Život bez knih a zážitků je jen promarněný čas....

Červen 2012

Zdivočelá Amerika (Wild New World)

30. června 2012 v 8:03 | paulito |  Dokumenty
Od mamutů na Manhattan. Výprava do prehistorie Ameriky ukáže podobu tohoto kontinentu v době, kdy se zde objevili první lidé. Tehdejší příroda se velmi lišila od té dnešní svou bohatostí a rozmanitostí. Byl to svět obydlený mamuty a mastodonty, krátkočelnými medvědy, šavlozubými kočkami a obřími pásovci glyptodony. Pomocí nejmodernějších výzkumných metod rekonstruuje tento dokument starobylou podobu Severní Ameriky.
Zajímavý, ale po chvíli pořád stejný a poměrně nudný dokument o Americe v době příchodu člověka na tento kontinent.
Metallica: St. Anger

30. června 2012 v 6:36 | paulito |  Hudba
2003
60%


Metallica: Ride The Lightning, Reload, SM

27. června 2012 v 6:01 | paulito |  Hudba
Ride The Lightning
100%
1984
Reload
60%
1997
SM
70%
1999
Inferi: Shores Of Sorrow

27. června 2012 v 5:52 | paulito |  Hudba
60%
2006

Debut finské black metalové skupiny z Laitily, založené v roce 2002, jejímž jediným členem je Fyrdkal.
Klášter Teplá 24.6.2012

24. června 2012 v 21:00 | paulito |  Ostatní
Klášter založil roku 1193 český šlechtic Hroznata a po svém zakladateli získal kromě majetku také znak se třemi páry jeleních parohů. Nový konvent byl osazen řeholníky ze strahovského kláštera a Hroznata se vydal na další kruciátu společně s císařem Jindřichem VI. Po Jindřichově smrti v Messině se Hroznata vrátil do Říma a přislíbil založení dalšího kláštera, jímž se stal ženský klášter v Chotěšově. Poté se sám rozhodl ke vstupu do řádu a setrval v něm až do své smrti roku 1217. Po jeho skonu zdědil klášter fundátorův majetek a stal se kulturním a duchovním centrem okolní krajiny.


Zámek Kynžvart 24.6.2012

24. června 2012 v 20:55 | paulito |  Ostatní
Někdy mezi lety 1585-1597 byl v údolí pod kynžvartským hradem postaven renesanční zámek. Jeho přesná podoba dnes už není známa a neznáme ani žádné dobové vyobrazení zámku. V pozdějším klasicistním metternichovském zámku se však dochovaly poměrně významné části původního renesančního objektu (například kompletní klenby s kletovanou omítkou a řada dalších renesačních fragmentů). Kryštof Jindřich mladší z Cedvic se však aktivně zúčastnil stavovského povstání proti císaři Ferdinandovi II. Po bitvě na Bílé hoře bylo jeho kynžvartské panství konfiskováno, v roce 1623 (23.5.) propůjčeno a v roce 1630 postoupeno pěti bratřím Metternichových, synovcům trevírského kurfiřta: Janu Reichartovi, Karlovi, Emmerichovi, Vilémovi a Lotharovi za 66.114 říšských zlatých. Metternichům pak kynžvartské panství i s ruinami hradu na kopci a nově postaveným zámkem v údolí patřilo až do roku 1945. Říšský hrabě Filipp Emmerich von Metternich (praprapraděd pozdějšího kancléře) si někdy v letech 1681-1691 nechal ze zbytků zchátralého renesančního zámku Cedviců postavit nový barokní zámek. Jak je patrné z dochované ikonografie, zejména z kvašových maleb rytíře Reinacha z roku 1800, měl barokní zámek typický charakter venkovského sídla, uzavřený komplexem hospodářských budov, s konírnou v celém jižním křídle a reprezentačním velkým sálem nad centrálním průjezdem. V 18. století bydleli majitelé hlavně na svých statcích v Porýní a na Kynžvart zajížděli jen občas. V roce 1767 zdědil kynžvartské dědičné panství otec pozdějšího kancléře, hrabě Franz Georg Karl von Metternich. Byl to velmi úspěšný kariérní diplomat. Brzy se stal stálým trevírským vyslancem ve Vídni, po smrti císaře Josefa II. se účastnil volby a korunovace císaře Leopolda II. ve Frankfurtu a v letech 1791-1794 byl řídícím ministrem v Nizozemí. Během prusko-francouzské války byly porýnské majetky Metternichů zcela zničeny a kynžvartský zámek byl na přelomu 18. a 19. století načas dokonce jediným sídlem tohoto významného rodu. Teprve v roce 1805 získal kníže Franz Georg von Metternich náhradou za své zničené majetky v Porýní zrušený klášter benediktýnů v Ochsenhausenu. Clemens Wenzel Lothar Johann Nepomuk, 2. kníže von Metternich-Winneburg (*15.5.1773 Koblenz, †11.6.1859 Wien) byl nepochybně nejslavnějším majitelem kynžvartského zámku a panství. Od roku 1809 byl ministrem zahraničí a v letech 1821-1848 kancléřem "habsburského domu, dvora a státu". V roce 1813 byl povýšen do dědičného knížecího stavu. V jeho režii probíhal Vídeňský kongres (1814-1815), který upravil mezinárodní vztahy soustavou smluv po porážce Napoleona. Kancléř Metternich bydlel převážně ve Vídni: v budově státního kancléřství nebo ve své vile na Rennweg. Starý barokní kynžvartský zámek už nevyhovoval kancléřovým nárokům na reprezentaci a tak byl v letech 1821-1839 přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu. Vynikající vídeňský architekt Pietro Nobile přitom musel respektovat množství kancléřových návrhů a náročných požadavků. Realizace plánů nebyla nijak levná záležitost. V září roku 1822 poskytl Metternichovi bankéř Salomon Rothschild osobní půjčku 900 tisíc zlatých (tj. asi 45 mil. €), splatných na 12 let s pětiprocentním úrokem. Výhodná půjčka se bankéři vyplatila; o šest dní později dostalo všech pět bratří Rothschildů dědičný titul rakouských svobodných pánů. Metternichovi zase půjčka pomohla přestavět kynžvartský zámek, investovat kapitál do velkostatků v Kynžvartu a v Plasích a ještě vložit téměř půl miliónu zlatých do rozsáhlých nákupů šperků, mincí a uměleckých sbírek. Na počátku revoluce v březnu 1848 kancléř podal demisi. Tříletý dobrovolný exil trávil v Londýně. Po návratu až do své smrti 11. června 1859 pobýval často na Kynžvartu.


Geologický park Mariánské Lázně 24.6.2012

24. června 2012 v 20:48 | paulito |  Ostatní
Naučná stezka na okraji lázeňského města nabízí přehled o geologické stavbě a rostlinných společenstvích Slavkovského lesa. Stezka se nachází ve svahu bukového lesa nad budovou Městského muzea. Provází expozicí ve volné přírodě ve svahu lesoparku, kam byly umístěny známé i vzácně se vyskytující horniny z vybraných lokalit Slavkovského lesa. Rostliny, byliny a keře jsou vybrány tak, aby odpovídaly skutečnému výskytu ve vazbě na geologický podklad a půdní podmínky v místě odběru hornin. Na téměř 10 ha a přibližně 1,5 km lesních pěšin se tedy můžete seznámit s geologickou historií Karlovarského kraje.Mariánské Lázně 24.6.2012

24. června 2012 v 20:41 | paulito |  Ostatní
Novobarokní kolonádu nechal postavit (1888-1889) opat kláštera Teplá na půdorysu původního "kursálu" (119 x 12 metrů) místním stavitelem Johannem Koenigem podle projektů vídeňských architektů Miksche a Niedzielského. Její litinová konstrukce byla vyrobena v blanenských strojírnách knížete Salma. Kolonáda je historickou památkou českého lázeňství, vzácným příkladem dobové stavby, jaké bývaly v minulosti v našich i zahraničních lázních a postupně byly likvidovány nebo modernizovány. Zdejší kolonáda přežila. Její rekonstrukce proběhla v letech 1973 - 1981 a ve svém průběhu se změnila v generální modernizaci celé promenády mezi Křížovým a Karolininým pramenem. Cyklus nástropních fresek s motivy Touha člověka létat je dílem malíře Josefa Vyleťala, bronzové reliéfy na stěnách kolonády vytvořil Antonín Kuchař.


Krsy a Úterý 24.6.2012

24. června 2012 v 20:13 | paulito |  Ostatní
Krsy
Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich ( stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě - později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala součástí bezdružického majetku Löwensteinů.Úterý
Založení osady předcházející dnešnímu městu je zahaleno tajemstvím. Předpokládá se, že k němu došlo v 11. století a podle pověsti jej založili němečtí horníci. Na pověst o havranu se zlatým prstenem odkazuje i znak města, ve kterém je pod parožím s hraběcí korunou zobrazen právě havran. Relevantně je v písemných pramenech obec poprvé zmiňována poprvé v roce 1233. V té době již zde prokazatelně probíhalo dolování a stál i malebný lovecký zámeček. Výhodná poloha na křižovatce obchodních cest učinila z Úterý prosperující trhovou osadu. Na počátku 13. století ji nechal Přemysl Otakar II. Povýšit na městys. Snažil se tak přilákat ještě větší množství horníků. K povýšení na městečko došlo v roce 1330. To zde již neprobíhala těžební činnost, neboť doly byly poničeny během útoku habsburských vojsk. Z popudu tepelského opata Racka bylo Úterý povýšeno v roce 1439 na město a došlo k udělení i několika městských práv. Po rozvoji řemeslné výroby v 16. století byl rozkvět města utlumen během třicetileté války a dále i ničivým požárem v roce 1656. Rozsáhlá gemanizační vlna přísunu obyvatelstva učinila z Úterý převážně německé město. Došlo k opětovnému rozvoji řemeslné výroby, a to zásluhou dobře fungující sítě cechů. V polovině 19. století tak v Úterý žilo na 900 obyvatel. Částečné vylidnění města je tak spojováno až s hromadným odsudem obyvatelstva německé národnosti po roce 1945.

Injustice Side: Justice Is Dead!

23. června 2012 v 17:30 | paulito |  Hudba
2001
70%

První a poslední LP italské pravicové skupiny Injustice Side.
Metallica: New Skulls For The Old Ceremony

23. června 2012 v 17:24 | paulito |  Hudba
1992
80%Howard Phillips Lovecraft: Šepot ve tmě

23. června 2012 v 17:15 | paulito |  Knihy
Sbírka Šepot ve tmě představuje všechny podstatné rozměry Lovecraftovy tvorby. Tajuplná atmosféra starých měst a osamělých usedlostí ukazuje všechny polohy Lovecraftova stylu.

Obsahuje povídky:
- V hrobce
- Výpověď Randolpha Cartera
- Barva z vesmíru
- Hrůzný stařec
- Hudba Ericha Zanna
- Šepot ve tmě
- Rytina
- Chladný vzduch
- Divák
- Případ Charlese Dextera Warda

Vynikající příběhy mistra hororu H.P. Lovecrafta, při kterých běhá mráz po zádech.Metallica: Live Shit: Binge And Purge, Load, Master Of Puppets

22. června 2012 v 18:25 | paulito
Live Shit: Binge And Purge
100%
1993
Load
70%
1996

Master Of Puppets
90%
1986Charles Forth: Kniha zmizelých

22. června 2012 v 18:12 | paulito |  KnihyKniha obsahuje záznamy tajemných událostí, které shromáždil a uspořádal Charles Forth.

Prometheus

17. června 2012 v 17:24 | paulito |  Filmy
70%
2012
Sci-Fi / Akční / Horor
Režie: Ridley Scott
Hrají: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Charlize Theron, Idris Elba, Sean Harris, Kate Dickie, Logan Marshall-Green, Rafe Spall, Benedict Wong, Patrick Wilson, Emun Elliott, Lucy Hutchinson, Ian Whyte, Vladimír Furdík

Dva mladí, úspěšní archeologové Elisabeth Shaw (Noomi Rapace) a Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) objevili na různých místech Země několik jeskynních piktogramů z dávných civilizací a postupně se jim podařilo rozkrýt, že všechny piktogramy poukazují na jedno jediné místo ve vzdáleném vesmíru. S týmem dalších badatelů se tak na palubě kosmické lodi Prometheus vydávají na cestu, na jejímž konci chtějí nalézt odpovědi na nejzákladnější a nejniternější otázky lidského bytí. Oba však mají poněkud rozdílnou motivaci, proč se expedice účastní. Elisabeth věří, že lidstvo bylo stvořeno vyšší mocí a chce se se stvořiteli setkat a pochopit původ lidské existence, zatímco Holloway se převážně snaží uvést věci na pravou míru. Nikdo z posádky ovšem není připraven na nepředstavitelnou hrůzu, která na ně čeká a netuší, že právě oni budou muset svést děsivý boj o záchranu budoucnosti lidské rasy.
Co k tomu napsat? Do ságy o Vetřelcích to moc nezapadá, ale na druhou stranu jako vysvětlení, jak Vetřelci vznikli (jako biologická zbraň našich stvořitelů), to zase tak špatné není. Jen nadhazuje další možnou dějovou linii, která ovšem bude poměrně obtížně zpracovatelná. A Charlize Theron je prostě úplně nádherná ženská :-)


Ortel - Šídlovák 15.6.2012

16. června 2012 v 9:09 | paulito |  Ostatní
Pařbička se vyvedla, mooc a už se těším za 14 dnů na grilovačku :-))


Uvnitř planety Země (Inside Planet Earth)

14. června 2012 v 5:18 | paulito |  Dokumenty
Dokument "Uvnitř planety Země" zve diváky na úžasnou expedici do nitra naší planety tak, jak by si to představil pouze Jules Verne. Za pomoci fantastických vizuálních efektů se seznamíte se sílou, která posouvá obrovské kontinenty, se základy největších horských masivů, objevíte tavící kotle, ve kterých se kují diamanty a mohutné dynamo, které doslova pohání naši planetu.

Metallica: Kill 'Em All

13. června 2012 v 19:01 | paulito |  Hudba
100%
1983

Howard Phillips Lovecraft: Případ Charlese Dextera Warda

13. června 2012 v 18:57 | paulito |  Knihy
Román amerického autora, který patří nejen k zakladatelům, ale i nejlepším autorům moderně pojatého hororu. Čtenáři jistě ocení působivou atmosféru příběhu, v němž tajemné síly, nepoznané zlo a kosmické hrůzy vyvolávají mrazení v zádech.
Výborný román plný záhadného zla, bohužel konec je hodně předvídatelný, ale i tak je to dobré čtení.