Viděl jsem, četl jsem, přeložil jsem.......

Leden 2015

Curtiss H.75A3

30. ledna 2015 v 19:02 | paulito |  Ostatní


Curtiss H.75A3, Lieutenant Marin la Meslee, Groupe de Chasse 1/5

Major Edmond Marin la Meslée


Sestřely: 16

Narodil se 5. února 1912 ve městě Valenciennes. Na přání rodiny nastoupil na právnickou školu, ale jeho skutečné povolání bylo jinde. Využití vládní výcvikový letecký program a létat se naučil v Moranově letecké škole. Pilotní licenci získal 11. srpna roku 1931. Ve věku 19 let jako dobrovolník na dobu dvou let vstoupil do francouzské vojenské letecké školy v Istres. Po dokončení výcviku byl přidělený k 2. stíhacímu pluku ve Štrasburku v hodnosti poručíka. Po vypršení kontraktu s francouzským vojenským letectvem, Edmond prodloužil smlouvu na další dva roky, ale musel se spokojit pouze s hodností seržanta. Nikdo nemohl prohlásit, že by ztratil motivaci! V říjnu 1937 mu byl povolený vstup francouzské vojenské letecké akademie a ještě jednou povýšen na poručíka. Po dokončení akademie byl přidělený k GC 1/5 (Groupe de Chasse čili stíhací skupině) kde si ho kapitán Accart vzal "pod svoje křídla" rozpoznal jeho potenciál jako budoucího stíhacího esa. Záznam jeho osobních úspěchů dosažených v obtížných podmínkách francouzské kampaně nepotřebuje žádné další komentáře. 11. června 1940, když byl jeho velitel zraněný v boji, tak jej Edmond nahradil ve velitelské funkci u 1. Escadrille. 25. červen 1940 znamenal "konečný čas" pro francouzské letecké síly. GC 1/5 byla evakuována do Saint-Denis-du-Sig a poté do Rabatu v Maroku v srpnu roku 1940. Skupina byla relativně ušetřena bojů díky leteckému příměří mezi Francouzi a starým britským spojencem až do 8. listopadu 1942. Edmond prošel skrz tuto bouři nezraněn. Jeho skupina odešla do Tafaraoui v září 1943 a začala přebírat americký materiál. První byly nějaké P-40 v prosinci 1942, pak nějaké P-39 v červnu 1943. Nakonec skupina obdržela P-47 v říjnu 1944. 9. ledna 1944 byl Edmond jmenovaný velitelem GC 1/5 Champagne, trpělivě očekával hodinu pomsty. Hodina přišla 30. září 1944 když byla jeho skupina převelená k Salon-de-Provence jako podpora pro francouzská a spojenecká vojska pronásledující Němce podél řeky Rýn. Výhradně stíhací lety nebyly dále na programu pro 1/5, měli určené bitevní lety a taktickou leteckou podporu. 29. prosince se skupina přemístila do Dôle. 4. února 1945 major Edmond Marin La Meslée odstartoval jako velitel tříčlenné letecké hlídky, s kapitánem Rouquettem velitelem dvou dalších letounů poskytujících horní kryt. Tři Thunderbolty pak napadly provizorní most blízko Neufbrisachu. Všechno šlo dobře, ale po útoku, Marin la Meslée spatřil kolonu nákladních aut a navzdory intenzivnímu flaku zaútočil na kolonu. Vrátil se aby si ověřil výsledky útoku a 40 mm střela zasáhla jeho letoun za pancéřovou deskou v pilotní kabině. Vážně poškozený Thunderbolt P-47 (řadového čísla 44-80384) se roztříštil a vybuchl při dopadu na zem u Rustenhartu, několik kilometrů od Neu-Brisachu. Seržant Uhry byl také zasažený palbou flaku a zabit, jeho letadlo se zřítilo blízko stroje svého velitele. Němci vytáhli tělo Marina La Meslée z vraku P-47 a našli střepinu z granátu v jeho hlavě. To vůbec neovlivnilo to, že by stejně nepřežil náraz letounu do země. Vzali jeho tělo na Rustenhartský hřbitov, ale neměli čas na to zorganizovat jeho pohřeb neboť Spojenci postoupili. Tento úkol byl zanechaný místnímu vesnickému knězi.

In Tenebriz: Autumn Constellation

30. ledna 2015 v 18:52 | paulito |  Hudba
70%
2015

Nejnovější LP ruského ambient black/doom metalového hudebníka Sergeje Prokofjeva, skládajícího od roku 2005.


Krabathor: Cool Mortification

30. ledna 2015 v 18:48 | paulito |  Hudba
80%
1993

Jedno z prvních LP české death metalové legendy, hrající s přestávkou od roku 1987. Hraje ve složení Petr Kryštof (zpěv, kytara), Bronislav Kovařík (baskytara) a Petr Hlaváč (bicí).
Kielce 1945 (1)

30. ledna 2015 v 18:40 | paulito |  Historie
Bitva o Kielce, vybojovaná 12.1. až 16.1.1945, byla první bitvou nadcházející sovětské zimní ofenzívy, která vstoupila do historie jako Viselsko-oderská operace. 1. ukrajinský front zahájil ofenzívu útokem z Baranowsko-sandoměřského předmostí a v těžkých bojích zničil německou 4. Panzer Armee. Ale nebyla to jednoduchá nebo jednostranná bitva. Střety byly velmi intenzivní a rozsáhlé.

Formování předmostí 1944
Baranowsko-sandoměřské předmsotí bylo zformováno v létě 1944, během postupu jendotek 1. ukrajinského frontu maršála Koněva k Visle. 13.7.1944 jednotky frontu zahájily ofenzívu, během které zničily, nebo zatlačily na západ jednotky německé Armee Gruppe Nord Ukraine. Koncem července rozdělil sovětský úder německé jednotky do dvou skupin. 1. Panzer Armee byla zatlačena ke Karpatům, zatímco 4. Panzer Armee za řeku Vislu. 28.7.1944 přikázal Koněv svým jednotkám připravit se k překročení této velké vodní překážky. Rozkazy sovětského maršála byly velmi smělé a jeho armády byly rozházené podél velké vzdálenosti mezi Lvovem a Sandoměří. Nicméně velitel 1. ukrajinského frontu očekával, že německé jednotky budou rozbité útokem z 20.7. Již den po obdržení rozkazu se 13. armáda generála Nikolaje Puchova a dvě vedoucí brigády 1. gardové tankové armády generála Katukova připravily k překročení Visly mezi Baranowem Sandoměřským a Tarnobrzegem. 30.7. obsadila 350. střelecká divize z 24. sboru 13. armády Baranow na pravém břehu řeky a řeku překročila. Koněv viděl vítězství a nasměroval do této oblasti 3. a 6. brigádu pontonových mostů. Výsledkem bylo, že 24. a 27. sbor 13. armády a divize z 1. gardové tankové armády překročily řeku na levý břeh 31.7. Den předtím postupovaly rychlé skupiny generálů Vasilije Gordova a Sokolova k Visle u Annopole, 40 km severně od předmostí. Tyto jednotky také obsadily předmostí, ale německý odpor zde byl tvrdý a brzy byli útočníci uzemněni. Nakonec do konce měsíce překročili Koněvovi vojáci Vislu severně a jižně od Sandoměře, ale město samo, stejně jako Tarnobrzeg na pravém břehu, zůstaly v německých rukou. Polské podzemní hnutí hrálo během těchto bojů významnou roli. Během překročení řeky u Baranowa byly sovětské síly kryty ze severu seskupením 2. legionářského pěšího pluku Armii Krajowe (kapitán Mandziara, "Siwy").


Přeprava samohybného děla ISU-152 na prámu přes Vislu, srpen 1944.

Prapor tankových granátníků při přesunu na frontu, Polsko, srpen 1944.

Zpočátku probíhala spolupráce hladce. Ale o dva týdny později, díky nebezpečí zatčení důstojníků AK a snahou pomoci jednotkám AK ve Varšavě, ustoupila polská jednotka na západ. Rolnické prapory (Bataliony Chlopskie) a Lidová armáda samozřejmě také spolupracovaly s Rudou armádou. Asistence odbojových skupin byla velmi důležitá, znaly terén, komplikovaly spojení a zásobování německých jednotek. Bojoví důstojníci 1. ukrajinského frontu souhlasili s touto spoluprací. Ale sovětský stroj teroru netoleroval žádné nezávislé politické nebo sociální hnutí, a když se fronta stabilizovala, NKVD zatkla důstojníky a odzbrojila jednotky. Mnoho lidí bylo zavražděno nebo uvězněno. To rychle vedlo k vystřízlivění polských obyvatel, kteří zpočátku vítali Sověty jako osvoboditele zpod nacistické okupace. Německé velení si bylo vědomo nebezpečí od sovětských sil, které překročily Vislu. Armáda byla reorganizována, jednotky byly kvapně soustředěny v klidných oblastech fronty a byly formovány záložní jednotky. Generál Herman Balck se stal novým velitelem 4. Panzer Armee, zatímco díru mezi oběma armádami zaplnila 17. Armee generála Friedricha Schulze. Balck dostal rozkaz zatlačit nepřítele zpět za řeku. Přicházely posily a nová výzbroj z továren. Začaly přicházet další jednotky, částečně od Armee Gruppe Süd Ukraine, včetně 3. a 23. Panzer Division. Aktivní byla Luftflotte 6. Získala místní vzdušnou převahu díky přítomnosti svých letišť a nedostatku sovětských letišť. Obě strany bojovaly s časem. Koněv se pokoušel rozšířit předmostí a přisunout své síly ze Lvova, zatímco Balck se pokoušel zničit nepřátelské síly na Visle, než dostanou posily a vyrovnají leteckou převahu. 3.8. Němci napadli předmostí u Baranowa, zaútočily jednotky XXXXII. Korps z Tarnobrzegu a 23. Panzer Division z Mielec. Měly odříznout sovětské síly na levém břehu Visly. Těžké boje trvaly tři dny, ale útok byl odražen. Jednotky 3. gardové tankové armády generála Rybalka, které v té době přijely z východu, sehrály rozhodující roli. Útok 9. mechanizovaného sboru na pravé německé křídlo u Mielec přinutil 23. Panzer Division k ústupu, díky čemuž vyhrál Koněv závod s časem. Sovětské síly rychle obsadily Tarnobrzeg a vyčistily pravý břeh Visly od Němců. Ve stejnou dobu bylo rozšířeno předmostí. Byly sem přesunuty značné protitankové síly a jednotky 5. gardové armády a 3. gardové tankové armády. Němci také soustředili své síly, ale jednotky se do bojů zapojovaly postupně, často bez přípravy. Dobrým příkladem byl debut tanků König Tiger na východní frontě, který se konal v této bitvě. 11.8. až 13.8. překvapila sovětská 6. gardová tanková brigáda skupinu německých tanků při odpočinku u Staszow-Ogledowa. Devět těchto nových německých vozidel bylo zničeno nebo ukořistěno. Po soustředění svých sil zaútočil Balck na předmostí opět 11.8., tentokrát ze západu. Těžké boje probíhaly u Stopnice. Němci nasadili III. Panzer Korps, ale nezískaly žádné větší území, i když se snažili prolomit pozice 5. gardové armády. Navzdory nepřátelským útokům 14.8. 1. gardová tanková armáda a 13. armáda obsadily Sandoměř. 17.8.1944 spolu s 22. sborem z 3. gardové armády z předmostí u Annopolu obklíčily XXXXII. Korps (342., 291., 72. a 88. Infanterie Division). 13. armáda obsadila Sandoměř následující den. Ve světle tohoto vývoje velitel 4. Panzer Armee zastavil další útoky u Stopnice a poslal své tanky na sever, aby vyprostil pěší divize z obklíčení. Německý manévr byl úspěšný a XXXXII. Korps unikl z obklíčení. Ale ve stejný den 5. gardová armáda, která byla do té doby v obraně, zahájila protiútok a znovu obsadila ztracené pozice. Němci také nasadili XXXXVIII. Panzer Korps, který přišel od 1. Panzer Armee do bojů uprostřed srpna. Ale navzdory zapojení tří sborů bylo brzy jasné, že Balck není schopen eliminovat sovětské předmostí, tvořené pěti ruskými armádami a jediné, co může dělat, je blokovat jejich další postup (čtvrtý, LVI. Panzer Korps, složený jen z pěších formací, bránil linii Visly severně od míst hlavních bojů). Koncem srpna německé síly, které zahrnovaly oslabené 3., 16., 17. a 23. Panzer Division a 20. Panzergrenadier Division, významně zmenšily velikost předmostí obsazením Stopnice a Chmielniku. Může být překvapivé, že toho pět tankových divizí nebylo schopno (včetně 24. Panzer Division ze 17. Armee). Ale Němci je nasazovali do bojů postupně, často stažené z bojů v Karpatech. Jednotky obou stran byly do konce srpna těžkými boji vyčerpané. To mělo za výsledek snížení bojové aktivity. 29.8.1944 zaujaly jednotky 1. ukrajinského frontu obranné pozice. Držely předmostí 75 km široké a 50 km hluboké. Výsledkem byla nespokojenost obou stran. Koněv dosáhl předmostí na Visle, ale jeho cílem bylo obsadit v červenci Krakow a Slezsko, takže nebyl spokojen s výsledkem letní ofenzívy. Navíc rozšíření aktivit jeho frontu znamenalo vytvoření 4. ukrajinského frontu, který mu nějaké jednotky odčerpal. Maršál se mohl již během boje o Lvov přesvědčit o pozicích velitelů v Rudé armádě. V této bitvě plánoval Koněv vrhnout 3. gardovou tankovou armádu na západ dříve, ale Žukov, který koordinoval fronty, mu přikázal zapojit jí do bojů o město, evidentně pod tlakem Chruščova. Výsledkem bylo, že poté musela 3. gardová tanková armáda spěchat k Baranowu, aby vyprostila 13. armádu, kdyby tam byla dle původního plánu dříve, mohla zabránit německému protiútoku. Němci se zase obávali, že předmostí se stane základnou pro novou velkou ofenzívu, ale útok byl ukončen. Generál Guderian rozhodnul, že Balckův postup zabránil katastrofě, zatímco von Mellenthin dokonce shledával sovětské předmostí na levém břehu Visly jako relativně malé. Ačkoliv byl optimismus německých důstojníků zcela neopodstatněný, když vezmeme v úvahu porážky, které německá armáda utrpěla ve Francii, Bělorusku a Rumunsku, Armee Gruppe Nord Ukraine měla poměrně malé ztráty. Navzdory tomu byly Koněvovy síly opět blíže hranicím předválečné Německé říše a nová ofenzíva byla jen otázkou času. Dalším velkým městem na cestě na západ byly Kielce.

Německé středověké armády 1300-1500

30. ledna 2015 v 18:28 | paulito |  Historie
Tažení

Baesweiler 20.8.1371
Stálé třenice mezi šlechtici a městy vedly některé prince ke spojenectví s městy proti obvyklému nepříteli. V létě 1371 vévoda Václav Brabantský uzavřel spojenectví s Kölnem proti hraběti Vilémovi z Jülichu. Řada rytířů z Kölnu nastoupila pod vlajkou Brabantu. V červenci byla řada pěšáků, včetně lučištníků, poslána proti Gottfriedovi von Heinsberg, Vilémovu švagrovi. Václav soustředil 8.000 mužů do poloviny srpna, včetně řady veteránů z Brabantu, Limburgu a Lucemburska. Namur a biskup z Lutychu také vyslali kontingenty. Své muže soustředil Václav u Maastrichtu 20.8. a poté je vedl přes Falkenburg do hrabství Jülich. Zastavil u Baesweileru severně od Cách a začal vypalovat okolní vesnice, aby poškodil svého nepřítele. Brzy dostal zprávy, že nepřítel dorazil. Rozdělil svoji armádu na dvě divize, jednu s 6.000 muži pod svým velením a velením hraběte St. Paul a dalších 2.000 mužů pod Robertem z Namuru. Vilém sám brzy dorazil také, podporován Edvardem von Geldern, Vilémem von Berg, dvěma hrabaty z Nassau, hrabětem z Katzenellenbogenu a mnoha dalšími, včetně vojáky z Vestfálska. Následující bitva začala lépe pro Václava a Brabantským se zdálo, že získali výhodu. Ale během svého postupu si vévoda dostatečně nehlídal své křídlo a stále nebezpečné jednotky Edvarda von Geldern proti němu zaútočily. Když viděl způsobený zmatek, hrabě Vilém zastavil své prchající jednotky a vrhnul je znovu do boje a pozice Brabantských prolomil. Václav držel své postavení s 300 rytíři, ale nakonec byl zajat. Edvard byl v boji zabit, když odklonil hledí své přilbice, aby se napil.

Döffingen 23.8.1388
Ohroženi sílící Rýnskou ligou měst, chtěla řada šlechticů založit vlastní ligu. Byli mezi nimi hrabě Würtemberský, purkrabí z Norinberka, markrabě Bádenský a hrabě palatin Rýnský. Po jejich boku byla také nižší šlechta a pozváni byli i francouzští a jiní cizí šlechtici. Rýnská liga jim vyhlásila nepřátelství od ledna. Vypalovala pole a vesnice nepřátelské šlechty, zejména zboží Eberharda, hraběte Württemberského. Zle bylo také poničeno Švábsko. Armáda Ligy se skládala ze 700 až 800 jezdců (gleven) a 1.100 až 2.000 pěšáků, sebraných z 39 měst, jako byla Norninberk, Augsburg, Regensburg a Ulm. V srpnu postupovala armáda Ligy přes Döffingen ve Württembersku a vesničané spěchali se svým majetkem za pevné zdi kostelů, stavěných u měst. Invazní armáda chvíli na kostel útočila, ale útok byl přerušen zprávami a příchodu jednotek Ligy princů. Ta měla 600 až 1.100 jezdců a velký počet pěších rolníků z Württemberska, zprávy uvádějí mezi 2.000 a 6.000 muži. Dvě armády se střetly u města. Rytíři z Ligy princů toužili po vítězství a zaútočili v nepořádku. Jejich útok byl zastaven městskou armádou, která způsobila jízdě vážné ztráty. Padl hrabě Ulrich, syn Eberharda, s dalšími rytíři. Poté se sám Eberhard chopil velení své nespokojené armády a poháněl své rolníky s křikem, že nepřítel utíká. Ve stejnou dobu přišlo 100 nových jezdců z Bitsche a Rosenfeldu. Rytíři a rolníci zaútočili společně, zatlačili vojáky Městské ligy, než prolomili jejich řady a obrátili je na útěk. Žoldnéřské jednotky z Frank a Porýní se na útěk obrátily jako první, zatímco hrabě z Hennebergu, který vedl Norinberské, byl obviněn ze zrady. Další obviňovali z porážky purkmistra z Ulmu, že porážku způsobil útěk jeho kontingentu. Není známé, jestli hráli v bitvě také nějakou roli rolníci, kteří byli ukryti v kostele u Döfflingenu. Použití rytířů a rolníků společně v boji může evokovat švýcarský vliv, ale určitě to nebylo přání šlechty. Pro Městskou ligu byla bitva bodem obratu. Konfederace byla stále nebezpečná, což předvedla, když Regensburg porazil jednotku vyslanou šlechtou, ale tři měsíce po Döfflingenu utrpěla její armáda další porážku, když byla napadena v soutěsce hrabětem palatinem Robertem a ztratila 150 mužů.

Pillenreuth 11.3.1450
V očekávaném ohrožení silným Albrechtem Achillem Habsburským se muži v Ulmu v Luzernu rozhodli vytvořit armádu pro očekávanou konfrontaci. Najali pěšáky z Norimberku, stejně jako řadu šlechticů z Německa a Čech, přišli také švýcarští vojáci. Hans Mullner měl najmout 600 mužů, ale nakonec to bylo 1.000 žoldnéřů. Norimberským velel švýcarský důstojník, Henry z Maltersu. Byli zorganizováni pro pochod s dalšími spojenci a měšťany a rolníky. Malters zařídil, aby měl každý muž dobrou kuši, ručnici nebo halapartnu. Nenáviděl malé zbraně a preferoval u vojáků použití halaparten nebo dlouhých pík, jako u své švýcarské pěchoty. Každý muž musel také nést meč, sekeru nebo dýku. Celkem měla armáda 2.800 pěších a 600 jízdních. Armáda drancovala během své cesty na Hembach, doufala, že překročí Rednitz a střetne se s armádou Albrechta Achilla. Po setkání s ní padlo z obou stran mnoho výstřelů, ale žádná z armád nezískala výhodu a tak byl boj přerušen. Krátce poté poslal Albrecht městským silám zprávu, že na ně bude čekat u Pillenreuthu. 11.3. byla výzva přijata a pochodovalo sem 400 nebo 500 jezdců spolu s 4.000 pěšáky. Jejich veliteli byli Kug von Kaufigen, který později získal slávu jako loupeživý princ a Henry von Plauen, který vedl Norimberské. Když přišli k Pillenreuthu, zformovali klín. Henry vyzval pět rytířů, aby zformovali špičku solidní masy 300 jízdních. Norimberská pěchota se střelci je podporovali. Když jednotky Albrechta Achilla narazily na městskou armádu, chtěly nejdříve zničit švýcarské pikenýry. Jejich přání nebylo naplněno, jízda byla odražena a poražena.

Seckenheim 30.6.1462
Bitva u Seckenheimu byla jedním z výsledků trvalých svárů a třenic, které otřásaly říší. Kurfiřt Frederick, hrabě palatin Rýnský, bojoval s markrabětem Bádenským, hrabětem Ulrichem z Württemberka a biskupy z Met a Speyeru. Vypravil armádu 1.100 jízdních a 2.000 pěšáků a pochodoval a překvapil svého nepřítele v úhlu mezi řekami Rýn a Neckar. Jejich pozice byla o to nebezpečnější, že Frederick najal množství místních rolníků a přečíslil armádu spojenců. Zpočátku se zdálo, že jsou obě strany vyrovnané a u spojenců se zvýšil duch odporu. Ale zde stáli proti zdi pěšáků, kteří stáli ve čtvercové formaci s dlouhými píkami a posíleni švýcarskými žoldnéři. Proti těmto vojákům nezmohla nic jízda, jen ztratila své koně, když narazila na hradbu kopí. Dezorganizovaná, byla napadena čerstvou eskadrou palatinových rytířů a zahnána. Spojenci ztratili v boji 45 mužů, palatin jen osm. Markrabě Bádenský, hrabě z Württemberku a biskup z Met byli zajati, navíc byli markrabě a biskup zle zraněni.

Kleopatra: Portrét vražedkyně (Cleopatra: Portrait Of A Killer)

30. ledna 2015 v 18:25 | paulito |  Dokumenty
2009

V Efesu, který leží v dnešním Turecku, objevili archeologové ve starobylé hrobce kostru mladé ženy a domnívají se, že přišli na kořen staré záhadě sahající do Egypta a vážící se ke Kleopatře. Kostra podle vědců patří Kleopatřině sestře princezně Arsinoé IV. Ve filmu tvůrcové dešifrují způsob a příčinu jak táto mladá princezna prišla o život.96 hodin: Zúčtování (Tak3n)

29. ledna 2015 v 20:43 | paulito |  Filmy
70%
2014
Akční / Krimi / Thriller
Režie: Olivier Megaton
Hrají: Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Sam Spruell, Don Harvey, Dylan Bruno, Leland Orser, David Warshofsky

Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Neeson) se proti své vůli ocitá znovu v akci. Bryanův sen, užívat si poklidného života, se nenávratně rozplývá. Jeho manželka Lenore je nalezena brutálně zavražděna. Z její smrti je podezřelý právě Bryan. Podaří se mu uniknout zatčení a stává se lovnou zvěří všech policejních jednotek v USA. Po jeho stopě se neúnavně vydává detektiv Frank Dotzler (Forest Whitaker). Svou vytrvalostí donutí Bryana opět použít jeho "zvláštní soubor dovedností." V nemilosrdném souboji musí Bryan dokázat svou nevinu a vypátrat skutečného vraha. V ohrožení se ocitá to jediné, co mu v životě zbylo - dcera Kim.

Třetí a doufám, že poslední díl, hodný bývalý manžel, zlý nový manžel, do toho ruská mafie (už zase hlavní záporňák všech nových filmů)... prostě standardní akční film, uteče a neotráví.Sinmara: Aphotic Womb

29. ledna 2015 v 18:56 | paulito |  Hudba
80%
2014

První LP islandské black metalové kapely z Reykjavíku, hrající od roku 2014. Hraje ve složení Bjarni Einarsson (bicí), Pórir Gardarsson (kytara), Gardar S. Jónsson (kytara), Ólafur Gudjunssón (zpěv) a Wann (baskytara).
Sanctuary: The Year The Sun Died

29. ledna 2015 v 18:51 | paulito |  Hudba
50%
2014

Třetí LP americké groove progresivní metalové kapely z Washingtonu, hrající v letech 1985-1992 a od roku 2010. Hraje ve složení Jim Sheppard (baskytara), Dave Budbill (bicí), Lenny Rutledge (kytara), Warrel Dane (zpěv) a Brad Hull (kytara).


Desolate Shrine: The Heart Of The Netherworld

29. ledna 2015 v 18:43 | paulito |  Hudba
80%
2015

Třetí LP finské death metalové kapely z Helsinek, hrající od roku 2010. Hraje ve složení LL (všechny nástroje), RS (zpěv) a ML (zpěv).
Harmony: Theatre Of Redemption

29. ledna 2015 v 18:38 | paulito |  Hudba
50%
2014

Třetí LP švédské progresivní power metalové kapely z Borasu, hrající od roku 2000. Hraje ve složení Tobias Enbert (bicí), Markus Sifgridsson (kytara), Raphael Dafras (baskytara), John Svensson (klávesy) a Daniel Heiman (zpěv).

John Wick

28. ledna 2015 v 22:49 | paulito |  Filmy
70%
2014
Akční / Thriller
Režie: Chad Stahelski, David Leitch
Hrají: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Winters, Adrianne Palicki, Toby Leonard Moore, Daniel Bernhardt, Bridget Moynahan, Bridget Regan, Ian McShane, John Leguizamo, David Patrick Kelly, Lance Reddick, Keith Jardine

Říká se: "Nedráždi hada bosou nohou". John Wick je zabiják na odpočinku, přesně ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout. Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, jejich bossové v podsvětí ale ano. A musí jednat. Takže zatímco se John Wick vydává na svou drsnou vendetu, stává se zároveň terčem svých bývalých kolegů - nájemných zabijáků.

Další komiksovka, tentokrát v halvní roli s Keanu Reevesem, ani špatné, ani nic úžasného, prostě takový akční průměr...Panzerbeobachtungswagen II

28. ledna 2015 v 21:01 | paulito |  Historie
Nedostatek speciálních průzkumných a spojovacích vozidel pro velení dělostřeleckým jednotkám a jednotkám útočných děl, což mělo za následek desítky modifikací tanků PzKpfw II na velitelská vozidla. Modifikace spočívala v instalaci přídavného rádia FuG 8 s rámovou anténou nad motorovým prostorem, což vozidlu umožňovalo využít jeho výzbroj. Další vybavení bylo vezeno v kovovém kontejneru na motorovém prostoru. Dělostřelecké pozorovací vozidlo Panzerbeobachtungswagen II bylo používáno zejména u baterií samohybných děl a baterií Wespe v obrněných a mechanizovaných jednotkách.Velšské války 1277-1282

28. ledna 2015 v 20:49 | paulito |  Historie
Velšské války 1277-1282
28.9.1066 se Vilém z Normandie vylodil u Hastingsu a připravoval se na střet s anglo-saskou armádou krále Harolda Godwinsona. 10.10.1066 se obě armády střetly a po šesti hodinách boje byla anglo-saská armáda rozdrcena a král zabit. Byla to poslední úspěšná invaze do Anglie. Normané poté ustavili silnou centralizovanou vládu, podporovanou silou 5.000 normanských rytířů a několika tisíc kontinentálních dobrodruhů. Byly stavěny hrady na strategických pozicích pro kontrolu domorodého obyvatelstva a 45% anglické půdy změnilo vlastníka. Francouzština se stala řečí používanou u dvora a na další čtyři století byla Anglie blízce propojena s Francií. Ale navzdory prvním normandským úspěchům, trvalo dvě století, než anglo-normandští králové pronikli do divočiny Walesu a Skotska a dalších několik století, než byly všechny tyto země spojeny pod jednou korunou. Značná oblast Walesu již byla osídlena anglo-normandskými magnáty předtím, než se Edvard I stál králem Anglie v roce 1272. Tito baroni, známí jako Lords Marchers, ačkoliv byli nominálně vazaly anglického krále, vládli svým územím despoticky, ovládajíce je ze strategické sítě hradů s jízdními rytíři. Ti byli z rodů Clare, Mortimer, Bohun, Fitzalan, Braose, Chaworth a Giffard. Jejich vliv byl ale omezený a jejich vláda byla vždy zpochybňována keltskými princi ze severního Walesu. Tito nezávislí Velšané byli v Anglesea, hornatých oblastech Snowdon a Merioneth a údolí Dee. Byla to kmenová společenství, napůl válečníci, napůl rolníci, často žijící nuzné životy, chovající dobytek a ovce a tak to dělali již stovky let. Pokaždé, když jim angličtí králové ukázali, že nejsou schopni vládnout kombinací síly a jednání, rozšířili Velšané své nájezdy do Marches a prodloužili svůj vpád až do Cheshire a Shropshire. V roce 1257 dokonce zpustošili Cardiff a Hereford. Bylo štěstím pro Angličany, že tito divocí Keltové byli často zaměstnáni vnitřními spory. 2.8.1274 se Edvard z Westminsteru vrátil po čtyřech letech z křížové výpravy. Za jeho nepřítomnosti zemřel jeho otec a on se stal anglickým králem. Edvard I se stal jedním z největších válečnických králů. Byl výborným lovcem a zápasníkem a velmi zkušeným vojákem. Byl také inteligentní a stal se zkušeným taktikem. Odhalil také bojovou hodnotu velšských lučištníků. Jako mladý princ těsně unikl smrti v bitvě u Lewesu v roce 1264. Později porazil Saracény u Haify. K udržení tradice byl velšský princ, Llewellyn-ap-Graffyd, předvolán k složení holdu novému anglickému králi, ale tento požadavek byl ignorován. Llewellyn sám požadoval, aby byl potvrzen jako vládce na stejné úrovni. Následovala jednání, ale Llewellyn odmítl uznat Edvarda jako vazal za svého pána. Edvard a Marches nyní považovali jednání Velšanů za ozbrojené povstání, neviděli možnost společné existence všech tří stran. Edvard a Lordové Marchers soustředili své armády pro tažení ve Walesu. Nemělo to být rychlé vítězství, Velšané byli dobří bojovníci, když nebojovali s Angličany, bojovali mezi sebou. Jejich kmenové právo požadovalo, aby se každý v létě zúčastnil šest týdnů nájezdů a náčelník mohl povolat do zbraně všechny mladé muže. Velšané si obstarávali výzbroj a výstroj sami a byli to přirození nepravidelní bojovníci. Vyvinuli novou a účinnou zbraň, dlouhý luk. Velšané bojovali klasickou partyzánskou válku, dobře plánovaná přepadení, sprška šípů a pak útok z kopce s meči a kopími. Následovala obvykle krátká a krvavá střetnutí, než se stáhli zpět do mlhy. Anglo-normanští baroni vysílali do Walesu expedici za expedicí, každá se vrátila zle pocuchaná a bez zásob. Edvard požadoval úspěch. Začal připravovat dobytí Walesu metodicky, s přehledem mezinárodního válečníka. Zatímco Lordové Marchers zahájili ofenzívu v Powyslandu a Cardiganshire, Edvard soustředil největší a nejlépe vybavenou armádu v Anglii od roku 1066. Z Francie bylo objednáno velké množství válečných koní, každý stál 100 liber. Feudálové vypravili tisíc těžce obrněných rytířů, ale nejvíce bylo pěších vojáků. Přišli z Cheshire, Lancashire, Derbyshire, Rutlandu, Shropshire, Worcestershire, Radnoru a Breconu. Mnoho bylo nabráno odvodními komisaři, další, tvrdí veteráni, přišli pod své kapitány, kteří bojovali s Edvardem v baronských válkách a na křížové výpravě, muži jako Reginald de Grey, Otto de Granson a z Northumbrie John de Vesci a Robert Tybotot. V Edvardově armádě bylo 15.000 pěších a více než polovina z nich byli Velšané. Ke zvýšení palebné síly najal Edvard žoldnéře, kušičníky z Gaskoňska a lučištníky z Macclesfieldských lesů. Navzdory své velikosti postrádala Edvardova armáda zkušenosti. Poslední bitva, které se zúčastnila, byla před 12 lety. Byl zorganizován velký podpůrný transport zásob, Edvard chtěl porazit Llewellyna v poli, nebo ho vyhladovět. Tažení mělo své politické výhody. Různé síly v království, rozdělené baronskými válkami, se spojily v tažení proti společnému nepříteli. Než Edvardova armáda vstoupila do Walesu, byly zahájeny dvě separátní ofenzívy. Pain de Charworth, Lord of Kidwelly, zaútočil na Llewellynovi stoupence v Cardiganshire, zatímco Roger Mortimer vedl Marcher šlechtice proti Llewellynovi ve středním Walesu. Jak tato dvě uskupení postupovala, tisíce Velšanů, původně loajálních Llewellynovi, odpadlo a pochodovalo spolu s anglickými jednotkami, ponechávaje Llewellyna jen s podporou mužů z Gwyneddu. V červenci 1277 převzal Edvard velení hlavní anglické armády ve Worcesteru. Podporován dědičným konstáblem, Earlem z Herefordu, maršálem, Earlem z Norfolku a Llewllynovým bratrem Davidem, začal pomalu postupovat údolími Severnu a Dee. Edvardovou strategií bylo pomalu postupovat po severním mořském pobřeží Walesu z Chesteru do Flintu a z Rhuddlanu k ústí řeky Conway. K postupu velké armády byly pokáceny v zalesněné oblasti průseky. V každém bodu, kde armáda odpočívala, zahájil Edvard stavbu hradu. Edvard využil lodí a přinutil jejich posádky sloužit 15 dnů na jejich náklady a izoloval tak na obilí bohatý ostrov Anglesey, bez těchto zdrojů potravin nemohl Llewellyn klást odpor dlouho. 26.7. připochodovala anglická armáda do Flintu. O tři týdny později byla královská standarta vztyčena nad hlavním stanem v Rhuddlanu a 29.7. spatřili vítězní angličtí vojáci ústí Conway z Deganwy. Čekající lodě nyní naložily invazní síly pod velením Lorda de Vesci a Otto de Grandsona a přes úžinu Menai je převezly na Anglesey. Zde byla ukořistěna většina Llewellynových zimních zásob a námořním výsadkem z Anglesey mohla anglická armáda udeřit na velšské obranné pozice na jižním břehu Conway. Během osmi týdnů obklíčil Edvard Llewellynovy horské opěrné body a když tak čelil Llewellyn vyhladovění nebo totální porážce, kapituloval. Smlouvou z Conway 9.11.1277 stáhnul Llewellyn všechny své jednotky za hranice Gwyneddu a uznal svrchovanost Lordů v Marches. Následující den, v Edvardově nově postaveném hradu v Rhuddlanu, přísahal Llewellyn věrnost svému anglickému pánovi.

Druhá velšská válka 1282
V roce 1282, po období zdánlivého klidu, opustili Velšané své hory a opět podnikli nájezd. David, odmítaje své původní spojenectví s anglickým králem, se spojil se svým bratrem Llewellynem a jejich spojené síly udeřily na hrady Hawardan, Flint a Rhuddlan. Jejich útoky na severu je přivedly až branám Chesteru a na jihu plenili Marchers až k Bristolskému kanálu. Angličané byli zabíjeni, farmy a kostely vypalovány a byly páchány další akty barbarství. Edvard zjistil, že jeho velkorysost z konce první války byla odmítnuta a nyní plánoval konečné zničení samostatného knížectví. Stanovil stejnou strategii, jaká byla úspěšná minule, jen nyní musel před útokem na Gwynedd obsadit nové Llewellynovo území na jihozápadě. Během července 1282 se Angličané probíjeli podél severního pobřeží Walesu, aby vyprostili obležené hrady Flint a Rhuddlan. Ve velkém obkličovacím manévru pochodovali Grey a Earl ze Surrey údolím Clwydu, prolomili Davidovy pozice a přinutili se ho stáhnout. Llewellyn, jehož křídlo bylo nyní zranitelné, se stáhnul z obsazených území ve středním a jihozápadním Walesu, aby bránil své knížectví. Opět se ukázala být rozhodující kontrola nad mořem. Edward měl k dispozici 40 lodí z Cinque Ports (spolek pěti přístavů v Anglii) a Londýna a dvě velké válečné lodě z Winchelsea a Romney. Jak anglická armáda postupovala podél severního pobřeží Walesu, gaskoňský senešal Luke de Tany využil expediční flotilu k vylodění na Anglesey. Za měsíc ostrov obsadil a přikázal vybudovat most přes úžinu Menai, aby mohl zaútočit na Llewellynovy pozice u Penmaenmawru. Tak mohl obejít křídlo velšského prince a prolomit jeho obranné pozice. Na jihu padly Rutlin a Denbigh a Edvardova armáda dosáhla Conway. Čelíce nepříteli ze tří stran, stáhnul se Llewellyn z na jihu dobytých území a připravil se na poslední obranu svého domova. Ale právě když se Edvardova armáda chystala k rozhodujícímu úderu, vedl netrpělivý Luke de Tany za dolivu svojí armádu přes most z Anglesey. Velšané ho očekávali a připravili u Bangoru úder z kopců, který zničil de Tanyho a jeho muže. Kdo unikl útoku, utopil se za přílivu. Se zabezpečeným severním křídlem a zachráněným Gwyneddem, podnikl Llewellyn další nájezd na Marcher. Edvard se stáhnul na hrad Rhuddlan a plánoval dlouhé zimní tažení. Ale události ze středního Walesu vše změnily. 11.12.1282, zatímco Llewellyn rekrutoval některé menší velšské náčelníky, byla jeho armáda překvapena malou anglickou jednotkou pod velením Johna Giffarda. Giffard zasypal Velšany šípy a poté je napadl obrněnými jezdci. V bitce byl Llewellyn zabit velitelem pěšáků ze Shropshire, Stephenem de Frankton. Den po jeho smrti, byla Llewellynova hlava odříznuta a poslána do Londýna, kde byla nošena ulicemi a nakonec vystavena na hradbách Toweru. Tak skončila velšská snaha o nezávislost.

Dark Flood: Inverno

28. ledna 2015 v 20:09 | paulito |  Hudba
70%
2014

Třetí LP finské progresivní melodické death metalové skupiny z Oulu, hrající od roku 1996. Hraje ve složení Ville Ruumensaari (baskytara, zpěv), Kalle Ruumensaari (kytara, zpěv, klávesy), Tuomas Jaatinen (bicí), Tapio Korhonen (kytara) a Tero Piltonen (zpěv).
Crowned With Black: The Dragon Age

28. ledna 2015 v 20:04 | paulito |  Hudba
80%
2010

Zatím jediné EP finské melodické gothic/black metalové kapely z Jyväskylä, hrající od roku 2009. Hraje ve složení Mikael Saalasti (bicí), Inka Tuomaala (klávesy), Mikko Ojala (zpěv, kytara) a Mikko Heikkilä (baskytara).
Axenstar: Where Dreams Are Forgotten

28. ledna 2015 v 19:57 | paulito |  Hudba
60%
2014

Nejnovější LP švédské power metalové kapely z Västeras, hrající od roku 2001. Hrahe ve složení Magnus Winterwild (baskytara, zpěv, klávesy), Joakim Jonsson (kytara), Adam Lindberg (bicí) a Jens Klovegard (kytara).


Act Of God: Vzpomínky v zrcadlech

28. ledna 2015 v 19:52 | paulito |  Hudba
70%
2011Brückenleger II

27. ledna 2015 v 22:21 | paulito |  Historie
Na počátku roku 1939 objednal Waffenamt mostní tank na standardním tankovém podvozku. Byla plánována dvě vozidla, jedno o nosnosti 8.000 kg a druhé o nosnosti 18.000 kg. Prototyp (na podvozku PzKpfw II Ausf. a3) bylo vyrobeno společností Magirus v Ulmu, série tří vozidel byla vyrobena společností MAN. V únoru 1939 obdržel MAN tři podvozky, výrobu dokončil v dubnu 1939. Mezitím Krupp dostal objednávku na přídavné pancéřování pro nástavbu, které dodal v roce 1941. Tři Brückenleger auf PzKpfw II byly dokončeny v září 1939, ale Waffenamt nepřijal toto vozidlo, i když dostalo standardní označení. Neexistují další informace o jejich modifikaci nebo zařazení k bojovým jednotkám.


Vzestup a pád Versailles: Ludvík XIV. (La Légende de Versailles - Le rêve d'un roi, Louis XIV)

27. ledna 2015 v 20:53 | paulito |  Dokumenty
2012

Versailles, rok 1649. Jednoduchá lovecká chata na větrem ošlehaném vršku obklopeném lesy a páchnoucími bažinami. Do této krajiny jezdilo dítě známé jako "Vycházející Slunce" na lov se svým otcem Ludvíkem XIII. O půl století později zde vyrostl nejokázalejší královský palác v Evropě stojící uprostřed zahrad, které budily dojem ráje na zemi. A v tomto zlatém vězení žila šlechta, která se nacházela pod absolutní nadvládou Ludvíka XIV. Obojí spojuje příběh o mladém vizionářském králi, v němž se snoubila politická moc s velmi náročným uměleckým vkusem a který zaměstnával nejvěhlasnější umělce své doby: Le Vaua, Le Bruna, Le Nôtrea a Mansarta. Nic - války, finance ani dramata v jeho osobním životě - mu nemohlo zabránit prožít sen, v němž se stal výhradním stvořitelem svého paláce. Tři slavná období v dějinách Versailles vymezují tři ženy, které miloval: palác potěšení mladosti s Mademoiselle de la Vallière, palác politiky s Madame de Montespan a konečně palác slávy a zřeknutí se s Madame de Maintenon. Tento dokument líčí dlouholetý svazek mezi architekturou, uměním a mocí, kterému od začátku do konce vládly rozmary, intuice a rozhodnutí absolutistického monarchy, a vykresluje citlivý a milý portrét Krále Slunce.