Viděl jsem, četl jsem, přeložil jsem.......

Březen 2016

Lik: Mass Funeral Evocation

31. března 2016 v 20:06 | paulito |  Hudba
80%
2015

První LP švédské death metalové kapely ze Stockholmu, hrající od roku 2014. Hraje ve složení Christofer Barkensjö (bicí, zpěv), Niklas Sandin (kytara) a Tomas Åkvik (zpěv, kytara).
Legions Of Raum: Fruition

31. března 2016 v 20:01 | paulito |  Hudba
80%
2016

Druhé LP americké death/thrash metalové kapely z Chicaga, hrající od roku 2009. Hraje ve složení Michael McKinney (baskytara), Aseem Pandey (bicí), Shaun Doran (kytara), Anthony Miceli (kytara) a Martin Kisel (zpěv).
Legenda Aurea: Aeon

31. března 2016 v 19:56 | paulito |  Hudba
70%
2016

Třetí LP švýcarské symfonické power metalové kapely z Aarau, hrající od roku 2005. Hraje ve složení Michael Herkenrath (baskytara), Odilo von Ins (kytara), Renato Trinkler (klávesy), Philipp Eichenberger (bicí) a Simone Christinat (zpěv).
Lefutray: Oath

31. března 2016 v 19:53 | paulito |  Hudba
80%
2015

Nejnovější LP chilské groove/thrash metalové kapely ze santiaga, hrající od roku 2005. Hraje ve složení Yonattan Muñoz (bicí), Cristian Olivares (kytara), Juan Vejar (zpěv) a Julio Yañez (baskytara).
Amon Amarth: Jomsviking

31. března 2016 v 19:48 | paulito |  Hudba
80%
2016
Ramchat: Atrana

31. března 2016 v 19:45 | paulito |  Hudba
90%
2016

První LP slovesnké pagan/black metalové kapely z Martina, hrající od roku 2013. Hraje ve složení Richard Pokorný (baskytara), Pavel "Hirax" Baričák (kytara, zpěv), Mišo "Golbiško" Goldberger (bicí), Viťo Kotrík (kytara), Tomáš "Lečo" Jakubec (zpěv) a Martin "Walki" Valkár (zpěv).
Nordjevel: Nordjevel

31. března 2016 v 19:40 | paulito |  Hudba
100%
2016

První LP norské black metalové kapely z Ostfoldu, hrající od roku 2015. Hraje ve složení Nord (kytara), DezeptiCunt (baskytara), F. Widigs (bicí) a Doedsadmiral (zpěv).
Non Divine Sun: Non Divine Sun

31. března 2016 v 19:36 | paulito |  Hudba
80%
2016

První LP švédské melodické death metalové kapely z Mory. Hraje ve složení Robin Magnusson (baskytara), Leo Collett (bicí), Ardian Slemani (kytara), Mats Andersson (kytara) a Erik Olans (zpěv).Nomad: Tetramorph

31. března 2016 v 19:32 | paulito |  Hudba
90%
2015

Nejnovější EP polské death metalové akpely z Opoczna, hrající od roku 1994. Hraje ve složení Nameless Immenus (kytara), Patrick "Seth" Bilmorgh (kytara), Bleyzabel Balberith (zpěv), Groszek (bicí) a Piotr Ślęzak (baskytara).
Boje o Bialystok 24.7. – 26.7.1944 (3)

29. března 2016 v 19:10 | paulito |  Historie
Ve 13:30, shodně s novými rozkazy, 4. Schweres Kavallerie Bataillon Rittmeistera von Plettenberga zahájil útok od Folwarku Jozefovo na Lubniki a dále na Protasy a Kuriany. 4. Panzeraufklärungs Abteilung, stojící v obraně jižně od Zwierek, udeřil palbou. Jezdecký prapor se do 17:00 probil západně od Protas. Útok byl zpožďován útoky sovětského letectva z 230. útočné letecké divize. Les východně od Halických byl vyčištěn od Rusů. Dále se prapor probil přes silnou sovětskou obranu a došel čelními oddíly k Protasům. V Protasích a lesích na východ od nich zaujala obranu sovětská pěchota, podporovaná děly a kaťušemi. Na rozkaz velitele 4. Kavallerie Brigade, Obersta Holsta, mířil další směr útoku na sever od Kurian s cílem uzavřít průlom. Prapor měl ale proti sobě silné sovětské oddíly a teprve večer obsadil Folwark Bialostoczek, kde zničil šest tanků a tři samohybná děla. Oddíly II./55. Grenadier Regiment, nacházející se na východním kraji lesa, severozápadně od Lubnik, vyrazily dopředu. Podél levého křídla 4. Kavallerie Brigade se nacházel 4. Panzeraufklärungs Abteilung na západním konci Lubnik. Ve 21:30 přikázalo velení 4. Kavallerie Brigade 4. Schweres Kavallerie Bataillonu ustoupit do oblasti jižně od Solnik. Prapor měl těžké ztráty na mužstvu a výzbroji. Raněný byl velitel eskadry obrněných transportérů Leutnant Schulz. Těžké ztráty měly i 4. Panzeraufklärungs Abteilung a II./55. Grenadier Regiment. Zbývající oddíly 4. Kavallerie Brigade vydržely všechny útoky. Ale průlom pozic 49. Grenadier Regiment přineslo ohrožení pozic a stažení I./509. Grenadier Regiment a II./41. Kavalleire Regiment na jihozápad od Lubnik a Zabludowa. Ještě v 11:15 operační důstojník (Ia) Armee Gruppe Mitte, Oberst van der Groeben, ujišťoval Obersta Lassena ze štábu 2. Armee, že do večera budou posíleni Kampfgruppe 19. Panzer Division. Ale již ve 13:00 byla jasné, že skupina dorazí teprve následující den. Využívaje nasazení německých záloh proti 129. střelecké divizi, 120. gardová střelecká divize a 169. střelecká divize, podporované tanky, zahájily rozhodující útok na Bialystok. Jako první vyrazily tanky TO-34 nadporučíka Uvarova a poručíka Vedernikova. Vedernikovův tank byl čelně zasažen a zůstal stát v plamenech. V 13:30 tanky nadporučíka Uvarova a poručíků Sumina, V.A. Novikova a V.P. Novikova vjely do města z jihozápadu u Dojlid. Za nimi šly oddíly 336. gardového střeleckého pluku podplukovníka Běljajeva a 556. střeleckého pluku podplukovníka Kočuka, podporovány 1091. plukem samohybných děl. Rozpoutaly se tvrdé pouliční boje. Němci ovládali kótu 152,6, která dominovala okolí a udrželi ji až do 20:00, kdy začaly jejich oddíly ustupovat z města. V 15:30 samohybná děla z 1091. pluku s výsadkem střelců z 336. gardového střeleckého pluku obsadila centrum města a dobyla nádraží, kde se udržely dalších deset hodin, do příchodu hlavních sil divize. Poté, co byla jižní část města zabezpečena 169. střeleckou divizí, prošly do města i zbývající jednotky 120. gardové střelecké divize, včetně jejího velitele plukovníka Tělkova. Bránící se II./49. Jäger Regiment utrpěl těžké ztráty. Raněný byl velitel praporu Hauptmann Klammt a dlaší důstojníci. Rovněž 259. StuG Brigade utrpěla těžké ztráty, ranění byli Leutnant Frank a Leutnant von Schouppe. Brigáda ztratila v bojích šest děl. Ale oddíly divize zničily 41 sovětských tanků a samohybných děl. Útočící Rusové obklíčili v Bialystoku II./83. Jäger Regiment. Situace praporu byla krajně kritická, protože se musel bránit útokům ze tří stran. Díky velení a odvaze velitele, Hauptmanna Hamburga, podařilo se Němcům všechny útoky odrážet. Aby odlehčily 120. a 169. divizi, vedoucí tvrdé boje ve městě, podnikly 348., 283. a 269. divize v 17:30 nové útoky. Postup 348. střelecké divize podporovaly 367. střelecká divize a 12. tanková divize, postup 283. a 269. střelecké divize podporoval 83. střelecký pluk. Letectvo sovětské 4. letecké armády vykonalo 26.7. 647 vzletů. Jen bombardéry Po-2 z 325. divize nočních bombardérů provedly v noci z 26.7. 96 vzletů. Velmi těžké ztráty způsobilo sovětské letectvo 49. Jäger Regimentu. Během tří dnů náletů ztratila jedna z jeho rot 30 mužů, 10 padlých a 20 raněných. Večer a v noci vedly jednotky LV. Armee Korps úporné boje se sovětskou 3. armádou, zvláště v Bialystoku. Němci již neměli zálohy a město bylo pro ně prakticky ztraceno. Očekávaná podpora Kampfgruppe 19. Panzer Division nedorazila. V této situaci, začalo ve 22:00, podle rozkazu velitele sboru generála Herrleina, levé křídlo 28. Jäger Division opouštět město a ustupovat na západ. Pravé křídlo zahájilo ústup o dvě hodiny později. Stažení oddílů na linii Bacieczki-Starosielce-Klepacze-Horodniany-Hryniewicze-Lewické proběhlo bez větších problémů, kromě toho, že byly někdy kolony ostřelovány sovětskými tanky, kterým se podařil průlom do týla. Roty obklíčeného II./83. Jäger Regiment provedly manévr tak zručně, že si toho Rusové ani nevšimli. Na severním okraji města musely některé oddíly projít mezi sovětskými jednotkami, aby nemusely bojovat se značně silnějším nepřítelem. Také pravé křídlo Gruppe Bodenhausen muselo ustoupit.


Poddůstojník, vyzbrojený MP44, u Bialystoku.

V noci, během ústupu 5. Panzergrenadier Regimentu Oberstleutnanta von Puttkamera kolem železnice Bialystok-Grodno, došlo k velké chybě. Sousední a podřízený 974. Grenadier Regiment postavil za liniemi II./5. Panzergrenadier Regiment dvě čety protitankových děl. Ty nikdo o manévru neinformoval a byly v noci zaskočeny jednotkami 348. střelecké divize a ztratily všechna svá děla. Polní soud však velení pluku očistil. Ještě ten večer přivezl kurýr ze štábu sboru veliteli 28. divize, generálu von Ziehlbergovi, rozkaz k zatčení náčelníka štábu Majora Kuhna a odeslání ho s eskortou ke sboru. Zatčení mělo souvislost s atentátem na Hitlera 20.7.1944. Generál nechal Majora Kuhna odjet na nové staniště velení, aby mu umožnil spáchat sebevraždu, ten však přeběhl k Rusům, o čemž krátce poté informovalo jejich rádio. Dříve pracoval v operačním oddělení OKH a byl zasvěcen do Hitlerových plánů. Generál von Ziehlberg byl za nevykonání rozkazu v září zatčen (již jako velitel XXVII. Armee Korps) a popraven 22.2.1945. Do rána 27.7. byl Bialystok zcela vyčištěn od německých vojsk. Z města však příliš mnoho nezůstalo. Tři velké sovětské nálety z 19., 23. a 26.7. a čtyři dny trvající ostřelování děly ho strašně zpustošily. Infrastruktura města byla zničena ze 75-80%.

Necronomicon: Necronomicon, Pathfinder...Between Heaven And Hell

29. března 2016 v 18:57 | paulito
80%
Necronomicon
198680%
Pathfinder...Between Heaven And Hell
2015Jim Butcher: Harry Dresden - Masky smrti

29. března 2016 v 7:26 | paulito |  Knihy
Harry Dresden, jediný praktikující profesionální čaroděj v Chicagu, by mohl být rád, že živnost konečně šlape bez větších problémů. Jenže najednou se začínají vršit události, s nimiž rozhodně nepočítal: Lord Rudého dvora upírů vyzývá Harryho na souboj, chce ho zabít, aby ukončil válku mezi upíry a čaroději… Profesionální zabiják si zkouší na Harrym svou mušku… Je ukradeno Turínské plátno… Chicagská policie nedokáže identifikovat jisté tělo… Navíc se vrací Harryho bývalá přítelkyně Susan, která stále těžce zápasí se svým polovičním upírstvím. A v jejím životě se zřejmě objevuje jiný muž… Někdy je prostě nejlepší vůbec nevylézat z postele.

Harry Dresden se prostě dobře čte, i když to není žádná složitá kniha :-D


28.3.2016: Soos, Františkovy Lázně, Cheb

28. března 2016 v 20:11 | paulito |  Ostatní
Velikonoční výlet nás zavedl do západní části naší republiky, dílnicí na Rozvadov a pak silnicí směrem na Cheb jsme napřed zamířili do přírodní rezervace Soos, která je opravdu jedinečná a byla otevřená první víkend v sezóně, přesto tam bylo lidí dost a počasí bylo nádherné. Bahno a plyny bublaly, sluníčko svítilo, co víc si přát. Stezka není dlouhá, tak ca 1 km, osazená řadou cedulí a je opravdu na co se dívat. Po dobrém obědě v nedaleké restauraci, plné německých důchodců, jsme zamířili do Františkových Lázní, kde jsme prošli park a kolonády a určitě se sem vrátíme na jaře, až rozkvetou rododendrony a budé možné si sednout s kávičkou na některé z laviček a také se podíváme do auto-muzea. Jinak lázeňské domy nádherné.. poslední zastávkou byl Cheb, kde jsme prošli kostel, náměstí, zašli na hrad, kde bylo krom nádvoří bohužel vše ještě zavřené a pak si ve Špalíčku zašli na nějakou dobrotu. A pak už jen přes Loket zpátky do Plzně a zítra zase do práce.Oberfernschreibmeister Herbert Berrer

28. března 2016 v 19:52 | paulito |  Historie
Ritterkreuz dostává Oberfernschreibmeister Herbert Berrer (řidič torpéda v Kleinkampfflottille 361). Vizeadmiral Hellmuth mu blahopřeje.

Herbert Berrer se narodil 2.2.1921 ve Stuttgart-Botnang a byl 1.10.1939 povolán do 13. Schiffs-Stamm-Abteilung v Saßnitz, kde sloužil od 4.4.1940 jako strážný. 1.8.1940 byl povýšen do pozice Fernschreib-Gefreiter, 1.8.1941 Fernschreib-Obergefreiter a 13.10.1941 Wachleiter. 1.12.1941 byl povýšen do hodnosti Fernschreib-Maat a 23.8.1942 převzal post vedoucího výcvikové skupiny. Od 20.8.1943 byl opět Wachleiter v 9. Torpedoboot-Flottille, kde byl 1.12.1943 povýšen do hodnosti Feinschreib-Obermaat. 2.12.1943 byl nasazen jako řidič pilotovaných torpéd u Kleinkampf-Flottille 361 a zde povýšen 1.5.1944 do hodnosti Oberfernschreibmeister. Krátce po spojenecké invazi poškodil Berrer v létě 1944 u pobřeží severní Francie několik lodí. Za to obdržel 5.8.1944 Ritterkreuz. 1.3.1945 se stal důstojnickým čekatelem ve výcvikovém kurzu ve Flensburg-Mürwik. Herbert Berrer vzemřel 9.2.1992 v Hamburku.

Wormed: Krighsu

28. března 2016 v 17:58 | paulito |  Hudba
90%
2016

Nejnovější LP španělské brutal technical death metalové kapely z Madridu, hrající od roku 1998. Hraje ve složení Guillemoth (baskytara), J. Oliver (kytara), Phlegeton (zpěv), Migueloud (zpěv) a G-Calero (bicí).
Inverloch: Distance-Collapsed

28. března 2016 v 17:54 | paulito |  Hudba
90%
2016

První LP australské doom/death metalové kapely z Melbourne, hrající od roku 2011. Hraje ve složení Paul Mazziotta (bicí), Matthew Skarajew (kytara), Mark Cullen (kytara), Ben James (zpěv) a Chris Jordon (baskytara).
Criminal: Fear Itself

28. března 2016 v 17:50 | paulito |  Hudba
80%
2016

Nejnovější LP chilské death/thrash metalové kapely, hrající od roku 1992. Hraje ve složení Anton Reisenegger (zpěv, kytara), Zac O'Neil (bicí), Dan Biggin (baskytara) a Sergio Klein (kytara).
Beseech: My Darkness, Darkness

28. března 2016 v 17:46 | paulito |  Hudba
60%
2016

Nejnovější LP švédské gothic metalové kapely z Borasu, hrající od roku 1992. Hraje ve složení Robert Vintervind (kytara), Klas Bohlin (zpěv), Manne Engström (kytara), Johan Örnborg (baskytara), Håkan Carlsson (bicí) a Angelina Sahlgren Söder (zpěv).

Amon Amarth: First Kill

28. března 2016 v 17:42 | paulito |  Hudba
80%
2016

Single švédských melodických death metalistů ze Stockholmu, hrajících od roku 1992. Hrají ve složení Ted Lundström (baskytara), Olavi Mikkonen (kytara), Johan Hegg (zpěv) a Johan Söderberg (kytara).
Divoký Egypt (Wild Egypt)

27. března 2016 v 19:49 | paulito |  Dokumenty
2015

V místech, kde téměř neprší, je k oživení přírody potřeba něco jiného než voda. Pro Egypt je zdrojem života poušť.