Viděl jsem, četl jsem, přeložil jsem.......

Dokumenty

Starověké objevy 1 (Ancient Discoveries 1)

1. května 2012 v 11:19 | paulito
2003

Ancient Discoveries je dokumentární seriál, věnující se starověkým technologiím.

Starověký počítač?
Tato epizoda se věnuje mechanismu z Antikythery, který uměl spočítat postavení hvězd a planet a starověkým vědcům Archimedovi a Ctesibiovi.

Galen, doktor gladiátorů
Tato epizoda se věnuje starověkému lékařství a řeckému lékaři Galenovi, který léčil mozkové a oční choroby.

Heron z Alexandrie
Tato epizoda popisuje mechanika Herona z Alexandrie, jenž vytvořil řadu automatických strojů.


Pravěké obří bouře - Hypercane (Prehistoric Megastorms - Hypercane)

30. dubna 2012 v 14:15 | paulito
Mohla se po dopadu asteroidu, o kterém se předpokládá, že vyhubil dinosaury, objevit obří bouře, megahurikán, tzv. hypercan, který by narušil ozonovou vrstvu a způsobil vyhynutí 75% živočichů na Zemi. Jedna z teorií tohoto vyhynutí, která operuje s obří bouří o rychlosti až 800 km/h. Může se tato bouře objevit opět a srovnat se zemí atlantické pobřeží USA?Kolaborovali s nacisty: Mohammed Amin Al-Husejni, Židé, kteří bojovali za Hitlera, Hitlerovi zabijáci (Nazi Collaborators)

14. března 2012 v 22:26 | paulito
Další díly seriálu o spolupracovnících Německa za války, tentokrát díly o Velkém muftím jeruzalémském a arabské spolupráci, o nasazení Židů v německé armádě a spolupráci pobaltských a ukrajinských pomocných oddílů.

JEWS WHO FOUGHT FOR HITLER
Čelíce diskriminaci nebo smrti, mnoho Němců, kteří byli dle rasových zákonů považováni za židy to drželo v tajnosti, spolupracovali s nacisty a riskovali své životy pro Adolfa Hitlera.

HITLER'S KILLER POLICE
Když nacisté obsadili Ukrajinu a Lotyšsko, byli vítání jako osvoboditelé od sovětské nadvlády a tyto země poskytly mnoho dobrovolníků do milic, které páchaly krutosti.


GOD OR EVIL
Mohammad Amin al-Husayni, Grand Mufti of Jerusalem, se setkal s Hitlerem a diskutovali spolu, jak může Německo osvobodit Palestinu z britské nadvlády.Velké bitvy historie: Sevastopol 1942 (Battlefield: Battle for the Crimea)

4. března 2012 v 20:00 | paulito
Díl seriálu o významných bitvách, mapující boje německé a rumunské armády proti Rudé armádě na Krymu, dobývání Sevastopolu v roce 1942 a poté zpětné obsazení Krymu Rudou amrádou na jaře roku 1944.Bitvy starověku: Alexander, Ramses, Marathon (Battles BC)

4. března 2012 v 8:52 | paulito
Další tři díly, přibližující významné bitvy starověku:

Alexander: Válečný bůh
Tato epizoda ukazuje indické tažení Alexandra Velikého a detailně popisuje bitvu u Hydaspu.Ramses: Strašlivé válečné vozy
Tento díl ukazuje střetnutí mezi egyptským faraonem Ramsesem II. a chetitským vládcem Muwatalli II. v bitvě u Kadeše.Marathon: Soudný den
Tento díl představuje bitvu u Marathonu, kde Athéňané a Platajci porazili invazní perské vojsko krále Dareia I.

Kolaborovali s nacisty: Dinko Šakič, Finsko, Anton Mussert, Ioannis Rallis (Nazi Collaborators)

3. března 2012 v 11:23 | paulito
Další díly seriálu stanic WMR a IMG, které se věnují tentokráte kolaboraci v Chorvatsku, Finsku, Holandsku a Řecku.

Dinko Šakič
Chorvatské fašistické hnutí Ustaša převzalo moc po porážce Jugoslávie Itálií a Německem jako vláda loutkové nezávislého Chorvatska a Dinko Šakič byl velitelem koncentračního tábora Jasenovac, kde vraždili Srby a Židy.

Finsko
Poté, co se Finsko ubránilo samo v Zimní válce SSSR a nedostalo podporu z Británie a Francie, se finští vůdci rozhodli stát spojencem Německa v jeho tažení proti bolševismu.
Anton Mussert
Anton Adriaan Mussert byl vůdcem holandské fašistické strany VNB a byl využíván německým komisařem pro Holandsko pro podporu německých zájmů v Holandsku.
Ioannis Rallis
Předseda proněmecké loutkové řecké vlády, který podporoval Němece, zatímco většina jeho země proti nim povstala.
Kolaborovali s nacisty: Leon Degrelle (Nazi Collaborators: The Belgian Collaborator)

1. března 2012 v 6:09 | paulito
Dokument ukazuje příběh Leona Degrelle, vůdce valonské strany Rex, jehož strana byla před válkou oficiální vládou potlačována a po obsazení Belgie Německem se degrelle se skupinou věrných přihlásil do Legoe bojující na východní frontě, poté nastoupil do Waffen SS a stal se ftontovým hrdinou, který obdržel nejvyšší německá vyznamenání. Válku přežil a dožil ve Španělsku.Bitvy starověku: Hannibal, David, Joshua, Caesar, Mojžíš (Battles BC)

1. března 2012 v 6:03 | paulito
Prvních pět dílů seriálu BBC z roku 2009 o starověkých bitvách přináší následující vůdce:

Hannibal: Ničitel
Tento díl mapuje kariéru punského vůdce Hannibala. Pokusil se zničit Řím a získal tři velká vítězství v bitvách u Trebie, Trasimenského jezera a Cannae. Posladní bitvu se Scipiem Africanem u Zamy ale prohrál.

David: Zabiják obrů
Tato epizoda ukazuje růsti krále Davida z bezvýznamnosti k velikosti. Díl neukazuje jen zabití Goliáše, ale také Davidovu neúprosnou cestu k moci.

Joshua: Vražedný epos
Tato epizoda přibližuje příběh Joshuy, který vedl Izraelity zpět do Země zaslíbené. Popisuje jeho vítězství a následující masakry u Ai a Jericha. Snaží se vysvětlit zničení zdí Jericha.

Caesar: Superobléhání
Tato epizoda popisuje bitvu u Alesie, známé dvojité opevnění, vybudované Juliem Caesarem, díky kterému uzavřel Vercingetorixovy síly a chránil se zároveň před galskými posilami.

Mojžíš: Pochod smrti
Tato epizoda sleduje Mojžíše, vedoucí Izraelity z Egypta. Popisuje je nikoliv jako otroky, ale válečníky, chránící egyptské hranice.


Kolaborovali s nacisty: Pierre Laval (Nazi Collaborators)

17. února 2012 v 18:29 | paulito
Pierre Etienne Laval (28. června 1883, Châteldon - 15. října 1945, Fresnes) byl francouzský politik. Byl čtyřikrát prezidentem Rady ministrů - premiérem v dobách Třetí republiky. Po německé invazi v roce 1940 se stal členem vlád Vichystické Francie a také premiérem. Po osvobození Francie v roce 1945 byl zatčen, odsouzen k trestu smrti za vlastizradu a popraven zastřelením.


Ztracené světy: Ztracené město Aphrodite (Lost Worlds: The Lost City Of Aphrodite)

12. února 2012 v 18:16 | paulito
Dokument ukazující město antické Aphrodisias v dnešním Turecku a jeho rozkvět díky propuštěnci Julia Caesara, kterým byl Gaius Julius Zoilos a kzerý díky podpoře Octaviana Augusta v jeho boji s Markem Antoniem získal prostředky na nádherné stavby (divadlo a agora). Město zaniklo po několika zamětřeseních a díky politickým změnám a úpadku vlády Říma v této části světa.Ztracené světy: Ježíšův Jeruzalém (Lost Worlds: Jesus Jerusalem)

12. února 2012 v 12:44 | paulito
Dokument NG zachycující Jeruzalém v době Ježíše a všechna známá místa, která provázejí poslední dny jeho života. Tvůrcem Jerusaléma a jeho nejvězší ozdoby, chrámu, byl později křesťanskou propagandou démonizovaný král Herodes Veliký. Chrám byl v té době největší stavbou celého světa.
Ztracené světy: Město Armageddon (Lost Worlds: City Of Armageddon)

5. února 2012 v 20:25 | paulito
Proč se v bibli uvádí místo známé jako Megiddo (Armageddon) jako dějiště poslední bitvy dobra a zla? Zřejmě proto, že se toto místo stalo dějištěm několika velkých porážek židovského národa, ať už Egypťany nebo Římany a ti, kdo sepisovali bibli, byli křesťanští Židé a i pro ně znamenalo toto místo předobraz tragédií a zla.Ztracené světy: Skotsko v době Statečného srdce (Lost Worlds: Bravehearts Scotland)

4. února 2012 v 12:23 | paulito
Dokument o konci 13. století, kdy Skotsko zahájilo svůj boj za nezávislost pod vedením Williama Wallace a ten, ač nakonec zrazen a popraven, se stal největším hrdinou své země. Na rozdíl od známého a vynikajícího filmu s Melem Gibsonem v hlavní roli, nevyrůstal Wallace v chudobě a Skotsko té doby nebyla jen země chudých horalů, ale i pevných a mohutných hradů a bohaté a vzdělané církve, což byl i jeden z důvodů anglické invaze, protože král Edvard tak chtěl financovat svoji válku ve Francii.
Odkrytý Egypt: Ztracená hrobka Alexandra Velikého (Egypt Unwrapped: Alexanders The Greats Lost Tomb)

4. února 2012 v 9:39 | paulito
Jedno z tajemství soudobé archeologie, kde spočívá tělo velkého vojevůdce Alexandra Velikého? Jeho hrobka je zřejmě pod soudobou Alexandrií, městem, které založil a které si jako sídelní zvolil jeho generál Ptolemaios. Ale kde se nyní nachází jeho tělo už není vůbec jisté, zřejmě bylo převezeno v období temna po pádu římské říše do jedné z oáz v saharské poušti a čeká zde na svého Indiana Jonese a do té doby aspoň může být tématem různých dobrodružných románů.Odkrytý Egypt: Skutečný příběh faraona Ramese (Egypt Unwrapped: The Real Ramses)

29. ledna 2012 v 13:12 | paulito
V dalším díle dokumentu National Geographic pátrajía rcheologové po tom, kdo byl ve skutečnosti farain Ramesse II. Veliký. Bylm otcem 100 dětí a prohlásil se za boha. Vytvořol masivní chrím se čtyřmi obřími sochami sebe samého. Ramesse II. vládl starověkému Egyptu dlouhých 66 let. Satelity NASA potvrdily existenci opěrných bodů na Sinajském poloostrově, které bránily Egypt proti Chetitům, s nimiž nakonec Rammese uzavřel strategický mír.

Odkrytý Egypt: Král Štír (Egypt Unwrapped: The Scorpion King)

28. ledna 2012 v 21:24 | paulito
2008

Dokument National Geographic, věnující se předdynastickému Egyptu, objasňující vznik písma a ukazující bájného krále Štíra, jako osobu vzešlou ze vzájemných bojů egyptských měst Hierakopolis, Naqada a Abydos a prvního skutečného vládce v této starověké říši.
Svět nebezpečných zvířat (World's Deadliest Animals)

28. ledna 2012 v 15:53 | paulito
2006

Na všech kontinentech žijí zvířata, která jsou pro člověka smrtelně nebezpečná. Britská série dokumentů (2006). Seriál, věnující se zvířatlm, nebezpečných člověku, v Africe, Indie, Severní Americe a Austrálii, můžeme zde vidět přehlídků žraloků, hadů, šelem, pavouků, štírů, krokodýlů, prostě všechny noční můry ze světa zvířat.Kolaborovali s nacisty: Vidkun Quisling (Nazi Collaborators)

21. ledna 2012 v 15:34 | paulito
První díl britského seriálu se věnuje norskému představiteli spolupráce s nacisty Vidkunu Quislingovi, jehož jméno se stalo pro západní Evropu synonymem zrádce a po válce byl popraven.


300 Sparťanů (The Last Stand Of 300)

19. ledna 2012 v 19:41 | paulito
2007

Na vrcholu řecko-perských válek vedl král Persie Xerxes největší armádu, jaká kdy byla sestavena po dobu dobývání Řecka. Leonidas - spartský král, spolu se třemi stovkami bojovníků a několika tisíci Řeků čekal na jeho vojska, která čítala přes 300 tisíc mužů, v úžině u Thermopyl. Sparťané a jejich spojenci čekali na svého nepřítele v úzkém průsmyku sedm dní a nocí. Těžce vyzbrojená perská armáda nebyla schopna na tak malém prostoru vůbec manévrovat. Sparťané a jejich spojenci bojovali, dokud nebyl poslední nepřítel mrtvý. Hrdinství těch, kteří bojovali a nakonec zemřeli, pomohlo určit směr západní civilizace a dalo řeckým městským státům čas sestavit armádu schopnou vzdorovat Peršanům. Jejich taktika je dodnes vyučována na vojenských akademiích po celém světě. Je uváděna jako dokonalý příklad správně zvolené strategie, která zabezpečila vítězství nad nesrovnatelně silnějším protivníkem.
Velmi dobře zpracovaný dokument o hrdinském boji 300 spartských válečníků a nejen jich.Řeky světa (Fleuves De Monde)

7. ledna 2012 v 12:07 | paulito
Šestidílný francouzský dokument, přibližující šest velkých řek celého světa a život na jejích březích. Můžeme se podívat na život u řek Okawango, Urubamba, Colorado, Nil, Orinoco a Mekong.Neuvěřitelné skutečnosti

27. prosince 2011 v 22:01 | paulito
Kniha a také televizní dvouhodinový dokument českého záhadologa Arnošta Vašíčka pojednává o řadě různých záhad dnešního světa..
Po úspěšném televizním a knižním seriálu Planeta záhad očichá Arnošt Vašíček s novou vzrušující sbírkou záhadných případů z celého světa, které si právem zaslouží přívlastek "nejtajemnější z tajemných". Unikátní informace o podobně šokujících objevech A. Vašíček dokládá nejnovějšími vědeckými poznatky a množstvím průkazného dokumentárního materiálu ze svých badatelských cest. Z obsahu: Hadí bytosti; Záhada kamenných hlav; Trpasličí humanoidi; Vodní lidé; Přízraky z džungle; Na lovu příšer. "Stojíme na prahu zapovězené komnaty, v níž jsou ukryty truhlice plné děsivých tajemství. Tušíme, že naší planetou zmítaly děje, jejichž podstata nám uniká v mlhavém oparu nejasnosti."


Cesty kolem světa 07: Národní parky USA 2

18. prosince 2011 v 20:46 | paulito
2005

Další díl cestopisného seriálu, věnovaný tentokrát nádherné přírodě v amerických národních parcích a historii jejich vzniku. Můžete se podívat do následujícíc národních parků:
Yellowstone
Death Valley
Kings Canyon, Sequoia, Mono Lake, Bodie
Olympic
Glacier
Lassen, Humboldt Redwood
Zion
Messa Verde
Grand Teton
Letecké katastrofy: Kruté nebe (Air Disaster: Cruel Skies)

11. prosince 2011 v 20:39 | paulito
Blesky a kroupy mohou poškodit letadlo a v extrémním případě mohou i vysadit motory. Budeme zkoumat několik tragických nehod, které vedly ke změnám v celém systému meteorologické služby. Série kanadských dokumentárních rekonstrukcí. Správné vybavení a správné informace mohou být rozhodující hranicí mezi životem a smrtí. Bouřky představují pro leteckou dopravu velké nebezpečí. Pásma oblačnosti jsou rozsáhlá a většinou příliš vysoká, takže se nedají přeletět vrchem. A počasí v mracích je záludné. Žádný pilot nechce vletět do bouřky. Blesky a kroupy mohou poškodit letadlo a v extrémním případě může množství a charakter srážek způsobit vysazení motorů. Jedna z ilustračních katastrof tohoto dílu se odehrála 4. dubna 1977. Letoun Southern Airways, let 242 mířil do Atlanty. V tomto regionu na jihovýchodě Spojených států bývá většinou vysoká vlhkost a vysoká teplota. To jsou ideální předpoklady pro vznik bouřek. Když vzlétali, i cestující byli docela překvapeni. Ještě v blízkosti letiště dostali piloti od dispečera zprávu, varující před nepříznivým počasím. Hrozily velmi silné srážky. V roce 1977 piloti mnohem více spoléhali na sebe, než na informace z pozemního střediska. V tomto případě měli palubní meteorologický radar. Piloti používali radar, aby se vyhnuli oblastem se špatným počasím. Snažili se vyhýbat světlým plochám, které znamenaly srážky. Na základě této informace a na základě toho, co měli za sebou, došli k závěru, že nejlepší je mezi mraky proletět. Ve skutečnosti ale piloti Southern Airways zamířili přímo mezi mraky a vlétli do řady bouřkových jader. Do letounu bušily obrovské kroupy. Velké kroupy jim rozbily čelní skla a navíc vysadily oba motory. Silné krupobití zablokovalo protipumpážní dvířka motorů DC-9. Série pumpáží pak vedla ke zničení motorů. To vše vedlo ke tragické letecké katastrofě - a v důsledku vyvolalo velké změny v celém systému meteorologické služby. Letoun se pokusil přistát bez motorů na silnici, ale vlétl až do blízkého městečka, kde zabil několik obyvatel. Na palubě letounu zahynulo 72 lidí, přežilo 22. Sledujte díl věnovaný letecké meteorologické službě.Jack Rozparovač: První sériový vrah (Jack The Ripper: The First Serial Killer)

11. prosince 2011 v 20:34 | paulito
2006

S pomocí moderní kriminologie a psychologie vedoucí oddělení pro prevenci vražd Scotland Yardu vytváří portrét nejznámějšího vraha, Jacka Rozparovače, a nahlíží do jeho duše. Jack Rozparovač byl prvním moderním sériovým vrahem. Jeho hrůzovláda dodnes zůstává jednou z největších historických záhad, která postrádá motiv, v brutalitě je nepřekonatelná a do dnešního dne se ji nepodařilo objasnit. Laura Richardsová z ředitelství násilných zločinů Scotland Yardu nyní případ znovu otvírá. S pomocí moderní kriminologie a psychologické analýzy ve spolupráci s týmem expertů využívá techniky jednadvacátého století, aby vrahovi z 19. století porozuměla a rozehnala řadu mýtů, které ho obestírají. Výsledky zcela mění naše dosavadní vnímání Jacka Rozparovače a přinášejí podrobnou psychologickou studii o tom, jaký to byl člověk, kde žil a dokonce, jak možná vypadal.


Nejkrásnější místa světa - Brazílie

6. prosince 2011 v 22:00 | paulito
Největší země Jižní Ameriky s obrovským nerostným bohatstvím. Nejmohutnější řeka světa Amazonka, tropické děštné pralesy s neuvěřitelně rozmanitou flórou i faunou. Různorodé etnické složení obyvatelska milujícího sambu, karnevaly i fotbal. Nádherné pláže i překrásná města. Rio de Janeiro - Sao Paulo - Santos - Salvador de Bahia - brazilský karneval - Fortalesa - Sao Luis- Manaus v Amazónii - Brasilia - Cuiaba - Mato Grosso - Pantanal - Foz de Iguacú - atd. KAPITOLY: 1. BRAZÍLIE, 2. RIO DE JANEIRO, 3. SALVADOR, 4. FORTALEZA, 5. SAO LUIS, 6. ALCANTARA, 7. AMAZONIE, 8. MANAUS, 9. BRASÍLIA, 10. CUIABA, 11. PANTANAL, 12. SAO PAULO
 
 

Reklama