Život bez knih a zážitků je jen promarněný čas....

Říjen 2014

Monitor Železňakov

31. října 2014 v 22:34 | paulito |  Historie

Říční monitor Železňakov byl jedním z prvních, který byl postaven v SSSR dle vlastního projektu. Trup byl položen 25.11.1934 a spuštění proběhlo 22.11.1935. Nová jednotka byla klasifikována jako dělostřelecký monitor se silným pancéřováním paluby a dělostřeleckých věží. Monitor byl 6.11.1936 zařazen do Dněperské vojenské flotily se základnou v Kyjevě, kde byla zpočátku využívána pro výcvik námořníků. 8.8.1940 byla přesunuta k Dunajské vojenské flotile s účelem posílení její základny v Izmajlu, kde byla i 22.6.1941 při vypuknutí války. První den války přinesl ztráty rumunským jednotkám, které útočily na tomto úseku fronty. Posádka a námořníci Dunajské flotily se nedali zaskočit a kladli odpor až do 19.7., kdy je soustředěné útoky, podporované německými tanky, přinutily ustoupit na východ. Železňakov do té doby ničil rumunská plavidla, pobřežní baterie a útočící jednotky nepřítele. 22.7. připlul do Nikolajeva, který byl v té d bě silně bombardován německým letectvem. Při obraně města bojoval s nepřítelem svými 102 mm děly. Brzy padl Nikolajev i Cherson. Zbytky Dunajské flotily byly přesunuty do Sevastopolu, připlula tam 24.9. Plavba probíhala po moři, což nebylo pro říční lodě jendoduché, zvláště při náletech německého letectva. 22.11.1941 byl po zrušení Dunajské flotily poškozený Železňakov přesunut k Azovské flotile, kde byl po opravě k květnu 1942 nasazen k bojům na Donu. V těžkých bojích o Rostov a Kubáň, které trvaly celý srpen, byla zničena většina Azovské flotily. Koncem září 1942 připlul Železňakov do Poti, značně poškozený. Nikdo nechtěl věřit, že v takovém stavu přeplul Azovské moře. Byl ostaven jako vrak. Když začala Rudá armáda postupovat na západ, vzrostla potřeba nových lodí. Na počátku roku 1943 padlo rozhodnutí Železňakov opravit. Práce byly dokončeny 20.4.1944 a Železňakov ukončil válku v Dunajské flotile. Za svoji statečnost byli členové posádky vyznamenáni vysokými vojenskými vyznamenáními. Na svém kontě měl tento monitor potopení 13 lodí. Výtlak měl 240 t, délku 50 m, šířku 8 m, ponor 0,75 m, posádku 70 mužů. Výzbroj tvořila dvě děla 102 mm, dvě protiletadlová děla, čtyři děla 45 mm a pět těžkých kulometů. Byl vybaven dvěma dieselovými motory o celkovém výkonu 300 hp.


1.(H)/Aufklärungsgruppe 41

31. října 2014 v 21:40 | paulito |  Historie

Pozemní personál z 1.(H)/41 před Henschel Hs 126A v Hückelhovenu, Německo, jaro 1940.


Nejdříve vybavena letouny Heinkel He 45 a He 46, byla 1.(H)/Aufklärungsgruppe 41 zformována z 1.(H)/Aufklärungsgruppe 52 v českém městě Liberec (Reichenberg) 1.11.1938. Na počátku roku 1939 byla přezbrojena na modernější Henschel Hs 126 přes přesunem do Stubendorfu ve Slezsku na konci srpna stejného roku. Po vypuknutí války 1.9. měla Staffel 12 Hs 126, se kterými prováděla taktický průzkum pro IV. Armeekorps/AOK 10 z různých letišť ve středním Polsku podél linie postupu Czestochova-Radom-Lublin-Chelm. Po skončení tažení v Polsku, ve kterém Staffel neutrpěla žádné ztráty, nejsou její aktivity známé, ale v březnu 1940 byla v Hückelhovenu, 20 km jihozápadně od Mönchengladbachu. Na této základně byla Staffel přidělena IV. Armeekorps, umístěnému v oblasti Eifel na belgické hranici. Během této doby je jeden Hs 126 poškozen při nouzovém přistání po selhání motoru u Wittenu 8.3. Po zahájení Fall Gelb 10.5.1940 podporovala Staffel IV. Armeekorps/AOK 6 při rychlém postupu střední Belgií, do konce května dosáhl francouzského města Lille a během tohoto postupu ztratila Staffel pět strojů. První den ofenzívy byl ztracen Hs 126 z nezjištěných příčin, druhý byl 12.5. sestřelen Hurricanem RAF u St. Trond a třetí sestřelen Hurricanem východně od Bruselu 15.5. 19.5. byl ztracen z neznámých příčin štábní Junkers W.34 a čtvrtý Hs 126 byl poškozen protiletadlovou palbou 30.5. u St. Lucienne. Po skončení tažení ve Francii byla Staffel stále přidělena IV. Armeekorps, ale nyní pod Koluft 16. Armee a přesunuta do Royanu v ústí Gironde. Zde prováděla výcvik a pobřežní hlídkovou službu. 24.10. havaroval do Biskajského zálivu Hs 126B-1 na výcvikovém letu, posádka byla zachráněna rybáři. Je málo známo o aktivitách Luftwaffe do dubna 1941, kdy byla přezbrojena na Fw 189 a v červnu a červenci operovala v oblasti Mielec-Rzeszow pod Koluft 17 při podpoře IV. Armeekorps na postupu Haličí na Lvov po zahájení operace Barbarossa. V srpnu a září byla Staffel stále u IV. Armeekorps u řeky Dněpru mezi Kaněvem a Čerkassy a kde, mezi 22.6. a 18.10., ztratil osm letadel, z toho pět Fw 189, jeden Hs 126 a Klemm Kl 35B, který byl vážně poškozen po nouzovém přistání u Krasilova 13.7. Poslední z těchto ztrát, Fw 189A, byl poškozen v boji s ruským stíhačem u Krasnodaru 18.10., jeden člen posádky Lt. Gerharda Mollenhauera byl zabit a druhý zraněn. O několik týdnů později byla Staffel stažena do Německa k odpočinku a doplnění.Fw 189A-1 se připravuje na průzkum oblasti Vjazma-Gradina na jaře 1942.


Na jaře 1942 se Staffel vrátila na letiště Vjazma-Gradina na středním úseku východní fronty, kde, od konce května, spolu s 3.(H)/21 a 2.(H)/23, operovala po kontrolou Stab/NAGr.2 4. Fliegerdivision Generalmajor Hermann Plochera. 28.6. byl Fw 189A-1 poškozen protiletadlovou palbou u Senina, zraněni byli dva členové posádky. Druhý Fw 189A-1 byl poškozen pozemní palbou u Těmkina 14.8. 25.8. utrpěl těžké poškození protiletadlovou palbou Fw 189A-3 u Těmkina a 4.9. se Fw 189A-1 vrátil na letiště s vážně zraněným členem posádky po útoku ruské stíhačky. V lednu 1943 byla Staffel přesunuta do Vorošilovgradu v jižním Rusku k posílení fronty západně od Stalingradu a ztratila Fw 189A-1 i s posádkou během havárie u Brjansku. V únoru byla Staffel stále pod kontrolou Stab/NAGr.2, ale byla přesunuta pod Stab/NAGr.12 a v dubnu pod Stab/NAGr.1. 9.2. a 21.4. byl vždy poškozen jeden Fw 189 protiletadlovou palbou. Na jaře 1943 operovala část Staffel z letiště Rovenki, 50 km jižně od Vorošilovgradu. 30.5. přinesl Staffel poslední ztrátu, Fw 189A-2, který byl sestřelen protiletadlovou palbou u Nižnij Nagolčik, posádka byla pohřešována. V létě 1943 se Staffel vrátila do Německa pro výcvik na Messerchmitt Bf 109. Na základně Bayeruth-Bindlach na počátku prosince 1943 byla Staffel vybavena Bf 109G a stala se 2./NAGr.14 a zůstala v Německu do dubna 1944 před přesunem do Ramana v Rumunsku jako část Luftflotte 4 Generala Otto Deslocha v dubnu 1944. Operační nasazení Staffel skončilo ve Veszprému v Maďarsku v březnu 1945 nebo 1.5.1945 ve Vídni jako části 18. Fliegerdivision.

Průzkumné jednotky Luftwaffe 1942-45

31. října 2014 v 20:22 | paulito |  Historie
Změny 1942
První dva roky druhé světové války byly styky mezi Luftwaffe a podporovanými armádními veleními dobré, ale s německou invazí do Ruska v roce 1941 a operací Barbarossa se pole působnosti a požadavky armády zvětšily. General der Luftwaffe beim Oberkommando des Heeres a jeho podřízený Koluft nebyl schopný plnit požadavky armádního velení. To přineslo požadavek přenést taktické nasazení, výcvik, letadla a posádky, poskytování zásob a disciplinární zodpovědnost pod armádní jednotky. Jeden takový případ upadání vlivu Luftwaffe přišel na počátku podzimu 1941, kdy byla schopnost nasazení mnoho taktických průzkumných Staffeln Luftwaffe umístěných u armády na východní frontě na velmi nízké úrovni. Bylo to nejen pro vysoký počet vzletů a počátek zimy, ale také o neadekvátní doplňování, nedostatek náhradních dílů a paliva, tyto důvody snížily na počátku prosince operační sílu těchto Staffel na méně než tři letadla. Do konce měsíce se z více než 50, které se zúčastnily počátku tažení, počet snížil na méně než 20, podobná situace byla u strategických Staffeln. Navíc Flivo a jejich štáby přidělené k armádním velením spolupracujícími Fliegerkorps, není kromě Koluft tvořily dvojitou strukturu Luftwaffe, což bylo nelogické. V listopadu 1941 bylo jasné, že tyto dvě úrovně velení, kdy byly Staffeln pod kontrolou Koluft a Fliegerkorps, vytvářily kromě nepotřebné duplikace také rozmělnění dostupných zdrojů. 8.12.1941 se setkali Gen.d.Lw.b.ObdH General der Flieger Rudolf Bogatsch a Generaloberst Franz Halder, Chef des Generalstabs des Heeres v diskuzi o reorganizaci průzkumných jednotek Luftwaffe, přidělených armádě. Po několika měsících diskuze byla dohoda dosažena na jaře 1942 a 19.4.1942 byl vydán rozkaz, že bude sloučena pozice Gen.d.Lw.b.ObdH s General der Aufklärungsflieger, Koluft bude zrušen a zodpovědnost za všechen letecký průzkum pro armádu se vrátí k Luftwaffe. Armáda a podřízená velitelství již nemohla objednávat průzkumné lety, mohla je jen požadovat. Strategické lety byly podřízeny velitelství Luftflotte. Rudolf Bogatsch byl přesunut na RLM a jeho místo převzal bývalý letecký pozorovatel z první světové války, Generalleutnant Günther Lohmann, který převzal dvojitou roli Gen.d.Lw.b.ObdH a General der Aufklärungsflieger. Lohmann zůstal v tomto dvojitém velení do 27.11.1942, kdy ho ve funkci General der Aufklärungsflieger nahradil jeho Ia, General Karl-Henning von Barsewisch, který tito pozici zastával do konce války. Stejný rozkaz reorganizoval průzkumné jednotky Luftwaffe. Aufklärungs (H) Staffeln byly přiděleny nově zformovaným Nahaufklärungsgruppen (NAGr.), zatímco (F) Staffeln byly začleněny do Fernaufklärungsgruppen (FAGr.).

Nahaufklärungsgruppen
První byla zformována v květnu 1942, Stab a Stabs-Kompanie pro každou z 16 nových Gruppen byl vytvořen z osmi z desíti existujících Gruppenfliegerstab, tří Staffeln a osmi z 27 Koluft, přidělených štábům různých Armee a Panzerarmee. Počet Staffeln přidělených každé závisel na operačních požadavcích a řada z nich měla polonezávislý status do konce války, většina z nich však byla reformována do Staffeln u různých Nahaufklärungsgruppen. Z některých příkladů: 1.(H)/10 se stala 1./NAGr.12 v dubnu 1943, 4.(H)/12 se stala 2./NAGr.11 v listopadu 1943 a 1.(H)/41 se stala 2./NAGr.14 v prosinci 1943. 15.2.1943 byly taktické Gruppen spojeny pod operační výcvikové jednotky Nahaufklärungsgeschwader 102, která byla se Stab a dvěma Gruppen zformována v Jüterbog-Damm z Nahaufklärungsschule 2 (H) a byla umístěna pod velení Oberstleutnanta Günthera Börnera. Existovala přes rok, 28.8.1944 byla I. Gruppe přejmenována na JG 117 a 5.12.1944 byl Gruppenstab reformován jako Stab/Aufklärungsgeschwader 103 a II. Gruppe byla reformována jako II./Aufklärungsgeschwader 103. I po této reorganizaci zůstalo mnoha taktickým Staffeln, přiděleným Nauaufklärungsgruppen jejich původní označení (H), některým dokonce až do konce války. Jedním takovým přítelem byly příchozí z NAGr.11 v severní Itálii koncem roku 1943. V říjnu tohoto roku byly již na tomto bojišti aktivní dvě taktické průzkumné Staffeln, 2.(H)/14 a 4.(H)/12, začleněny do nově vzniklé NAGr.11, ale zůstalo jim staré označení do 1.11.1943, kdy byly přejmenována na 1. a 2./NAGr.11. Navíc několik takových Gruppen používalo spíše názvy. Jako příklady jsou například Ergänzungsgruppe/NAGr. Bromberg v listopadu 1942 a NAGr. Bromberg používala toto jméno do doby, než byla začleněna do Ergänzungs Aufklärungsgeschwader 1 v lednu 1945. Nahaufklärungsstaffel (NASta.) Kroatien byla vytvořena z chorvatských posádek v Agramu v dubnu 1943 a jméno jí zůstalo až do rozpuštění v roce 1945. NAGr. Fleischmann byla zformována v prosinci 1942 a dostala své jméno podle Majora Wernera Fleischmanna z NAGr. 12 a byla začleněna do Stab této Gruppe v lednu 1943, zatímco NAGr. Sell byl název NAGr. 5, když byla pod velením Majora Wilhelma Sella v letech 1943 a 1944. Podobně, Messerschmitty Me 262 vybavené Kommando Braunegg používalo často jméno Kommando Panther podle obrázku na letadlu jejich velitele, Oberleutnanta Herwarda Braunegga. Bylo zformováno v Lechfeldu v červnu 1944, dostal své první kamerami vybavené Me 262 A-1a/U3 26.8. a umístěno pod velení Versuchsverband OKL. Později operovalo se směsí Me 262 A-1a a Me 262 A-1a/U3. 30.1.1945 bylo začleněno do 2./NAGr.6.

Fernaufklärungsgruppen
Po ustavení Ergänzungs-Fernaufklärungsgruppe ve Weimar-Nohra v dubnu 1942, bylo od května 1942 do srpna 1944 ustaveno pět Fernaufklärungsgruppen. Z těchto pěti měly čtyři stabilní Stab, kterým byly přidělovány jednotlivé (F) Staffeln nebo noční průzkumné Staffeln, pátá měla pevný Stab i Staffeln. Kromě pěti Gruppen byly ustaveny od června 1941 do srpna 1943 další čtyři strategické noční Staffel, dvě samostatné strategické Staffel a operační výcviková strategická Geschwader. V Rusku byly zformovány od června 1941 do srpna 1942 pro noční fotografické lety 1., 2., 3. a 4. Aufklärungsstaffel (F)/Nacht, které měly vynikající výsledky, protože denní průzkumné lety byly kvůli nepřátelské aktivitě takřka nemožné. 3. Staffel byla rozpuštěna v Briegu v prosinci 1944, zbývající Staffel operovaly ze základen v Dánsku a severním Německu do konce války. V Reval-Laksbergu byla v říjnu 1942 zformována Aufklärungsstaffel (F) Ostsee, která zůstala ve službě do června 1943, kdy byla rozpuštěna. Byla vybavena směsí Junkers Ju 88A a Focke-Wulf Fw 189. Ustavena 15.2.1943 pod velením Obersta Romana Schneidera se Fernaufklärungsgeschwader 101 skládala z Geschwaderstab (Perleberg) a dvou Gruppe, každá se skládala z Gruppenstab a dvou Staffel, zformovaných v Grossenhainu z Aufklärungsfliegerschule 1(F) a 3(F). Byla vybavena různými typy letadel od Arado Ar 96 až k Junkers Ju 188 a Messerchmitt Me 410 a byla operační do 5.12.1944, kdy byly Stab a I. Gruppe rozpuštěny a II. Gruppe reformována jako I./Aufklärungsgeschwader 103. Blízce spjata s Aufklärungsgruppe 11, Küstenstaffel (F) Krim, druhá samostatná Staffel s velkým doletem, byla zformována v Bagerovu na Krymu v srpnu 1943 a o dva měsíce později absorbovala II./Kampffliegerschule Tutow (KFS 1). Byla operačně nasazena rok a rozpuštěna 18.7.1944, ale byla ten den reformována v Gossenu jako 12./ZG 26. V zimě 1942 již nezůstaly pod kontrolou armády žádné taktické jednotky Luftwaffe, průzkumné Staffeln nyní spolupracovaly s různými armádními veleními. Mise taktického a bojového průzkumu pro armádu byly přiděleny Nahaufklärunggruppe, kterým velela Luftwaffe a přidělovala je jednotlivým armádním velením. Navíc byly tyto Staffeln zodpovědné za taktické mise, požadované Fliegerkorps, Fliegerdivision a Fliegerführer. Když Luftwaffe nyní získala kontrolu nad průzkumem, za styčnou funkci se stal zodpovědný Flivo a Ic/Lw. Každý styčný štáb byl složen z malé skupiny personálu Luftwaffe z Fliegertruppe, kterým velel Flivo, většinou důstojník v hodnosti Oberst z pozemních jednotek Luftwaffe a byl přidělen Armee Gruppe, Armee nebo Panzer Armee. Flivo a jeho malý štáb nevele žádné jednotce, ale sloužil jako spojení mezi armádním velením a Luftwaffe.

Oldřich Daněk: Vražda v Olomouci

31. října 2014 v 19:05 | paulito |  Knihy
Detektivní příběh zachycuje poslední dny panování českého krále Václava III. Je srpen a píše se rok 1306. Městem Olomouc se náhle jako blesk rozšíří zpráva, že král Václav III., poslední mužský představitel Přemyslovců, byl zabit.
Nepříliš napínavá a zajímavá kniha s otevřeným koncem.


Perseus: The Mystic Hands Of Fate

31. října 2014 v 19:03 | paulito |  Hudba
60%
2014
První LP italské heavy/power metalové kapely z Brindisi, hrající od roku 2011. Hraje ve složení Alex Anelli (baskytara), Feliciano Lamarina (bicí), Gabriele Pinto (kytara), Cristian Guzzo (kytara) a Antonio Abate (zpěv).

Pitch Black Forecast: As The World Burns

31. října 2014 v 19:01 | paulito |  Hudba
80%
2014
Druhé LP americké thrash/groove metalové kapely z Clevelandu, hrající od roku 2007. Hraje ve složení Gene Hoglan (bicí), Robert Reinard (kytara), Jason Popson (zpěv), Steve Rauckhorst (baskytara) a Tom Shaffner (kytara).Revel In Void: Those He Hates He Loves Most

31. října 2014 v 18:58 | paulito |  Hudba
60%
2014
První LP německé gothic/doom metalové kapely z Gelsenkirchenu, hrající od roku 2013. Hraje ve složení Daniel Dickmann (bicí), Marcel Schiborr (kytara, baskytara, klávesy) a Guido Meyer de Voltaire (zpěv).

The Possession of Michael King

30. října 2014 v 21:10 | paulito |  Filmy
50%
2014
Horor
Režie: David Jung
Hrají: Cara Pifko, Dale Dickey, Julie McNiven, Tomas Arana, Cullen Douglas

Michael King (Shane Johnson) nevěří ani v Boha, ani v Ďábla. Po nečakané smrti své manželky se však rozhodne natočit film o hledání nadpřirozených sil prostřednictvím experimentu, ve kterém se sám stane pokusným králíkem. Povolí proto démonológům, vyvolávačům mrtvých a dalším praktikům okultních sil vyzkoušet na něm jejich najtemnější a nejsilnější kouzla a rituály. Je přesvědčený, že všichni selžou a on tak dokáže, že náboženství, spiritualismus a nadpřirozeno nejsou ničím jiným, než mýtem. Stane se však cosi, co neočekával a kontrolu nad jeho tělem převezme temná a děsivá sila. Síla, která ho už nikdy neplánuje pustit ze svého zajetí.

Dokoukal jsem to, ale žádná velká pecka to nebyla...

Alžbětina válka proti terorismu (Elizabeth 1: War on Terror)

30. října 2014 v 19:21 | paulito |  Dokumenty
2013

Léto roku 1586 bylo pro Anglii jedním z nejtemnějších období. Královna Alžběta žila ve strachu o svůj život. Teroristická buňka katolických extremistů ji plánovala zavraždit a dosadit na trůn skotskou královnu Marii Stuartovnu. V pozadí číhalo mocné Španělsko, a kdyby teroristé uspěli, vtrhli by do země. Jeden člověk se však těmto teroristům 16. století postavil - Sir Francis Walsingham - Alžbětin vrchní vyzvědač a velitel bezpečnostních sil. Tento nový, objevný dokument nám předloží nové a názorné důkazy, které nám pomohou pochopit temný Walsinghamův svět. Za pomoci dramatizace a rozhovorů s předními historiky objasní tento hodinový speciál odborně jeho revoluční špiónské techniky a odhalí, jak vznikaly tajné zprávy, jež měly svrhnout královnu.

Vždy jsem bral Marii tak trochu za oběť, ale tady jsem poprvé pochopil kořeny Walsinghamovy nenávisti vůči katolíkům...


Gormathon: Following The Beast

30. října 2014 v 18:23 | paulito |  Hudba
80%
2014
Druhé LP švédské melodické death metalové kapely z Bollnäsu, hrající od roku 2009. Hraje ve složení Tony Sunnhag (zpěv), Tony Sandberg (bicí), Stefan Jonsson (kytara), Kalle Svedaker (baskytara) a Markus Albertson (kytara).

Myrkur: Myrkur

30. října 2014 v 18:20 | paulito |  Hudba
60%
2014
První EP dánské black metalové zpěvačky Myrkur, žijící v New Yorku a tvořící od roku 2013.

Udatní králové ze Sibiře

29. října 2014 v 20:57 | paulito |  Dokumenty
2012

Hluboko v ruské Arktidě archeologové odkryli ruiny tajemného podzemního bunkru. Uvnitř našli zmrzlé ostatky celého samojedského klanu, jehož příslušníci byli všichni brutálně zavražděni. Jaký hrůzostrašný nepřítel je donutil ustoupit do úkrytu a poté jim kovovým ostřím prorazil lebky? Stopa této historické záhady nás dovede od carských archivů ze 16. století do dnešní sibiřské divočiny. Původní obyvatelé Velkého Severu jsou běžně považováni za mírumilovné pastevce sobů. Forenzní zkoumání tohoto nálezu však odhaluje zcela jiný příběh. Kdo zasadil poslední úder udatnému králi Karetchayovi?

Eluveitie: Live At Feuertanz 2013

29. října 2014 v 18:56 | paulito |  Hudba
70%
2014
Nejnovější živé LP švýcarské folk melodické death metalové kapely z Curychu, hrající od roku 2002.

Exilion: Red Stained Snow

29. října 2014 v 18:54 | paulito |  Hudba
80%
2014
První LP švédské melodické folk death metalové kapely z Bodenu, hrající od roku 2012. Hraje ve složení Simon Björkén (bicí), Marcus Ek (kytara), Hannes Lindström (kytara), Oscar Lundberg (klávesy), Hugo Larsson (baskytara, zpěv) a Robert Stenvall (klávesy).

Mastercastle: Enfer (De La Bibliothèque Nationale)

29. října 2014 v 18:51 | paulito |  Hudba
60%
2014
Již páté LP italské power metalové skupiny z Janova, hrající od roku 2008. Hraje ve složení Steve Vawamas (baskytara), Pier Gonella (kytara), Giorgia Gueglio (zpěv) a Francesco La Rosa (bicí).

Hercules

28. října 2014 v 21:23 | paulito |  Filmy
70%
2014
Akční / Dobrodružný
Režie: Brett Ratner
Hrají: Dwayne Johnson, Aksel Hennie, Rebecca Ferguson, Ian McShane, John Hurt, Rufus Sewell, Joseph Fiennes, Ingrid Bolsø Berdal, Reece Ritchie

Klasický mytologický příběh o Herkulovi dostává zcela nový rozměr. Začíná v momentě, kdy Herkules splnil pověstných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze svých minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se jako žoldák. On a jeho pět věrných společníků putují po starověkém Řecku a výměnou za zlato poskytují ochranu každému, kdo je potřebuje. Když o jejich služby požádá samotný trácký král a jeho krásná dcera, jejichž zemi neustále ohrožují tyranští bojovníci, Herkules pochopí, že svému osudu nemůže utéct. Musí přijmout svůj mýtus a stát se opět tím slavným hrdinou, kterým byl kdysi dávno ..

Noo, asi bych více ocenil klasického Hercula, ale za tak strašné to nebylo...Enochian: Satanic Ceremony, Night Monumental Evil

28. října 2014 v 18:05 | paulito |  Hudba
70%
První demo a LP české black metalové kapely z Ostravy, hrající od roku 1994. Hraje ve složení Angel Of Death (baskytara), Svargot (kytara), Marbuel (klávesy), Baron Asmodeus (zpěv) a Blackcount Baalberith (bicí).


Satanic Ceremony
1995
DemoNight Monumental Evil
1996
LP
Heroes Of Vallentor: The Warriors Path Part I

28. října 2014 v 18:01 | paulito |  Hudba
80%
2014
První LP švédské heavy metalové kapely z Bodenu, hrající od roku 2003. Hraje ve složení Björn Sköldmark (baskytara), Emil Ruthström-Sandin (bicí), Calle Sundberg (kytara) a Lars Sköldmark (zpěv, kytara).

Internal Bleeding: Imperium

28. října 2014 v 17:59 | paulito |  Hudba
80%
2014
Páté LP americké brutal death metalové kapely z New Yorku, hrající s přestávkami od roku 1991. Hraje ve složení Brian Hobbie (baskytara), Bill Tolley (bicí), Chris Pervelis (kytara), Jason Liff (baskytara) a Keith DeVito (zpěv).

25.10.2014: Phantoms Of Pilsen 8 - den druhý

27. října 2014 v 20:50 | paulito |  Ostatní
Druhý den festivalu jsem celkem odfláknul, přiznávám, nakonec jsem dal jen čtyři kapely, ale bylo to také díly tomu, že jsem nepil a prostě tahle muzika a džus, to nejde dohromady. Jako první jsem stihnul německou black/thrashovou kapelu Nocturnal Witch, která tento rok představila své první LP Summoning Hell. Po nich už nastoupila kapela, která se mi v sobotu líbila nejvíc norská black metalová kapela Endezzma. Pak už to bylo slabší, švédskou death/thrash metalovou kapelu Diabolical už jsem slyšel v Lampě a německý heavy metalový Attic předváděl show, trochu podobnou King Diamondovi. Na Centinex už jsem nevydržel a vyrazil domů. Co jinak napsat… lidí hodně, pivo výborné, včetně stánku dole na zahradě, kde točila Terezka z Parlamentu. Hudba také dobrá, jen bych řekl, že pár zahraničních návštěvníků lehce nezvládalo český alkohol… ale jinak díky pořadatelům za vynikající party.