohatstvím tohoto světa. Místní obchodník jim za nemalou úplatu prozradil, odkud pocházejí "slzy bohů", tedy jantar. Vysokou hodnotu a vzácnost jantaru dokazuje fakt, že byly jantarové šperky ukládány spolu se zlatem do hrobek bohaté mykénské šlechty, jantaru byly připisovány také léčivé účinky. Jak se ale dostal jantar ze severní Evropy až na pobřeží Středozemního moře? Ramos a jeho družina se rozhodli následovat mykénského obchodníka po staré obchodní trase až k úpatí Alp. Ramos a jeho druzi byli synové pouště, sníh byl pro ně velkým zážitkem. Cesta skrz zasněžené a mrazivé Alpy byla pro Ramose a jeho druhy velkou zkouškou, znalosti mykénského obchodníka a najatého horského vůdce jim však umožnily přežít. Znali tajné stezky skrz průsmyky i obchodní základny a pevnosti, skryté v horách. Jantar zde sloužil jako předmět obchodu i jako platidlo a zosobňoval nákladný životní styl. Po náročném a vyčerpávajícím putování překročila výprava Alpy a došla až na území dnešního Bavorska, kde se nacházelo bohaté a vyspělé město Bernstorf. Jeho existenci dnes potvrzují pouze archeologické vykopávky. Nalezené zlaté artefakty jsou totožné se zlatem egyptských faraonů ze zlatých dolů v Núbii, což dokazuje existenci prastaré obchodní stezky. A právě po této stezce se dostal jantar z území dnešního Německa až do paláců a hrobek egyptských faraonů.

Glenn Miller - Jak zmizel? (History Detectives - Special Investigations: The Disappearance of Glenn Miller)

24. ledna 2017 v 22:16 | paulito
2014

Dohady a spekulace o havárii letadla s králem swingu jsou vyřešeny... Millerova swingová, dodnes populární hudba byla původně hudebním dopingem nejen anglosaského světa v době druhé světové války. Na Štědrý den roku 1944 se však do světa rozlétla neuvěřitelná zpráva. Major Glenn Miller, kapelník světoznámého bigbandu, byl ohlášen jako nezvěstný. Jeho zmizení je dodnes obestřeno tajemstvím. Popularita tohoto muže byla ve čtyřicátých letech dvacátého století, srovnatelná s pozdější slávou Beatles, Boba Dylana a Rolling Stones. Jak to, že zmizel beze stopy? Je známo, že odstartoval z letecké základny v Anglii, a jeho letoun na cestě do Paříže zmizel. Podle všeho se zřítil do Lamanšského průlivu, jenže se po něm nikdy nenašla ani stopa. Nejpodivnější je ale to, že armáda se k jeho osudu nikdy oficiálně nevyjádřila, a neřekla, co se opravdu stalo. Narážíme jen na hradbu nezodpovězených otázek, spekulací a útržkovitých informací. Proč ale Vrchní velení spojeneckých expedičních sil vydalo zprávu o Glennu Millerovi až devět dní po jeho zmizení?

Historie holokaustu - Buchenwald 1937-1942 (Histories Of The Holocaust: Buchenwald 1937-1942)

24. ledna 2017 v 20:39 | paulito
2009

Utrpení v nacistickém koncentračním táboře Buchenwald v letech 1937-1942. V roce 1936 nabídl výmarský gauleiter Fritz Sauckel Heinrichu Himmlerovi vybudování velkého výcvikového tábora SS v blízkosti města Výmaru s tím, že město poskytne potřebné pozemky. Himmler nápad Sauckela přivítal a dále rozvinul a rozhodl, že bude vybudován nejen tábor pro výcvik sil SS, ale zejména nový velký koncentrační tábor, jehož vězňové budou pracovat v továrnách ve Výmaru a okolí jako levná otrocká pracovní síla. Práce na výstavbě tábora vykonávali od podzimu 1936, převážně vězňové. Na jaře 1937 byly hlavní objekty tábora dohotoveny a v červenci téhož roku byl tábor oficiálně otevřen pod velením prozatímního velitele SS-Sturmbannfuhrera Jacoba Weiseborna. Tábor dostal název Ettersberg podle kopce pod nímž leží a později byl změněn na poetický Buchenwald, nebo-li Březový háj. Již 1. srpna 1937 přebírá velení nad táborem nechvalně známý Obersturmbannfuhrer SS Karl Otto Koch, dosavadní velitel koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Ten sem přichází i se svoji manželkou Ilse, která je vrchní dozorkyní nad ženskou částí tábora, jejímž účelem je především poskytování sexuálních služeb příslušníkům stráží a vybraným vězňům, a která si zde vyslouží řadu přezdívek, z nichž nejznámější je "buchenwaldská bestie". Vrchním dozorcem se stává Walther Martin Sommer, esesák, jenž zde získá přezdívku "buchenwaldský kat" a který byl proslulý tím, že věšel vězně za ruce svázané za zády na stromy v táboře, včetně ikonického Goethova dubu. Počet vězňů v táboře se zvyšoval z necelých tří tisíc na konci roku 1937 na více jak třicet tisíc v roce 1942, kdy byl Karl Otto Koch odvolán z funkce velitele tábora, jsa vyšetřován za zpronevěru, korupci, krádeže a dokonce i za násilí na vězních a převelen do koncentračního tábora Majdanek u Lublinu. Spolu s ním byli později odsouzeni i jeho podřízení Martin Sommer a Dr. Waldemar Hoven a vyšetřovaná byla dokonce i jeho manželka Ilse.

Záhada 13 kostlivců (Terra X: Tatort Eulau - Das Rätsel der 13 Skelette)

20. ledna 2017 v 20:21 | paulito
2010

Ve středním Německu u vesnice Eulau bylo objeveno třináct koster, jejichž stáří určili vědci na 2 500 let před naším letopočtem. Proč tito lidé zemřeli? Byli zabiti z nenávisti, ze msty či ze zištnosti? Napínavé pátrání nakonec vyústí v překvapivé zjištění... Nedaleko německého města Naumburg došlo k neuvěřitelnému nálezu. Neolitické hroby odkryté v místním lomu odhalily těla tří žen, dvou mužů a osmi dětí. Ležela tam tiše a bez hnutí dlouhých 4 500 let, některá z nich propletená v láskyplném objetí. Proč všichni zemřeli ve stejnou dobu? Stali se snad oběťmi násilného činu? Co byli zač a jak jejich strašlivé drama proběhlo? Na všechny tyto otázky hledá odpovědi dokumentární film Záhada 13 kostlivců. Ať už budou odpovědi na Záhadu 13 kostlivců jakékoliv, archeologové mají jasno: díky možnostem dnešních moderních technologií nebudou tito kostlivci nikdy zapomenuti.

Inkvizice (Inquisition)

19. ledna 2017 v 20:54 | paulito
2014

Tato série vrhá nové světlo na temnou a krvavou kapitolu britské a evropské historie, kde inkvizice kralovala. Uslyšíme příběhy, z nichž nám bude běhat mráz po zádech, jako v hororu uvidíme plameny stravující mučedníky mariánského kultu a další zbožné lidi neotřesitelné víry, ale také obyčejné, nevinné lidi, kteří se stali oběťmi náboženských fanatiků a psychopatů. Tato série mapuje hříšné skutky konané ve jménu víry - od perzekuce jiných náboženství a víry, po hon na záhadné katary a templářské rytíře, přes mučení a popravy čarodějnic, mystiků a léčitelů.


Stalin versus Trockij, soudruzi na život a na smrt (Staline - Trotski, le Tsar et le Prophète)

15. ledna 2017 v 22:36 | paulito
2015

Stalinovi se podařilo zbavit dlouholetého protivníka v boji o moc až v roce 1940. Skončil souboj trvající celých 20 let... Stalin a Trockij zastupovali dva naprosto rozdílné světy. Jeden z nich byl synem gruzínského ševce, druhý židovský intelektuál. I jejich představa o nastolení celosvětového komunismu se rozcházela. Politický souboj o moc a vliv, souboj mezi dvěma absolutně odlišnými muži, ale především souboj na život a na smrt, skončil 20. srpna 1940 krvavým atentátem. Zůstává ale jedna otázka: Proč chtěl Stalin Lva Trockého fyzicky zlikvidovat, když už ho předtím zbavil moci a vyhnal z vlasti?

Tajemství Stříbrného faraona (Mystery of the Silver Pharaoh)

14. ledna 2017 v 15:26 | paulito
2010

Francouzský archeolog Pierre Montet odhalil v roce 1940 hrobku faraona Psusennese I (resp. Pasbachaenniuta II.). K odkrytí sarkofágu přijel i tehdejší král Egypta Faruk a stejně jako profesor žasl nad stříbrnou rakví. Pro Monteta to byl životní nález, ale nedostalo se mu zasloužené pozornosti kvůli začátku války. Teprve nyní si archeologové uvědomují jeho výjimečnost...

Ostrov pokladů Robinsona Crusoea (Terra X: Die Schatzinsel des Robinson Crusoe)

10. ledna 2017 v 21:30 | paulito
2012

Alexandr Selkirk byl ponechán na neobydleném ostrově a později se stal předlohou slavného románu o Robinsonovi. Jeho ostrov však ukrývá ještě jedno tajemství. Je zde zakopán obrovský poklad. Nebo že by to byla jen legenda? Ostrov Robinsona Crusoa leží sedm set kilometrů od pobřeží Chile. Mezinárodní tým badatelů sem přijíždí, aby zjistil něco víc o jeho bouřlivé minulosti. Na ostrově byl vysazen Alexander Selkirk, skotský námořník, který zde přežíval na vlastní pěst a stal se předlohou pro postavu Robinsona Crusoe. Navíc se tvrdí, že je na ostrově zakopán španělský poklad. Ostrov leží v sopečné oblasti, v níž jsou častá zemětřesení. V roce 2010 zasáhla ostrov vlna tsunami. Přístav a všechny budovy na pobřeží byly zničeny. Za posledních dvě stě padesát let šlo o třetí tsunami, která ostrov zasáhla. V listopadu roku 1574 loď kapitána Juana Fernandéze objevila tento ostrov. Kapitán okamžitě odhadl strategickou hodnotu tohoto ostrova. Navíc mu umožnil doplnit pro jeho posádku zásoby pitné vody, hustý les poskytl dřevo na opravu lodě a byl zde také dostatek ovoce. Fernandéz zabral ostrov jménem španělské koruny. Po návratu do vlasti byl ale zatčen inkvizicí, obviněn z čarodějnictví a paktování s ďáblem. Jak jinak by bylo možné, že by plavbu dokončil v tak krátkém čase. Do této doby trvalo lodím tři měsíce, než se dostali z Valparisi do peruánského přístavu Callau. S novou Fernandézovou trasou přes ostrov to trvalo pouhé tři týdny. Španělům došlo, že existenci ostrova musí držet v tajnosti. Aby si Španělsko mohlo ostrov nárokovat, museli ho osídlit. Vykácení lesů na ostrově vedlo k devastující erozi. Španělé také přivezli kozy a dovolili jim se volně pást. Ty požraly keře, a půda tak ztratila přirozenou ochranu. Hustý déšť vytvořil kanály a odplavoval do moře hlínu. Nakonec se Španělé myšlenky osídlení ostrova vzdali. Kozy tu však zůstaly a rozmnožily se. To byl vítaný zdroj masa pro britské korzáry, kteří zde zakotvili po Španělech jako další. Strategickou hodnotu ostrova popisuje ve svém deníku jeden z nejznámějších korzárů William Dampier. Navíc nakreslil první detailní mapu ostrova. Poté, co však ke břehům připluly španělské lodě, neměl Dampier jinou možnost, než se svou lodí prchnout. Ostrov byl však nyní zanesen v mapách, což bylo pro španělské lodě nebezpečné. Po smrti Karla II. začala válka o španělské dědictví a dlouhé boje o trůn destabilizovaly Španělsko. Než se vše ustálilo, byla potřeba schovat pravidelné zásilky zlata a stříbra z jihoamerických dolů. Neobydlený ostrov k tomu byl ideálním místem.V anglickém archivu se nachází zajímavý dokument, listiny jímacího práva, které opravňovali korzáry k vedení válek a honbě za kořistí. Jedna z lodí se vydala na ostrov Juana Fernandéze a chtěla si zde udělat základnu pro své výboje. Nikdo však nepočítal s mořskými termity, které z lodního dřeva nadělali cedník. Když dorazili k pobřeží, navrhl jeden ze členů, Alexandr Selkirk, aby nejdříve opravili loď a pokud to bude nutné, tak i jednat proti kapitánovu rozkazu. Ani jeden z mužů se však nepřidal na jeho stranu a tak byl Alexandr Selkirk na ostrově zanechán. Byl na tom však lépe, než jeho kolegové. Loď se totiž později, jak Salkirk předpovídal, potopila. Alexandr se domníval, že v nejbližší době připluje další anglická loď a nabere ho. V tom se však spletl a další loď se ukázala až za čtyři roky. Ze strachu před Španěly se rozhodl přesunout do vnitrozemí. Chilský úřad pro turistiku označuje Aquas Buenas za místo na ostrově, kde přebýval Selkirk. Tým odborníků toto místo navštěvuje a domnívá se, že to není to pravé místo jeho útočiště. Podle stop, které zde zůstaly, zde žili Španělé. Navíc podle jeho pozdějších výpovědí se utábořil na mýtině poblíž potoka, na místo, kam nebylo ze břehu vidět. Svou pozorovatelnu měl mít na horském výstupků. Tým badatelů se tam tedy vydává. Ale i k tomuto místu jsou skeptičtí. Není odtud dobře vidět na místa, kde může loď zakotvit. Selkirkův život na ostrově, který se stal předlohou pro Robinsona, nebyl ale na rozdíl od knihy vůbec romantický.

Egypt: Tajemství ztracené královny (Secrets of Egypt's Lost Queen)

8. ledna 2017 v 22:15 | paulito
2007

Dokument "Tajemství ztracené egyptské královny" pojednává o nejvýznamnějším nálezu v Údolí králů od objevení hrobky krále Tutanchamona a zcela exkluzívně nám odhaluje archeologické, forenzní i vědecké důkazy, díky nimž byla tři a půl tisíce let stará mumie identifikována jako královna Hatšepsut, jež vládla starověkému Egyptu jako faraon.


Znovuobjevený Angkor (Angkor redécouvert)

7. ledna 2017 v 21:43 | paulito
2013

Rozluštěné tajemství jednoho z největších měst historie... Pozůstatky civilizace vzkvétající od osmého do začátku patnáctého století vyvolávají řadu otázek. Moderní technika může poodhalit, co dosud skrývala zeleň. Na palubě vrtulníku je přístroj Lidar, s jehož pomocí bude proveden detailní dálkový průzkum zaniklého města. Laserové paprsky pronikají zeleným příkrovem až k zemi. Jejich odrazem se postupně vytvoří síť bodů, které naznačí už neexistující stavby. Ve třináctém století Angkor byl největším městem světa. Pozůstatky tohoto fascinujícího centra khmerské říše francouzští badatelé objevili až v devatenáctém století. Proč tato civilizace zanikla? Na tuto otázku se dnes snaží odpovědět vědci z celého světa. K tomu, aby bylo takové místo opuštěno, a to ještě poměrně velice rychle, musely existovat zřejmě pádné důvody. Jen stěží si lze představit, že by lidé Angkor opustili jen proto, že by si král vzal do hlavy, že mu místní podnebí nevyhovuje, a že se tedy přestěhuje jinam. Angkor bylo téměř něco jako věčné město Khmerů a zůstalo jím až do samotného konce.

Egypt: Palác Kleopatry (Cleopatra's Palace)

4. ledna 2017 v 22:13 | paulito
1998

Majestátnost Alexandrie, Kleopatřina královského města, žije dál pod mořskou hladinou v ruinách, které byly objeveny v roce 1998. Podmořští badatelé se vydávají do potopených komnat, jimiž kdysi Kleopatra kráčela a z nichž vládla mužům i národům.


Yucatan prodchnutý tajemstvím Mayů (Yucatán: Culture nature, culture maya)

2. ledna 2017 v 20:23 | paulito
2013

Výprava do dávných časů i za poutavou současností jihovýchodu Mexika. Yucatánský poloostrov je jedním z výsostných míst mayské civilizace. Na poloostrově leží tři z jednatřiceti států, z nichž se skládají Spojené státy mexické.Yucatán tvoří rovina, jež vyčnívá jen několik metrů nad hladinu moře. Na poloostrově žije pestrá tropická fauna, pozornost však vyžadují také rostlinné druhy. Už před mnoha lety tam vzniklo několik rezervací a národních parků, jejichž úkolem je chránit bohaté, ale křehké přírodní prostředí. Obyvatelstvo Yucatánu je převážně katolického vyznání. Lidé jsou velmi mladí, téměř polovina ještě nedosáhla dvaceti let. Více než padesát procent obyvatelstva tvoří Mayové. Ve školách se vedle španělštiny vyučuje i yucatecká mayština, jazyk, který dlouho přetrvával pouze v mluvené podobě, nyní však existuje i jeho psaná podoba, používající písmena latinské abecedy.

Legendární letadla východní fronty

2. ledna 2017 v 17:29 | paulito
2015

1. Il-2 a Airacobra - Dvoumístný rychlý bitevní letoun, který byl ne nadarmo nazývaný létajícím tankem. Jeho pancéřování o síle 4 až 12 milimetrů vážilo přes 700 kilogramů, neprůstřelné čelní sklo silné 64 milimetrů chránilo pilota před útoky zepředu. Bitevník Iljušin Il-2 se stal nejvyráběnějším letounem v historii letectva. Americký stroj Bell P-39 Airacobra byl revoluční z mnoha pohledů. Motor nebyl umístěn v přídi, ale přímo v těžišti letadla. Pilot do kabiny nenastupoval tradičním odsuvným krytem, ale bočními dveřmi. I podvozek byl nevídaný, s příďovým kolem místo záďového kolečka. Nejen známí bratři Glinkové se na křídlech nádherné aerodynamické stíhačky stali esy.

2. Jak-3 a Pe-2 - Stíhačka Jakovlev Jak-3 se stala vyrovnaným protivníkem německé Luftwaffe pod rukama zkušených francouzských pilotů, kteří šli za svoji vlast bojovat až do Sovětského svazu. Šlo o jeden z nejlepších stíhacích letounů druhé světové války, zdobila ho vysoká rychlost, stoupavost, skvělá obratnost a dobrá výzbroj. Tyto plusy vyvažovaly nedostatky v podobě slabé konstrukce a pancéřování. Střemhlavý bombardér Petljakov Pe-2 poháněly dva motory s výkonem po jedenácti stech koňských silách a dosahoval rychlosti 540 kilometrů za hodinu. Tříčlennou posádku tvořili pilot, navigátor a střelec. Velitelkou 587. bombardovacího pluku byla Marina Raskovová, a i významnou část posádek tvořily ženy.

Čína - poklady říše nefritu (China: Treasures of the Jade Empire - Secret History)

1. ledna 2017 v 19:53 | paulito
2015

Před více jak tisíci lety se zloději vloupali do královské hrobky ve východní Číně, ale nechali v ní něco nedocenitelného. Císaři dynastie Chan vedli život nepředstavitelně blahobytný a sofistikovaný. Byl to zlatý věk Číny, soupeřící s Římem a postavený na obchodu podél Hedvábné stezky, kterou založili. Při hledání nesmrtelnosti postavili úchvatná mauzolea, kde byli pohřbeni jako mumie v nefritových róbách. Archeologové dnes použijí nejmodernější technologie, aby tyto spektakulární hrobky otevřeli. Najdou mimořádné doklady zlata, hedvábí a drahých šperků - a rozsáhlé nové terakotové armády - tentokrát miniaturní a nahé. Tento nově nalezený zapomenutý poklad pomáhá odhalit tajemství dynastie, která tvořila moderní Čínu.

Vikingové - Na křídlech draka (Viking Voyages: The Dragons Wings)

29. prosince 2016 v 21:37 | paulito
2002

Příběh Vikingů začíná ve Skandinávii v roce 750 n. l. Pojmenování pochází ze slovního spojení "vyrazit na viking", což znamená "vyrazit na nájezd". Vikingové byli farmáři a živili se i lovem ryb. Každá vesnice měla loděnici. Pro pevnost konstrukce lodi byly klíčové nýty. Na stavbě se podílely ženy, které vyráběly silné plachty z vlny. Právě plachta udělala z Vikingů dobyvatele, díky ní byla jejich plavidla silná a rychlá. Zásluhou lodí se z Vikingů stali obchodníci žijící městským stylem života. Farmaření se od určité chvíle stalo minulostí a věnovaly se mu hlavně ženy. Největší bylo město Hedeby. Vikingové brzy ovládli obchod s kožešinami. V Hedeby se také prodávali otroci, vybíralo clo. Vikingové přes říční síť pronikali do Evropy. Nejprve se plavili podél pobřeží, navigace tak byla snadná. Na volném moři ale panovala jiná pravidla. Podle některých vědců museli mít sluneční kompas...

Hrdinové od Sommy (Heroes Of The Somme)

27. prosince 2016 v 9:13 | paulito
2015

Připomeňte si 7 vyznamenaných hrdinů z bitvy na Sommě, při které za 141 dní zemřel asi milion vojáků. Předvedli odvážné činy, při kterých s nasazením vlastního života zachránili své spojence a kamarády... Dokumentární film Hrdinové od Sommy využívá archivní záběry z bojů na Západní frontě a vypráví příběh sedmi statečných mužů, kteří za své skutky v roce 1916 získali nejvyšší možné britské vojenské ocenění - Victoriin kříž.

Divočinou Nového Zélandu (Wild About New Zealand)

26. prosince 2016 v 22:33 | paulito
2013

Nový Zéland je zvláštní místo: dlouho izolované v rozlehlém Pacifiku se stalo evoluční "laboratoří". Hluboko v pralesích žijí bizarní, unikátní a výstřední formy života; zvláštní ptáci, kteří odmítají létat, obrovský hmyz a živé fosilie z dávnověku. Cestování napříč Novým Zélandem a neustále se měnící krajinou, deformuje smysly: krajina alpského Švýcarska přechází do vyprahlého Španělska, tropické Borneo se mění na vysoké Andy - a to vše na souostroví, které je velké jako polovina Francie! Od výšin hory Aoraki/Cook, nejvyššího vrcholu Nového Zélandu, po mlhavou krajinu (Žádný návrh) a velkolepé hlubiny námořního parku Hauraki. Objevte kouzlo, které lze najít pouze v národních parcích Nového Zélandu.

Divoké Skotsko: Vysočina (Highlands: Scotland's Wild Heart)

25. prosince 2016 v 21:30 | paulito
2016

Čtyři roční doby v divoké Skotské vysočině. Divoká zvířata a lidé zde žili vždy bok po boku. Po dlouhých letech ničení divoké přírody se sem začíná vracet rovnováha.

 
 

Reklama