Život bez knih a zážitků je jen promarněný čas....

Prapory tanků Panther na východní frontě (1)

28. července 2013 v 22:55 | paulito |  Historie

Prvními jednotkami, určenými pro vybavení Panthery, byl 51. Panzer Battalion, který vznikl 9.1.1943 z II. Battalionu, 33. Panzer Regiment, 9. Panzer Division a 52. Panzer Battalion, který vznikl 6.2.1943 z I. Battalionu, 15. Panzer Regiment, 11. Panzer Division. Sestava praporu byla německým velením ustavena 10.1., náležela k němu štábní rota s 3 Panthery ve velitelské verzi, průzkumná četa s 5 Panthery a čtyři roty po 22 Pantherech, celkem 96 Pantherů. Prapory zahájily okamžitě intenzivní výcvik. Nové tanky začaly přicházet v květnu. Mezi 10.5. a 31.5.1943 bylo praporům dodáno 192 tanků. Nové tanky se ukázaly jako hodně poruchové. Poškození podléhaly motory, převodové skříně a pojezdové ústrojí. Většina těch problémů byla vyřešena během výcviku. Teprve koncem června dosáhly prapory plné bojové připravenosti a bylo rozhodnuto o jejich přesunu na východní frontu. 51. Panzer Battalion byl převezen železnicí do Ruska 24. - 25.6. a 52. Panzer Battalion ve dnech 28. - 29.6. Prapory byly začleněny do speciálního 39. Panzer Regiment Majora von Laucherta, který s 8 Panthery rovněž přijel 28.6. na východní frontu. 51. Panzer Battalion a štáb 39. Panzer Regiment přišly na frontu 1.7. a následující den se soustředily v oblasti nasazení Panzergrenadier Division Grossdeutschland. Transporty s Panthery 52. Panzer Battalionu se dostaly do vykládací stanice teprve 3.7. To bylo jen jeden den před zahájením ofenzívy u Kursku. Během vykládky motory dvou Pantherů začaly hořet a tanky shořely. 4.7. byl 39. Panzer Regiment podřízen štábu Obersta Deckera a byl přidělen Panzergrenadier Division Grossdeutschland. Ofenzíva začala ráno 5.7. Již v prvních dnech bojů podlehlo kolem 40 Pantherů poškození na minových polích. Mnoho tanků zastavilo poškození. Do 8.7. bylo u 52. Panzer Battalionu vyřazeno 37 Pantherů. 10.7. večer měly oba prapory již jen 10 bojeschopných Pantherů, 25 Pantherů bylo zcela zničeno (23 během bojů, 2 shořely při přesunu), 110 jich bylo v opravě (56 bojové poškození, 44 porucha), 40 tanků již bylo opraveno a vracelo se na frontu, dalších 25 tanků nebylo ještě evakuováno z bojiště. 18.7. dostal 51. Panzer Battalion 33 opravených Pantherů, další se nacházely v opravě, nenávratné ztráty tvořily 31 tanků. 52. Panzer Battalion dostal 32 opravených, 40 bylo v opravě, 4 byly odeslány do Německa a nenávratně bylo ztraceno 24 tanků. Kvůli možnosti přerušení ofenzívy a ústupu byl vydán rozkaz k odvozu všech zničených Pantherů. Podle rozkazu odeslalo velení 4. Panzer Armee 20.7. 49 z 56 zničených Pantherů. 7 Pantherů se již nacházelo na území, obsazeném Rusy. Za této situace byly všechny tanky 18.7. soustředěny v 52. Panzer Battalionu. 51. Panzer Battalion dostal k doplnění 96 nových Pantherů a zbytek z Panzergrenadier Division Grossdeutschland. V bojích do 31.8. ztratil 36 tanků, vrátilo se mu 15 opravených. Kvůli velkým ztrátám v listopadu byly všechny opravené tanky soustředěny do jedné roty. 20.7. dostal 52. Panzer Battalion 41 opravených Pantherů, celkem 101 se nacházelo v opravě. Koncem července 1943 dostal v 52. Panzer Battalion 12 nových Pantherů. Do 11.8. zůstalo v praporu již jen 9 bojeschopných Pantherů a 47 dalších bylo v opravě. 24.8. byl v 52. Panzer Battalion přejmenován na I. Battalion, 15. Panzer Regiment a vrátil se k 11. Panzer Division. Na počátku listopadu dostal prapor Majora von Siverse k doplnění 31 Pantherů.


Panther D z v 51. Panzer Battalionu, zasažený šesti náboji, jeden z nich prorazil zadní pancíř, dva poškodily kanón a tři rozbily pojezdové ústrojí. Kursk, červenec 1943.

V té době byla řada dalších praporů připravena k přezbrojení na tanky Panther. Jejich vybavení a výcvik se nacházel v různé etapě. Koncem srpna na frontu přišel I. Battalion, 2. Panzer Regiment SS. I. Battalion se stal 1.5.1943 oficiálním Panther praporem 2. SS Panzer Division Das Reich. Do prvních srpnových dnů dostal jen 71 Pantherů, 3 velitelské Panthery a čtyři roty po 17 Pantherech. Do 31.8. ztratil prapor nenávratně 10 Pantherů a zůstalo mu 21 bojeschopných a 40 v opravě. Další jednotkou Pantherů, která přišla na frontu, byl II. Battalion, 23. Panzer Regiment, 23. Panzer Division. Jako Panther prapor vznikl v květnu z II. Battalion, 201. Panzer Regiment. Do poloviny srpna byla vybavena 96 Panthery (většinou verze D, několik A). 15.8. byl přejmenován na II. Battalion, 23. Panzer Regiment a poslán na východní frontu, kam přibyl v prvních dnech září. Během přesunu na první místo nasazení se porouchalo 50% tanků, z toho 2/3 díky poruše motorů. Velitel praporu Major Fechner si stěžoval na potíže při evakuaci porouchaných tanků. Během bojů do 20.9. bylo 28 tanků zničeno během častých sovětských útoků východně od Stalina. 20.9. zůstalo v praporu 68 Pantherů, z toho jen 14 bojeschopných. 31.10. bylo v praporu již jen 6 Pantherů, z toho 4 bojeschopné. Následující jednotkou Pantherů, která přišla na frontu, byl I. Battalion, 2. Panzer Regiment, 16. Panzer Division. Prapor se stal jednotkou Pantherů 25.8.1943. Do poloviny září byl vybaven 71 Panthery, převážně verze A. Po příjezdu na frontu byl v prvních říjnových dnech přidělen 13. Panzer Divison (mateřská divize bojovala v Itálii). Prapor měl jen 50% vojáků s frontovými zkušenostmi. Mladí vojáci prošli jen základním výcvikem. Velitel praporu Hauptmann Bollert hlásil řadu technických poruch. Například 16.11. zahájil prapor útok s 31 Panthery, ale během několika hodin jich 12 zůstalo stát díky poruše. Velitel potvrdil, že přední pancíř vydrží bez problémů zásah náboji 76 mm.


Panther D z 52. Panther Battalion byl zasažen osmi náboji 45-76 mm, z nichž šest probilo pancíř. Kursk, červenec 1943.


Panther D z I. Battalion, 2. SS Panzer Regiment, 2. SS Panzer Division Das Reich během bojů o Žitomir v listopadu 1943.


Panthery z I. Battalionu Majora von Siverse z 15. Panzer Regiment, 11. Panzer Division, konec roku 1943 na Ukrajině.

Ani náboj ráže 152 mm neprobil pancíř a posádka přežila bez nebezpečí. Stal se případ, kdy bylo dělo ze 30 metrů prostřeleno nábojem 45 mm. Jindy náboj ráže 15 mm prostřelil bok věže. Velmi dobře se osvědčila nová velitelská věžička. V další části zprávy vychvaloval Bergepanthery, které mezi 9. a 19.9. evakuovaly 20 poškozených Pantherů. Každý z Bergepantherů najel v té době kolem 600 km. 18.9. měl prapor 26 bojeschopných Pantherů, 39 bylo v opravě, nenávratné ztráty byly 6 tanků. Průměrně denně používal prapor 22 Pantherů. Ve stejné době prapor zničil 46 tanků, 4 samohybná děla a 28 protitankových děl. Dva dny po podání zprávy, během následujícího protiútoku, Hauptmann Bollert zahynul. V dalších bojích prapor utržil tak velké ztráty, že v prvních prosincových dnech dostal rozkaz předat zbývajících 10 Pantherů 17. Panzer Division a mezi 5. a 11.12. dostal 76 nových tanků. 7. a 8.11. přijely do Ruska Panthery 1. SS Panzer Division LSSAH. I. Battalion 1. SS Panzer Regiment byl 1.5.1943 určen k přezbrojení na Panthery. Prapor byl vybaven 71 Panthery verze D již koncem července. Ale protože nebyl prapor připraven, byly tanky přesunuty k jiným jednotkám (60 jich bylo posláno do oblasti Narwy). 96 Pantherů, hlavně verze A, bylo dodáno koncem září. Po příjezdu na frontu byl prapor rychle nasazen do bojů. Bez odpočinku a během neustálých bojů byl prapor Majora SS Kuhlmanna během šesti dnů přesunut 210 km a zničil přitom 40 sovětských tanků. Do 14.11. ztratil prapor nenávratně 7 Pantherů a zůstalo mu 35 bojeschopných tanků. Zbývající byly poškozené, hlavně díky poruchám motorů. Do konce roku utrpěl těžké ztráty a koncem prosince 1943 obdržel 30 nových tanků. 15.11. přijely na frontu první části I. Battalionu Majora Philippa z 1. Panzer Regiment. Prapor vznikl 15.1.1943. Na počátku měl v Grafenwöhru dvě roty, které začaly výcvik na Pantherech. Poté byl přesunut do severní Itálie.


Panthery D z I. Battalionu 26. Panzer Regiment v lednu 1944 na Ukrajině.

V září předal výzbroj jednotkám SS a byl přesunut do Altengrabu. Teprve 1.11. se stal oficiálně Panther praporem 1. Panzer Division. Byl vybaven 76 Panthery. V bojích utrpěl vysoké ztráty. 31.12. měl jen 27 bojeschopných Pantherů. Další se nacházely v opravě, nenávratně bylo zničeno 34 tanků. Mezi 5. a 25.11.1943 bylo k Armee Gruppe Nord odesláno 60 Pantherů, dříve patřících k O. Battalionu 1. SS Panzer Regiment. Původně se předpokládalo, že zbaveny motorů budou sloužit jako pevné protitankové opěrné body. Ale tanky byly na frontu odeslané kompletní. V této situaci rozhodlo německé velení z části z nich vytvořit mobilní protitankové zálohy. Každá skupina měla mít 10 Pantherů. 19.12. přijelo na frontu 60 mužů z I. Battalion 29. Panzer Regiment jako posádky pro tyto tanky. Velení I. SS Panzer Korps rozkázalo obsadit všechny bojeschopné tanky personálem z I./29. Panzer Regiment.


Panther A z I. Battalion, 1. SS Panzer Regiment, zničený na počátku roku 1944 na Ukrajině.


Panther A z I. Battalion, 2. Panzer Regiment, 16. Panzer Division, ponechaný v červenci 1944 ve Lvově.

Z těchto Pantherů zůstalo 31.1.1944 bojeschopných 8 tanků a 20.2. 13. Poté byly Panthery zařazeny k 11. Panzer Battalion SS z 11. SS Panzergrenadier Division. V prvních dnech prosince přišel na frontu další prapor Pantherů. Byl to I./31. Panzer Regiment. Již 5.5.1943 se stal Panther praporem, ale kvůli prodlužujícímu se výcviku byl teprve koncem září vybaven 76 Panthery a odeslán na frontu. Prapor byl přidělen 11. Panzer Division a měl těžké (zejména nebojové) ztráty. 31.12. měl již jen 9 bojeschopných Pantherů, 34 se nacházelo v opravě. Prapor ztratil nenávratně 33 tanků. 31.12.1943 se na východní frontě nacházelo již osm Panther praporů s 217 Pantherym jen 80 jich bylo bojeschopných. S přihlédnutím k faktu, že v roce 1943 bylo na frontu dodáno 841 Pantherů, byly nenávratné ztráty až 624 tanků. S Novým rokem 1944 začalo doplňování nasazených praporů. V lednu a únoru 1944 bylo na východní frontu odesláno 284 Pantherů. V lednu 1944 přišel na frontu jen jeden nový prapor, I./26. Panzer Regiment (76 Pantherů verzí D a A). Prapor vznikl 5.1.1943 z III./202. Panzer Regiment. 31.5. se stal Panther praporem. 73 Pantherů dostal již na počátku září. Prapor měl být přidělen ke své mateřské 26. Panzer Division, bojující v Itálii. Ale kritická situace na východní frontě způsobila, že byl přesunut sem. Později do Itálie odjel I./4. Panzer Regiment. V únoru byl prapor začleněn do Panzergrenadier Division Grossdeutschland. Do této doby s divizí bojující 51. Panther Battalion Majora Gläsgena byl 4.1. přejmenován na II./33. Panzer Regiment a přeřazen z divize. 20.3. dostal I./26. Panzer Regiment 11 Pantherů od z fronty odjíždějícího I./15. Panzer Regiment. V polovině března poslalo německé velení na frontu I./11. Panzer Regiment se 79 Panthery. Prapor se stal praporem Pantherů již 5.5.1943. Na počátku března byl vybaven Panthery verze A. Byl podřízen 8. Panzer Division v oblasti Tarnopolu. Koncem března byl do boje o prolomení obklíčení u Kovelu nasezn II. Battalion SS Oberstleutnanta SS Poetsche se 79 Panthery. Prapor vznikl 28.2.1943 a v prosinci se stal Panther praporem. V březnu 1944 byl vybaven Panthery verze A. Na jaře bylo díky utrpěným ztrátám staženo z východní fronty mnoho tankových jednotek, mezi nimi tyto prapory Panther: I./1. SS Panzer Regiment, I./2. SS Panzer Regiment, I./15. Panzer Regiment, I./31. Panzer Regiment, II./33. Panzer Regiment. Přibyly také nové prapory. V polovině června se vrátil na frontu I./31. Panzer Regiment se 79 Panthery většinou verze A, ke své mateřské 5. Panzer Division. 5.7. měl již jen 25 bojeschopných tanků. Do 25.7. ztratil nevratně 37 Pantherů, 3 byly odeslány do opravy do Německa. Zůstalo mu 39 Pantherů (12 bojeschopných a 27 v opravě).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama